| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > Rozwiedzeni rodzice mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej

Rozwiedzeni rodzice mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej

Rozwodzeni rodzice, którzy wykonują władzę rodzicielską, mają prawo do ulgi prorodzinnej. Ulga przysługuje każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych, a gdy takich proporcji nie ustalili – ulga przysługuje każdemu z rodziców w częściach równych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach udzielił interpretacji w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania dzieci.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny

Wnioskodawca wskazał, iż odliczenie ulgi z tytułu wychowywania dzieci dotyczy łącznie obojga rodziców. Dnia 26 czerwca 2009 r. sąd okręgowy rozwiązał przez rozwód małżeństwo. W sentencji wyroku sąd powierzył władzę rodzicielską nad synem byłej małżonce wnioskodawcy, jednocześnie nie pozbawiając wnioskodawcy władzy rodzicielskiej. Sąd nałożył na wnioskodawcę alimenty na rzecz syna w kwocie 600 zł miesięcznie. Obowiązek alimentacyjny wnioskodawca wypełnia regularnie. Rozliczając podatek dochodowy za 2009 r., miedzy małżonką wnioskodawcy a nim powstał spór o proporcję, w jakiej mogą skorzystać z ulgi. Była małżonka twierdzi, że ulga należy się wnioskodawcy tylko za 3 miesiące (połowa z półrocza, gdy byli małżeństwem). Wnioskodawca uważa, że w związku z tym, że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej i wykonuje ją nadal, choć w sposób ograniczony, ma prawo do skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania dzieci w takiej samej wysokości, jak była małżonka, czyli 50% na 50%. Stanowisko wnioskodawcy zostało dwukrotnie potwierdzone telefonicznie przez konsultantów z krajowej informacji podatkowej. Nie chcąc nieprzyjemności zarówno dla byłej małżonki, jak i dla siebie, w zeznaniu podatkowym za rok 2009, wnioskodawca skorzystał z ulgi w proporcji 3/12, gdyż była małżonka złożyła zeznanie przed nim.

Wnioskodawca jeszcze raz podkreślił, że nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej przez sąd. Naturalną konsekwencją orzeczenia rozwodu jest powierzenie władzy rodzicielskiej jednej ze stron i ograniczenie (nie pozbawienie) wykonywania jej drugiej stronie. Art. 27f ust. 1 precyzuje jasno, że skoro wnioskodawca nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej i wykonuje ją nadal, nawet w sposób ograniczony, to ma prawo do skorzystania z ulgi na wychowywanie dzieci.

Czy i w jakiej proporcji wnioskodawca może skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania dzieci?

Odpowiedź Izby Skarbowej

Z dniem 01 stycznia 2009 r. uregulowaniami art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r., Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zostały zmienione zasady odliczania ulgi z tytułu wychowywania dzieci, określone w treści art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.).

Zgodnie z art. 27f ust. 1 ww. ustawy, od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

1. wykonywał władzę rodzicielską,

2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,

3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

W myśl art. 27f ust. 2 tejże ustawy, odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek (tj. w 2009 r. 1112,04 zł za cały rok), określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1. Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

1. na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

2. wstąpiło w związek małżeński.

Zgodnie z art. 27f ust. 3 powołanej ustawy w przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa w ust. 1, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Z przepisu art. 27f ust. 4 wyżej cyt. ustawy wynika, że odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Pysz

Doradca podatkowy nr 11335

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK