zamknij okno Następny artykuł

Internetowe strony firmowe (www) a koszty podatkowe

Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Podatki » PIT » Podatki

NAJEM
Jak opłacać ryczałt ewidencjonowany

Ostatnia aktualizacja: 2007-12-12
Autor: Krystyna Górczak
Źródło: Gazeta Prawna Nr 233/2007 z dnia 2007-11-30

(1 euro = 3,7680 zł)

PRZELICZENIA NA ZŁOTE

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Według tego kursu należy zatem przeliczyć limit 4 tys. euro.

Kurs euro z 1 października 2007 r. wyniósł 3,7680 zł. A zatem limit dla ryczałtu wyniesie w 2008 roku 15 072 zł (4000 x 3,7680 = 15 072). W roku 2007 jest to 15 934 zł. Limit ten zatem od przyszłego roku będzie mniejszy o 862 zł.

PRZYKŁAD: OPŁATA CZYNSZU PO TERMINIE

Podatnik wynajął mieszkanie i wybrał ryczałt jako formę opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu przychodów. Czynsz ustalony został na 800 zł. Ustalono też, że czynsz płatny będzie do 15 każdego miesiąca. Wynajmujący nie zapłacił jednak czynszu za pierwsze dwa miesiące najmu w terminie. Czynsz za lipiec i sierpień uregulował dopiero 15 września, płacąc za dwa zaległe miesiące oraz wrzesień. W tej sytuacji podatnik nie miał obowiązku zapłaty podatku za lipiec i sierpień, bo w miesiącach tych nie uzyskał przychodu. Przychód został uzyskany dopiero we wrześniu. Dlatego podatnik pierwszy podatek miał obowiązek zapłacić dopiero w październiku (do 20). Przy czym podatek ten powinien wyliczyć według stawki 8,5 proc. od 2400 zł (3 x 800 zł).

PRZYKŁAD: BEZ ZMIANY STAWKI

Podatnik postanowił od początku 2008 roku wynająć mieszkanie. W umowie ustalił, że czynsz wyniesie 1000 zł. Oznacza to, że w ciągu roku przychód z najmu mieszkania osiągany przez panią Zofię wyniesie 12 000 zł (1000 zł x 12 miesięcy = 12 000 zł). Przychód nie przekroczy zatem limitu na 2008 rok, czyli kwoty 15 072 zł. Podatnik będzie więc mógł przez cały przyszły rok korzystać ze stawki ryczałtu w wysokości 8,5 proc. Co miesiąc będzie płacić 85 zł ryczałtu od przychodu z najmu mieszkania, czyli 1000 zł x 8,5 proc. = 85 zł.

PRZYKŁAD: ZMIANA STAWKI

Podatnik ma zamiar wynająć w 2008 roku mieszkanie. Będzie je wynajmował od początku przyszłego roku. Zgodnie z umową, co miesiąc ma otrzymywać z tytułu najmu przychód w wysokości 2000 zł. Pdatnik od stycznia do lipca 2008 roku uzyska przychody z najmu wynoszące 14 000 zł (2000 zł x 7 miesięcy = 14 000 zł). W tym okresie powinien zatem płacić co miesiąc ryczałt w wysokości 170 zł (2000 zł x 8,5 proc. = 170 zł). Ostatni raz ryczałt w tej wysokości zapłaci 20 sierpnia, płacąc go za lipiec. Przyszłoroczny limit , wynoszący 15 072 zł, spowoduje obowiązek zastosowania u podatnika wyższej 20-proc. stawki ryczałtu już od sierpnia. Od stycznia do sierpnia przyszłego roku podatnik otrzyma bowiem z tytułu najmu 16 000 zł (2000 zł miesięcznie x 8 miesięcy = 16 000 zł). Dla wyliczenia ryczałtu za sierpień 2008 roku wynajmujący będzie musiał najpierw wspomniany limit 15072 zł pomniejszyć o 14 000 zł, a więc o przychód osiągnięty od stycznia do lipca włącznie. Po odjęciu tych dwóch kwot podatnik otrzyma 1072 zł (15 072 zł - 14 000 zł = 1072 zł). Od 1072 zł trzeba teraz obliczyć ryczałt według stawki 8,5-proc. Będzie on wynosił 91,12 zł (1072 zł x 8,5 proc. = 91,12 zł). Następnie od zsumowanych przychodów osiągniętych od stycznia do sierpnia, czyli od 16 000 zł, trzeba odjąć limit 15 072 zł, co daje 928 zł. Od tej kwoty trzeba obliczyć ryczałt według 20-proc. stawki podatku. Ryczał ten wyniesie 185,60 zł (928 zł x 20 proc. = 185,60 zł). Teraz pora na wyliczenie kwoty ryczałtu do zapłaty za sierpień, czyli ryczałtu, który zapłacić trzeba do 20 września. W tym celu podatnik musi dodać obie kwoty ryczałtu, dotyczące sierpnia obliczone z zastosowaniem obu stawek podatku. Po zsumowaniu kwoty 91,12 zł oraz 185,60 zł otrzymamy 276,72 zł (91,12 zł + 185,60 zł = 276,72 zł). Do 20 września podatnik powinien zatem wpłacić 277 zł ryczałtu (z uwagi na konieczność zaokrąglenia do pełnych złotych) należnego za lipiec 2008 roku. Z kolei za wrzesień i listopad przyszłego roku ryczałt miesięczny wyniesie 400 zł (2000 zł za miesiąc x 20 proc. = 400 zł).Strona
« 1
2
3
4 »

Chcesz otrzymywać najnowsze
informacje na ten temat?

Sklep INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?