| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > Czy powstaną różnice kursowe w przypadku zawarcia umowy w walucie obcej, jeżeli zapłata następuje w złotówkach

Czy powstaną różnice kursowe w przypadku zawarcia umowy w walucie obcej, jeżeli zapłata następuje w złotówkach

Umowa leasingu została zawarta w walucie obcej. Kwota rat kalkulowana jest przez bank, który wystawia fakturę w złotówkach. Zapłata poszczególnych rat jest dokonywana również w złotówkach. Czy w takim przypadku powstaną różnice kursowe?

RADA

Nie. Ponieważ faktura dotycząca przedmiotu leasingu jest wystawiana w złotówkach, a kwota każdej raty kalkulowana jest przez bank poprzez przeliczenie kwoty raty wyrażonej w walucie obcej na złotówki, w związku z tym w przedstawionym stanie faktycznym nie powstaną różnice kursowe. Nie ma tu również znaczenia fakt, że zawarcie umowy leasingowej nastąpiło w walucie obcej, ponieważ spłata następuje w złotówkach. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Jeśli jednak między dniem faktycznej zapłaty a dniem zarachowania kosztu występuje różne kursy, to należy dokonać odpowiedniej korekty kwoty zarachowanych kosztów.

W związku z tym, aby mówić o powstaniu różnic kursowych, muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki:

l transakcja musi być wyrażona w walucie obcej,

l zapłata musi nastąpić w walucie obcej.

Oznacza to, że jeżeli umowa leasingowa i spłaty poszczególnych rat kapitałowo-odsetkowych następowałyby w walucie obcej, powodowałoby to możliwość wystąpienia różnic kursowych i odniesienia ich odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów podatnika.

Z treści pytania wynika, że spłata rat dokonywana jest w złotówkach, a zatem nie jest spełniony wymóg, że wydatek jest ponoszony w walucie obcej. Oznacza to, że nie ma potrzeby dokonywania jakichkolwiek przeliczeń, a zatem nie powstaną z tytułu przedmiotowej transakcji różnice kursowe. W tym miejscu warto również zaznaczyć, że w opisanej sytuacji nie będzie miał znaczenia fakt zawarcia umowy leasingowej w walucie obcej, ponieważ spłata następuje w złotówkach.

Różnice kursowe, jakie powstają na skutek przeliczenia zobowiązania z walutowego na złotówkowe w stosunku do waluty obcej, mają co prawda wpływ na wysokość spłacanego zobowiązania, jednak nie powodują powstania i konieczności ustalania różnic kursowych w rozumieniu przepisów prawa podatkowego. Różnice kursowe powstają bowiem w dacie spłaty zobowiązania walutowego, gdy wyniki przeliczeń na złotówki waluty obcej różnią się ze względu na wahania kursów walutowych w czasie między zarachowaniem spłacanego zobowiązania a jego faktyczną spłatą. Ponieważ faktura dotycząca przedmiotu leasingu jest wystawiana w złotówkach, kwota każdej raty jest kalkulowana poprzez przeliczenie kwoty raty wyrażonej w walucie obcej na złotówki, tak więc nie znajdują tu zastosowania przepisy dotyczące ustalania różnic kursowych zawarte w ustawach o podatku dochodowym.

Takie stanowisko potwierdzają również organy podatkowe. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 1 lipca 2005 r. nr PB1/4218-SIP-3/05 czytamy, że:

(...) koszty z tytułu różnic kursowych mogą wystąpić tylko w przypadku operacji wyrażonych w walutach obcych i realizowanych w takich walutach. Oznacza to, że w sytuacji, w której umowa leasingowa, jak i spłaty poszczególnych rat kapitałowo-odsetkowych następowałyby w walucie obcej, powodowałoby to możliwość wystąpienia „różnic kursowych” i odniesienia ich odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów Spółki. Jeżeli jednak w następstwie zawarcia umowy leasingu finansowego Spółka spłaca raty kapitałowo-odsetkowe w złotówkach, pomimo faktu, że umowa nominowana jest w CHF i nazwana jest „dewizową”, różnice kursowe w odniesieniu do rat i odsetek leasingowych nie wystąpią (...).

l art. 15 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 658

Rafał Styczyński

doradca podatkowy

reklama

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Ekspresowe finansowanie należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »