| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Pracownik > Jak wypełnić PIT-11?

Jak wypełnić PIT-11?

PIT-11, czyli informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy powinna zostać sporządzona przez płatników i przesłana podatnikom oraz urzędom skarbowym właściwym dla tych podatników do końca lutego następnego roku podatkowego.

Jak wypełniać PIT-11 w przypadku braku danych

Podmioty przygotowujące PIT-11 za rok 2015 powinny skorzystać z formularza PIT-11 w wersji nr 23, który stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2015 r. Wzór formularza PIT-11(23) obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.

Podmioty przygotowujące PIT-11 za 2014 r., powinny w 2014 r. skorzystać z wersji nr 21 tego druku - obowiązującej od 1 stycznia 2015 r., którą stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2014 r. Wzór ten znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z 17 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1634). Rozporządzenie to weszło w życie 1 stycznia 2015 r.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Formularze PIT

Podmioty przygotowujące PIT-11 za 2013 r., powinny w 2014 r. skorzystać z wersji nr 20 tego druku - obowiązującej od 26 września 2013 r., którą stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2013 r. Wzór ten znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z 6 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1054). Rozporządzenie to weszło w życie 26 września 2013 r.

Podmioty przygotowujące PIT-11 za 2012 r., powinny w 2013 r. skorzystać z wersji nr 19 tego druku - tej samej, która dotyczyła dochodów i pobranych zaliczek w roku 2011. Wzór ten znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z 9 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 252, poz. 1514). Rozporządzenie to weszło w życie 1 stycznia 2012 r.

Polecamy: PIT 2018. Komentarz

Wzór PIT-11 określony w załączniku do ww. rozporządzenia stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od 1 stycznia 2011 r. , chyba, że przed dniem wejścia w życie rozporządzenia (czyli przed 1 stycznia 2012 r.) informacja PIT-11 została złożona (doręczona) na formularzu dotychczasowym (wersja 18). W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzoru formularza obowiązującego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Wersja 18PIT-11(18) – obowiązywała w 2011 roku i miała zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2011 r. (rozporządzenie Ministra Finansów z 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - Dz.U. Nr 25 poz. 131). Ale wypełniając PIT-11 w 2012 i 2013 roku trzeba się posłużyć ww. wersją 19.

Do wykazania dochodów i pobranych zaliczek w 2010 roku służyła wersja nr 17 formularza PIT-11(17), która obowiązywała od 1 stycznia 2009 r. do końca 2010 r. (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - Dz.U. Nr 235 poz. 1591).

Za jaki okres wystawia się PIT-11 – poz. 4 formularza - wpisujemy tylko rok

1. Przepisy nie precyzują jaki okres należy ująć w informacji PIT-11.

Może to więc być okres:
- wynikający z umowy o pracę, jeżeli wynagrodzenie jest płatne do końca każdego miesiąca, lub
- okres faktycznej wypłaty, jeżeli wynagrodzenie jest wypłacane w następnym miesiącu.

Pracownik był zatrudniony do końca czerwca, płatnik wypłaca ostatnie wynagrodzenie w lipcu: PIT-11 może być wystawiony za okres luty – lipiec  - ale wpisać można obecnie tylko rok - wcześniej przed 2012 r. można było wpisać dokładnie od konkretnego dnia, do konkretnego dnia.

2. Jeżeli pracownik jest na urlopie wychowawczym i nie ustał stosunek pracy, to informację PIT-11 należy wystawić za cały okres zatrudnienia w danym roku (np. od 01.01- 31.12.2010 r., jeżeli podatnik był zatrudniony przez cały rok podatkowy), mimo, że pracownik otrzymywał wynagrodzenie tylko przez kilka pierwszych miesięcy roku podatkowego.

Czy trzeba wystawiać PIT-11 po śmierci pracownika

Gdyby pracownik był na urlopie wychowawczym przez cały rok podatkowy i nie uzyskałby w tym okresie żadnego świadczenia ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu – nie ma potrzeby sporządzania informacji PIT- 11

3. Jeżeli osoba zatrudniona jest na podstawie np. umowy zlecenia, a następnie zostaje zawarta z tą osobą umowa o pracę, to informację PIT-11 należy wystawić za cały rok podatkowy np. od 01.01-31.12.2010 r.

Część. A. Miejsce i cel składania informacji PIT-11 – poz. 5-6 formularza

1. PIT-11 wystawiany dla podatnika będącego rezydentem RP (nieograniczony obowiązek podatkowy) – Urząd Skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika (to miejsce, które zostało podane w zgłoszenie identyfikacyjnym NIP – 3) – art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42e ust. 6 ustawy o PIT.

W przypadku osób bezdomnych – będzie to ten US, na którego obszarze działania podatnik najczęściej przebywa - § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 2005r., Nr 165 poz. 1371 z późn.zm.).

2. PIT- 11 wystawiany dla podatnika będącego nierezydentem RP (ograniczony obowiązek podatkowy – Urząd Skarbowy właściwy w sprawach opodatkowaniu osób zagranicznych ustalony ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania płatnika – art. 39 ust. 1, art. 42e ust. 6 ustawy o PIT w związku z § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MF w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych.

3. W pozycji 6 formularza zaznaczamy kwadrat 1 (jeżeli składamy pierwszy raz tą informację za dany rok) albo kwadrat 2 (jeżeli popełniliśmy błąd za pierwszym razem i składamy korektę informacji PIT-11 wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty).

Ogólne zasady wystawiania PIT-11 i najczęstsze problemy

Część B. Dane płatnika (poz. 7-9) i część C. Dane podatnika (poz. 10-27)

Wypełnienie tych rubryk nie powinno sprawić nikomu żadnych trudności. Dane takie jak NIP, PESEL i inne dane osobowe podatnika powinny zostać zebrane wcześniej – już na etapie zawierania umowy.

PIT-11 można wysłać przez system e-deklaracje

Część. D. Informacja o kosztach uzyskania przychodu - patrz dalej s. 2

PRZYCHODY ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (poz. 29)

1. Należy wykazać świadczenia wypłacone pracownikowi (np. obciążenie rachunku bankowego pracodawcy) lub postawione do jego dyspozycji (np. postawienie do dyspozycji w kasie) w danym roku podatkowym.

2. W sytuacji, gdy wypłata wynagrodzenia następuje np. na przełomie okresów rozliczeniowych (miesiąca, roku), a wypłata dokonywana jest na rachunek bankowy pracownika – przychód powstanie w dniu, w którym zostaje obciążony rachunek pracodawcy.

Przykładowo pracodawca składa dyspozycję przelewu 30 grudnia, jego rachunek zostaje obciążony 31 grudnia natomiast na koncie pracownik wynagrodzenia zaksięgowano 3 stycznia następnego roku. Przychód u podatnika powstanie w dniu 31 grudnia.

3. Gdyby pracownikowi zostało w kasie postawione do dyspozycji wynagrodzenie w danym dniu (np. pracodawca dokonuje wypłat zawsze 27-go dnia miesiąca), a pracownik nie zgłosił się po odbiór wynagrodzenia – przychód i tak powstaje w tym dniu.

Wynagrodzenie zostało postawione do dyspozycji w kasie w dniu 27.12 2014 roku; pracownik odebrał je dopiero w dniu 04.01.2015 roku; pracodawca winien je wykazać jako przychód roku 2015.

4. Tak samo będzie, w przypadku zgonu pracownika, któremu zakład pracy postawił (przed śmiercią) do dyspozycji wynagrodzenie, a pracownik go nie odebrał.

5. W przypadku umorzenia np. pożyczki udzielonej pracownikowi przychód powstanie w miesiącu, w którym nastąpiło umorzenie. Kwotę tę należy doliczyć do innych przychodów ze stosunku pracy i od łącznej sumy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

PRZYCHODY ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (poz. 34)

Wykazujemy przychody, do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu.

Jeżeli umowa o pracę nie stanowi inaczej, a obowiązki ze stosunku pracy (stosunku służbowego) sprowadzają się do działalności twórczej lub ją obejmują, wynagrodzenie za pracę stanowi równocześnie wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Z umowy o pracę (angażu) powinno jednak wynikać, jaka część tego wynagrodzenia (uposażenia) obejmuje wynagrodzenie autorskie z tytułu korzystania przez pracownika z praw autorskich, a jaka dotyczy wynagrodzenia ściśle związanego z wykonywaniem obowiązków pracowniczych (służbowych). Tylko bowiem takie wyróżnienie daje podstawę do zastosowania normy kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%.” - wyrok NSA z 22.02.2002, SA/Sz 1966/99.

Ustawa o PIT

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK