| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > Opodatkowanie i zasady wypłaty premii uznaniowej

Opodatkowanie i zasady wypłaty premii uznaniowej

Pracownicy jednostki, zgodnie z zapisem w umowie o pracę, mogą mieć wypłacane premie uznaniowe (oprócz wynagrodzenia zasadniczego i tzw. trzynastek). Premie te są wypłacane według uznania pracodawcy. W liście płac są wyszczególnione wszystkie premie, każda lista jest potwierdzana podpisem osoby sporządzającej listę płac, głównego księgowego i kierownika zakładu. Czy mimo to trzeba sporządzić dodatkowy dokument o wysokości tej premii, wyjaśniający, z jakiego powodu została przyznana? Czy taką premię dolicza się do innych dochodów pracownika ze stosunku pracy i czy należy ją oskładkować?

Premia uznaniowa stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 updof), podlegający doliczeniu do innych przychodów z tego źródła. Pracodawca od wypłaconej premii uznaniowej jest obowiązany pobrać zaliczkę na podatek dochodowy według zasad określonych w art. 32 updof. Premia uznaniowa podlega oskładkowaniu (art. 4 pkt 9 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych). Przepisy nie określają natomiast sposobu przekazania informacji o przyznaniu premii uznaniowej.

Polecamy: Podatki 2016 - komplet żółtych książek

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 6 czerwca 2000 r. (sygn. akt I PKN 705/99; OSNP 2001/ /24/713), odręczna notatka przełożonego zawierająca obliczenia ewentualnej nagrody, której adresatem nie jest pracownik, nie stanowi przyrzeczenia jej wypłaty.

Pracodawca powinien zatem sporządzić pisemny dokument, zawierający informację o przyznanych premiach uznaniowych i ich wysokościach w danym okresie. Taki dokument stanowi podstawę do wykazania tych premii w liście płac. Postępowanie to jest istotne np. w dużych jednostkach, gdzie o przyznanie premii uznaniowej pracownikowi wnioskuje szef działu, wniosek akceptuje kierownik jednostki, a następnie przesyła zaakceptowaną decyzję do działu kadr i płac. Potwierdzona decyzja stanowi wtedy podstawę do ujęcia premii uznaniowej w liście płac oraz potwierdzenie wykonanych czynności w przypadku weryfikacji i kontroli wypłacanych wynagrodzeń.

Premia uznaniowa stanowi formę nagrody pieniężnej, a jej istota polega na tym, że zależy tylko i wyłącznie od woli pracodawcy i nie stanowi stałego składnika wynagrodzenia. O wysokości przyznanej premii i o tym, z jakiego tytułu została przyznana, należy każdorazowo poinformować premiowanego pracownika. Z uwagi na to, że premia uznaniowa zależy jedynie od uznania pracodawcy, nie można dochodzić jej przyznania na drodze sądowej (w kwestii tej zob. także wyrok SN z 20 lipca 2000 r., sygn. akt I PKN 17/00; OSNP 2002/3/77). Pracownik może jedynie egzekwować od pracodawcy wypłatę premii uznaniowej w przypadku, gdy została mu ona przyznana, ale nie została wypłacona.

Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 dla firm (książka)

Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, odpowiadającym wymaganiom określonym w art. 772 § 3 k.p., ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania (art. 772 § 1 k.p.). Należy jednak podkreślić, że informacja o możliwości otrzymania premii uznaniowej zawarta w umowie o pracę czy w regulaminie wynagradzania nie stanowi zobowiązania pracodawcy do wypłacania tej premii.

Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej, jeżeli nie są oni objęci układem zbiorowym pracy, określa w drodze rozporządzenia - w zakresie niezastrzeżonym w innych ustawach do właściwości innych organów - minister właściwy do spraw pracy na wniosek właściwego ministra (art. 773 § 1 k.p.).Podstawy prawne

- Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 658)

Joanna Nowicka

l Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74; ost.zm. Dz.U. Nr 21, poz. 125)

l Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589)

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »