| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > Jak rozliczyć wypłacenie i otrzymanie odszkodowania związanego ze zniszczeniem towaru powierzonego do transportu

Jak rozliczyć wypłacenie i otrzymanie odszkodowania związanego ze zniszczeniem towaru powierzonego do transportu

Jesteśmy firmą transportową wykonującą przewozy pojazdami wyspecjalizowanymi. Rozliczamy się w pkpir. Współpracujemy m.in. z firmą produkującą mąkę (młyn). Na jej zlecenie rozwozimy ten towar do jej kontrahentów. Do przewozu służą zestawy transportowe: ciągnik siodłowy + naczepa beczka z wydmuchem. Ostatnio podczas transportu mąki w ciągniku wystrzeliła opona, która uszkodziła zawór wydmuchu. Spowodowało to wysypanie się 3,5 t mąki pod naczepę. Zleceniodawca obciążył nas notą za zniszczoną mąkę. Szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela, gdyż posiadamy polisę ubezpieczeniową i liczymy na zwrot poniesionych kosztów. Czy poniesione koszty w związku z wystawioną dla nas notą obciążeniową będą kosztami uzyskania przychodów? Czy otrzymane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej będzie przychodem dla firmy?

 

rada

 

Poniesione koszty związane z wypłatą odszkodowania za zniszczony towar (mąkę) będą stanowiły koszt uzyskania przychodu dla Państwa firmy. Należy go ująć w kolumnie 13 pkpir (według „starego” wzoru księgi - w kol. 14). Następnie, gdy ubezpieczyciel wypłaci Państwu odszkodowanie, będzie ono stanowiło przychód do opodatkowania, który będzie należało zaewidencjonować w kol. 8 księgi.

uzasadnienie

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 (art. 22 ust. 1 updof). Z kolei nie są kosztami uzyskania przychodów kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług (art. 23 ust. 1 pkt 19 updof). Państwa firma transportowa zobowiązała się do przewozu mąki z młynów do odbiorcy. Ponieważ mąka została zniszczona, usługa transportowa nie została w ogóle wykonana. We wspomnianym artykule nie jest wymieniony przypadek niewykonania usługi. Należy więc go rozpatrywać na zasadach ogólnych z art. 22 ust. 1 updof, zgodnie z którym kwotę wypłaconą młynom można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, ponieważ jest ona związana z uzyskiwanymi przez firmę transportową przychodami, a transport mąki odbywał się w celu osiągnięcia przychodu. Podobne stanowisko zajął Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu w postanowieniu z 28 maja 2007 r., nr US I/I 415/5/2007:

(...) W art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest wymieniony przypadek niewykonania usługi. A zatem, (...) kwotę wypłaconą kontrahentowi można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. (...)

oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku w decyzji z 31 maja 2005 r., nr BI/005-0958:

(...) W świetle powyższego wypłacone przez Spółkę odszkodowanie dla kontrahenta za uszkodzony lub zniszczony ładunek w transporcie, jeżeli nastąpiło np. na skutek zdarzenia losowego, należy uznać za koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Również opłaty sankcyjne, kary umowne za przetrzymywanie kontenera lub postój środka transportu pod załadunkiem lub wyładunkiem, wynikające z umów zawartych przez Spółkę z kontrahentami, nie stanowią wady wykonanej usługi spedycyjnej i będą stanowiły koszty uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. - o podatku dochodowym od osób prawnych - (...) Powyższe wydatki są związane ze świadczonymi przez Spółkę na rzecz zleceniodawców usługami spedycyjnymi i przychodami wykazanymi z tego tytułu, zatem powinny być kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich zarachowania, tj. w momencie otrzymania not obciążeniowych od zleceniodawców (...)

W zakresie przychodu należy zauważyć, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (art. 9 updof). Przychodem z działalności gospodarczej są m.in. otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 14 ust. 2 pkt 12 updof). Zwolnione z podatku są zaś kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Ze zwolnienia tego wyłączono jednak odszkodowania za szkody dotyczące składników majątkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c (art. 21 ust. 1 pkt 4 updof).

Oznacza to, że otrzymane odszkodowanie za utratę powierzonego do przewozu towaru będzie stanowiło przychód. Należy go ująć w kolumnie 8 pkpir jako „pozostałe przychody” w dniu jego otrzymania.

PRZYKŁAD

Firma transportowa przyjęła zlecenie od młynów przewozu mąki do ich kontrahentów. W trakcie jednego z transportów nastąpiło uszkodzenie naczepy skutkujące wysypaniem się mąki na drogę, a tym samym całkowite jej zniszczenie. W tej sytuacji młyny obciążyły firmę transportową notą za zniszczoną mąkę w kwocie 20 000 zł. Firma transportowa, uznając swoją odpowiedzialność, zapłaciła odszkodowanie. Należy je zaksięgować w koszty uzyskania przychodu w kolumnie 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów (według „starego” wzoru księgi - w kolumnie 14) w dacie poniesienia tego kosztu, czyli pod datą wystawienia noty obciążeniowej.

Następnie firma transportowa zgłosiła szkodę do swojego ubezpieczyciela, który nie uwzględnił pełnego roszczenia i wypłacił odszkodowanie w kwocie 18 500 zł. Wypłacone odszkodowanie w dacie jego wpływu na rachunek bankowy firmy transportowej należy zaewidencjonować w kolumnie 8 pkpir - „pozostałe przychody”. Właściwym dokumentem księgowym do ujęcia tego przychodu jest wyciąg bankowy.

l art. 9, art. 14 ust. 2 pkt 12, art. 21 ust. 1 pkt 4, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 658

l pkt 8 i 13 objaśnień do pkpir stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - Dz.U. Nr 152, poz. 1475; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 229

Leszek Porowski

doradca podatkowy, współwłaściciel Biura Rachunkowego Porowski Consulting

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

dr Arletta Bolesta

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK