| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > Wycena środka trwałego wprowadzonego do ewidencji

Wycena środka trwałego wprowadzonego do ewidencji

Podatnik może dokonać samodzielnej wyceny w celu ustalenia wartości początkowej środka trwałego, po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji środków trwałych.

Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 9 maja 2013 r. (sygn. akt I SA/Ke 217/13).

W ocenie sądu, organ podatkowy nie powinien kwestionować możliwości ustalenia wartości początkowej wprowadzanego po raz pierwszy do ewidencji środka trwałego za pomocą samodzielnej wyceny dokonanej przez podatnika, w sytuacji gdy w odniesieniu do tego składnika majątku nie miał w momencie jego zakupu obowiązku gromadzić dokumentów księgowych. Właśnie dla takich przypadków ustawodawca wprowadził jako rozwiązanie szczególne możliwość oceny wartości środka trwałego metodą określoną w art. 22g ust. 8 updof.

Sprawa rozpatrywana przez sąd dotyczyła podatnika, który w 2007 r. kupił za cenę 5000 euro samochód ciężarowy. W związku z rozpoczętą działalnością gospodarczą w lutym 2008 r. wprowadził go do ewidencji środków trwałych, przyjmując wartość początkową w wysokości 60 000 zł. Wartość tę ustalił na podstawie art. 22g ust. 8 updof, tj. według cen rynkowych samochodów tego samego rodzaju z grudnia poprzedzającego rok wprowadzenia środka trwałego do ewidencji. Miesięczny odpis amortyzacyjny w 2009 r. wyniósł 1000 zł, a roczny 12 000 zł. Podatnik wyjaśnił, że samochód w dniu jego zakupu był poważnie uszkodzony, naprawiał go samodzielnie, a po zarejestrowaniu używał go do celów prywatnych. Oświadczył, że skoro samochód był sprowadzony do celów prywatnych, to nie miał obowiązku gromadzenia dokumentacji w zakresie kosztów związanych z zakupem (koszty wyjazdu, pobytu w Austrii, transportu zakupionego samochodu do Polski, zakupu części zamiennych, naprawy).

PKPiR 2013 - zmiany zasad prowadzenia

Jak wycofać środek trwały z ewidencji i jak to zdarzenie zaksięgować

Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że za wartość początkową przedmiotowego samochodu należało przyjąć cenę zakupu, a nie wycenę podatnika. Zatem wartość początkowa powinna wynieść 18 900 zł, zaś miesięczna kwota amortyzacji 315 zł. W związku z powyższym koszty uzyskania przychodów za 2009 r. powinny zostać skorygowane o kwotę 8 220 zł z tytułu zawyżenia kwoty odpisów amortyzacyjnych od samochodu. Organ odwoławczy wskazał przy tym, że cenę nabycia wskazaną w umowie sprzedaży (5000 EURO) należało przeliczyć na złote według kursu średniego EURO ogłaszanego przez NBP z dnia [...] kwietnia 2007 r. stosownie do art. 22 ust. 1 updof.

Organ przyjął, że skarżący nie powinien był zastosować art. 22g ust. 8 updof. Przepis ten przewiduje wprawdzie możliwość ustalenia wartości początkowej nabytego w drodze kupna środka trwałego, na podstawie wyceny dokonanej przez podatnika, jednakże tylko w przypadku, gdy nie można ustalić ceny jego nabycia, co nie miało miejsca w niniejszej sprawie. Fakt, iż wartość wynikająca z umowy sprzedaży może nie odzwierciedlać aktualnej wartości samochodu, nie stanowi przesłanki uzasadniającej zastosowanie art. 22g ust. 8 u.p.d.o.f. Ponadto ustalenie wartości początkowej środka trwałego w drodze wyceny dokonanej przez podatnika jest wyjątkiem od zasady ustalania tej wartości wg ceny nabycia. Niemożność ustalenia wartości początkowej środka trwałego zgodnie z tą generalną zasadą winna mieć przy tym charakter obiektywny (np. znaczny upływ czasu).

Amortyzacja środków trwałych w jednostkach budżetowych

Zapraszamy na forum PIT i PKPiR

reklama

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »