| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > Jak rozliczyć przekazanie samochodu osobowego pomiędzy firmami małżonków

Jak rozliczyć przekazanie samochodu osobowego pomiędzy firmami małżonków

Prowadzę księgowość małżonków, którzy prowadzą działalność gospodarczą osobno. W związku z ograniczeniem działalności gospodarczej mąż chce przekazać w drodze darowizny samochód osobowy do firmy żony. Pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa. Samochód ten należał do majątku męża i był do tej pory środkiem trwałym w jego firmie. Został już zamortyzowany. Jak ustalić jego wartość początkową przy wprowadzaniu tego samochodu do ewidencji żony? Czy można ten samochód amortyzować?


RADA

Mimo że samochód został zamortyzowany w firmie męża, to po przekazaniu go w drodze darowizny do firmy żony może być również amortyzowany. Wartość początkowa samochodu powinna zostać ustalona według jego wartości rynkowej. Żona może amortyzować samochód według indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

UZASADNIENIE

W przypadku gdy jeden z małżonków wycofa pojedyncze środki trwałe i przekaże je w drodze darowizny drugiemu z małżonków, który wprowadzi je do prowadzonej przez siebie ewidencji środków trwałych, nie dochodzi do zmiany formy prawnej prowadzonej dotychczas działalności. Nie zmieniły się bowiem formy, jakie przyjęły przedsiębiorstwa małżonków w momencie ich rejestracji. Nie dojdzie też do zmiany rodzaju działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas samodzielnie przez jednego z małżonków na działalność wykonywaną samodzielnie przez drugiego z małżonków. Oboje małżonkowie nadal bowiem prowadzą odrębnie indywidualną działalność gospodarczą. W związku z tym przy określaniu wartości początkowej nabytego przez żonę samochodu osobowego nie znajdą zastosowania przepisy dotyczące ustalania wartości początkowej środków trwałych nabytych w związku ze zmianą formy prawnej.

W tej sytuacji żona za wartość początkową środka trwałego, otrzymanego w drodze darowizny od męża, powinna przyjąć jego wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości (art. 22g ust. 1 pkt 3 updof). Żona nie musi również kontynuować metody amortyzacji, która dotychczas była stosowana przez męża (art. 22h ust. 3-3b updof).

Przychody. Wartość otrzymanego samochodu nie będzie stanowiła dla żony przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wynika to z art. 2 ust. 1 pkt 3 updof, zgodnie z którym:

przepisów updof nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Potwierdzają to również organy podatkowe. W piśmie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z 27 lipca 2007 r., nr OG/005/67B/PD I/415-15/2007, czytamy:

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem darowizny podlega podatkowi od spadków i darowizn. Zatem darowizna przedsiębiorstwa podlega podatkowi od spadków i darowizn i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Podatek od spadków i darowizn. Ponieważ przekazanie samochodu następuje w drodze darowizny, to po stronie żony powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W tym miejscu warto zauważyć, iż mimo że darowizna tego samochodu podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, to może korzystać ze zwolnienia od tego podatku. Na podstawie bowiem art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwolnione od tego podatku jest nabycie własności rzeczy m.in. przez małżonka, jeżeli zgłosi on nabycie własności rzeczy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Koszty. Warto w tym miejscu podkreślić, że ponieważ samochód został nabyty przez żonę w drodze darowizny, to nie znajdzie w tym przypadku zastosowania art. 23 ust. 1 pkt 45a updof. Przepis ten wyłącza z kosztów uzyskania przychodów:

odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw.

Oznacza to, że w opisanej sytuacji zostały spełnione wszystkie przesłanki pozwalające na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od samochodu nabytego w drodze darowizny.

W kwestii prawidłowego rozliczenia samochodu przekazanego z działalności prowadzonej przez jednego z małżonków do działalności prowadzonej przez drugiego z małżonków wypowiadały się organy podatkowe. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce w piśmie z 27 stycznia 2006 r., nr PR 415/43/05/P, stwierdził:

(...) wycofanie samochodu z ewidencji środków trwałych przez jednego z małżonków i wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych drugiego małżonka, w czasie prowadzenia działalności gospodarczej przez oboje, nie wyczerpuje znamion art. 22g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem wartość początkowa samochodu, przyjętego nieodpłatnie, powinna być ustalona zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3, tj. wg wartości rynkowej z dnia nabycia.

Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się zgodnie z art. 22h-22j ww. ustawy począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek wprowadzono do ewidencji, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono go w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono niedobór.

reklama

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Profika Broker

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »