| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > Opłaty za parkowanie samochodu służbowego - przychód pracownika

Opłaty za parkowanie samochodu służbowego - przychód pracownika

Brak wskazania wprost jakiejś korzyści dla pracownika nie oznacza, że fakt jej osiągnięcia nie podlega podatkowi dochodowemu po stronie pracownika.

Przy kwalifikacji opodatkowania wszelkiego rodzaju bonusów otrzymanych od pracodawcy organy podatkowe wykorzystują art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.). Przepis ten stanowi, że za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty (niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona), a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Użycie zwrotu „w szczególności” oznacza, że brak wskazania wprost jakiejś korzyści dla pracownika nie oznacza, że fakt jej pozyskania nie podlega podatkowi dochodowemu po stronie pracownika.

PRZYKŁAD

Pracodawca opłaca pracownikowi koszt wynajęcia miejsca parkingowego. Na miejscu tym pracownik parkuje swój samochód (nie jest on wykorzystywany na potrzeby pracodawcy poza tym, że pracownik dojeżdża tym samochodem do pracy). Po godzinach pracy samochód jest wykorzystywany do celów prywatnych. W tej sytuacji opłacanie przez pracodawcę miejsca parkingowego jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy.

Przepisy kodeksu pracy uzasadnieniem nieopodatkowania pracownika

Odmienna kwalifikacja podatkowa będzie możliwa, jeśli pracodawca wykupi miejsce parkingowe dla samochodu służbowego, a nie samochodu prywatnego pracownika (niewykorzystywanego na potrzeby pracodawcy). Taki wydatek jest uzasadniony troską o mienie jednostki, ochroną samochodu przed kradzieżą albo zniszczeniem związanym z postojem poza zamkniętym parkingiem. Taka troska ma uzasadnienie prawne zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika (ze względu na odpowiedzialność za powierzone mienie).

Przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dalej: k.p.) w następujący sposób określają zasady powierzenia mienia pracownikowi i zasady jego odpowiedzialności za to mienie (art. 124 § 1 i 2 k.p.):

1) pracownik, któremu powierzono - z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się - pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze - odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu,

2) pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione wyżej, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.

Przepisy k.p. odpowiedzialnością za powierzone pracownikowi mienie obciążają zatem pracownika. W związku z tym mogłoby się wydawać, że nakłady pracodawcy, takie jak utrzymanie miejsca parkingowego dla służbowego samochodu w pobliżu miejsca zamieszkania pracownika (który odpowiada za ten samochód), są wydatkami, do których pracodawca nie jest zobowiązany na podstawie przepisów rangi ustawowej.

Przyjęcie, że ochrona samochodu jest problemem tylko pracownika, sprawiłoby, że wykupienie przez pracodawcę miejsca parkingowego byłoby wydatkiem fakultatywnym (mającym charakter „bonusu”). Wydatek pracodawcy podlegałby zatem opodatkowaniu po stronie pracownika jako przychód ze stosunku pracy. Należy tu jednak uwzględnić jeszcze art. 124 § 3 k.p., który wyklucza taką niekorzystną dla pracownika interpretację przepisów. Przepis ten stanowi, że od odpowiedzialności określonej w art. 124 § 1 i 2 k.p. pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia. Dlatego pracodawca ma prawo ponieść wydatki na zabezpieczenie powierzonego pracownikowi mienia i wydatki te nie są przychodem dla pracownika. Ich celem nie jest bowiem zwiększenie szeroko rozumianych aktywów po stronie pracownika, ale zabezpieczenie interesów stowarzyszenia w odniesieniu do jego mienia. Także po stronie pracownika realizacja działań do prawidłowego wypełnienia obowiązków służbowych, określonych przepisami k.p., nie może być podstawą obciążenia go podatkiem dochodowym.

Regulamin korzystania ze służbowych samochodów

W przedsiębiorstwie warto stworzyć „Regulamin korzystania przez pracowników z samochodów służbowych”. Regulamin ten powinien dawać pracodawcy możliwość wykupienia miejsca parkingowego poza siedzibą firmy i określać zasady korzystania z takiego miejsca oraz dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i z powrotem. Pracownik, który otrzymywałby samochód służbowy, musiałby zaakceptować treść regulaminu jako warunek udostępnienia mu samochodu.

Regulamin powinien określać także procedurę informowania przez pracownika o tym, że wykorzystał samochód - na zasadzie wyjątku - do celów prywatnych i metodę wyceny tej korzyści dla pracownika (np. na podstawie liczby przejechanych kilometrów i ceny paliwa).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK