| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Koszty > Najczęstsze problemy > Potwierdzenie dokonania transakcji internetowej a koszty uzyskania przychodów

Potwierdzenie dokonania transakcji internetowej a koszty uzyskania przychodów

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą dokonuje nabycia licencji, zdjęć, aplikacji, programów antywirusowych na zagranicznych portalach internetowych. Czy otrzymywanie przez nią potwierdzenia dokonania transakcji stanowić będą podstawę zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych w księgach rachunkowych?

Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego;

2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej;

3) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych;

4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu;

5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów;

6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w  księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych, kierownik jednostki może zezwolić na udokumentowanie operacji gospodarczej za pomocą księgowych dowodów zastępczych, sporządzonych przez osoby dokonujące tych operacji. Nie może to jednak dotyczyć operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz skup metali nieżelaznych od ludności (art. 20 ust. 4 UoR).

Jak wskazują powyższe uregulowania prawne, nie tylko faktura VAT jest dokumentem uprawniającym do zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Świadczą o tym liczne interpretacje podatkowe, w tym interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPB3/423-160b/09/MT, zgodnie z którą „jeżeli na gruncie przepisów o rachunkowości, paragony fiskalne potwierdzające przedmiotowe wydatki, stanowią dowody księgowe, będące podstawą wprowadzenia tych wydatków do ksiąg rachunkowych, taki sposób udokumentowania faktu ich poniesienia jest wystarczający również dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.”

Natomiast Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w interpretacji sygn. PD-2/423-24/05 zajął następujące stanowisko: „odnośnie do sposobu dokumentowania poniesionych wydatków z tytułu podróży lotniczych,  należy stwierdzić iż jeżeli posiadane przez Spółkę dokumenty (potwierdzenie rezerwacji w samolocie wraz z potwierdzeniem przelewu z konta firmowego) jednoznacznie potwierdzają fakt oraz cel poniesienia wydatku, stanowią one podstawę do zaliczenia ich w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Ciężar dowodu w tej kwestii spoczywa na Spółce.”

Na koniec warto przytoczyć jeszcze jedną interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPB3/423-334/07/AP, według której „paragony uzupełnione o dane określone w art. 21 ustawy o rachunkowości będą stanowiły dowód księgowy dokumentujący poniesienie wydatku tylko w przypadku niemożliwości uzyskania od zbywcy towarów i usług faktury VAT lub rachunku”.

Wadliwy dowód księgowy nie przekreśla kosztu

Zgodnie z art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej, wadliwe wystawienie dowodu księgowego nie stanowi samoistnej przesłanki nieuznania wydatku za koszt uzyskania przychodów.

Przepis ten stanowi bowiem, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Wydatki, które zostały faktycznie poczynione, ale udokumentowane w sposób wadliwy, nie mogą z tego powodu zostać wykluczone z podstawy opodatkowania.

W związku z powyższym, jeśli przedmiotowe wydatki spółki służą jej działalności gospodarczej, to istnieje związek przyczynowy pomiędzy ich ponoszeniem a osiąganymi przez nią przychodami.

Zatem wymienione na wstępie wydatki nie są wyłączone z kategorii kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Od firmy zagranicznej prowadzącej portal internetowy spółka nie ma także możliwości otrzymania faktury VAT dokumentującej zakup danej usługi.

Co do zasady więc, wydatki takie mogą zatem stanowić koszty uzyskania przychodów, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, o ile zostaną prawidłowo udokumentowane przez podatnika, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Na koniec warto przypomnieć, że jeśli potwierdzenie transakcji wyrażone jest w walucie obcej, koszt przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu (art 15 ust. 1 ustawy o CIT).

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK