| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Pracownik > Niższa dieta pracownicza z powodu wyżywienia zawartego w cenie noclegu

Niższa dieta pracownicza z powodu wyżywienia zawartego w cenie noclegu

Pracownik, który odbywa podróże służbowe krajowe i zagraniczne, obejmujące noclegi w hotelach, które w cenę za nocleg wliczają obligatoryjnie śniadanie, jest zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego z tytułu otrzymywania takich śniadań. Wartość takiego śniadania pomniejsza wysokość diety przekazywanej pracownikowi przez pracodawcę na czas podróży służbowej, która jest wolna od podatku. Dzieje się tak także wtedy, gdy pracownik z przyczyn od siebie niezależnych, nie skorzystał faktycznie z hotelowych usług wyżywieniowych.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej 7 maja 2015 r. o sygnaturze nr IBPP3/4512-170/15/MN.

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Przedmiotowa interpretacja zapadła w wyniku wniosku podatnika, który był zatrudniony na podstawie stosunku pracy i często odbywał podróże służbowe krajowe i zagraniczne, podczas których przebywał w hotelach zapewniających w cenie noclegu wyżywienie w postaci śniadania. Nie stanowiło to indywidualnego zamówienia klienta hotelu, ponadto faktyczna rezygnacja z usługi wyżywieniowej nie powodowała obniżki ceny za nocleg. Wnioskodawca podnosił, że często z przyczyn od siebie niezależnych, potwierdzonych przez pracodawcę (np.: wczesna godzina wylotu samolotem), nie mógł fizycznie skorzystać z usługi hotelowej. Z tego względu chciał on mieć możliwość odliczenia od dochodu podlegającego opodatkowaniu, całej diety przysługującej z tytułu podróży służbowej, a wiec kosztu całego noclegu hotelowego z wliczonym w niego śniadaniem.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w wydanej interpretacji powołał się na art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), który mówi, że:  wolne od podatku są diety i inne należności za czas:

  • podróży służbowej pracownika,
  • podróży osoby niebędącej pracownikiem

- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13. 

Zdaniem organu podatkowego kluczową kwestią dla oceny stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę jest w pierwszej kolejności ocena czy w danym przypadku mamy do czynienia z podróżą służbową, czy tez nie. Definicję tego pojęcia zawiera art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, ze zm.) na podstawie, którego podróż służbową można zdefiniować jako:  taki wyjazd, który odbywa się na polecenie pracodawcy i jest związany ze świadczeniem pracy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy.

Z § 2 wymienionego przepisu art. 775 Kodeksu Pracy należności przysługujące pracownikowi z tytułu takiej podróży powinny być określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw pracy. Obecnie obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 167). Z rozporządzenia tego wynika, że z tytułu podróży służbowej przysługuje pracownikowi dieta. Zgodnie z § 7 ust. 4 oraz § 14 ust. 2 powołanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej wartość diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia odpowiednio o określoną przepisami wartość. 

Jest tak zarówno podczas odbywania podróży krajowej, jak i zagranicznej,  z tym, że poszczególne posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) w tych dwóch rodzajach podróży, stanowią inny procent diety, który podlega odliczeniu od jej kwoty w przypadku zapewnienia któregokolwiek z posiłków. W przypadku śniadania jest to odpowiednio przy podróży krajowej 15% diety, przy podróży zagranicznej 25% diety. Nie jest przy tym istotne czy pracownik miał faktyczna możliwość skorzystania z usługi hotelowej w zakresie wyżywienia i czy koszt noclegu był umieszczany na jednej fakturze z kosztem wyżywienia, czy na dwóch oddzielnych fakturach.

Koszty pracy po zmianach - multipakiet: książka, program, CD, teleporadnia

Po przeprowadzenie powyższej analizy przepisów organ podatkowy stwierdził zatem, że w zaistniałym stanie faktycznym, że: „zwolniona z opodatkowania będzie więc jedynie odpowiednio zmniejszona kwota diety, która faktycznie przysługuje pracownikowi na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w związku z odbywaniem przez niego podróży służbowej. Bez znaczenia w opisanej sytuacji pozostaje zatem fakt czy pracownik skonsumował zapewnione mu w danej podróży służbowej śniadanie czy też ze względu na przyczyny niezależne od niego tego nie uczynił. W tym przypadku liczy się jedynie fakt zapewnienia pracownikowi odbywającemu podróż służbową śniadania, a nie jego konsumpcja”. 

Marlena Widawska

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK