| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > PIT > Stypendia ze środków UE zwolnione z PIT

Stypendia ze środków UE zwolnione z PIT

Sposób wypłaty środków finansowych pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej jest kwestią techniczną, która nie ma znaczenia dla zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT. W tym przypadku kluczowe znaczenie ma bowiem ustalenie źródła środków składających się na bezzwrotną pomoc, czyli podmiotu który ostatecznie ponosi ekonomiczny ciężar bezzwrotnej pomocy.

Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 21 września 2010 r. (sygn. I SA/Bd 496/10).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Opodatkowane stypendium

Student studiów doktoranckich został zakwalifikowany w poczet stypendystów projektu realizowanego przez urząd marszałkowski w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy.

Program ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w 75%, zaś w 25% z budżetu państwa. Celem projektu jest wspomaganie grupy najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich, których praca naukowa i komercjalizacja wyników przyczynią się do podniesienia poziomu innowacyjności województwa kujawsko-pomorskiego.

Stypendium wypłacono jednorazowo w czerwcu 2009 r. i pomniejszono o zaliczkę na podatek dochodowy.

Polecamy: Kontrola podatkowa


Student zwrócił się do Ministra Finansów z wnioskiem o interpretację podatkową i argumentował, że należy się mu zwrot 75% zapłaconego podatku dochodowego, bowiem stypendium w 75% finansowane jest ze środków Unii Europejskiej i powinno korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust.1 pkt 46 ustawy o PIT.

Student wskazał wyrok NSA z 16 września 2008 r. (syg akt II FSK 874/07), z którego wynika, iż w świetle przepisów ustawy o PIT istotne jest źródło pochodzenia dochodu, zaś bez znaczenia czy środki wypłacane są bezpośrednio, czy pośrednio poprzez podmioty krajowe, także przy wykorzystaniu mechanizmu prefinansowania.

Obowiązek zapłaty podatku dochodowego od wypłaconego z projektu stypendium tworzyłby sytuację, w której budżet państwa osiągałby korzyść (dochód) ze środków unijnych, a ich celem jest zawsze wsparcie konkretnych projektów.

Minister Finansów nie zmienia zdania

Jednak zdaniem Ministra Finansów podatnik nie miał racji, bowiem stypendium nie było wypłacone ze środków unijnych. W przypadku tego projektu (i wielu również innych) UE refinansuje (zwraca) już wcześniej wydane środki. Stypendia były sfinansowane ze środków pożyczonych z budżetu państwa, a dopiero po przedstawieniu stosownych dokumentów wydatki te są zwracane ze środków pomocowych UE.

Minister Finansów w zaskarżonej interpretacji zaznaczył, że otrzymane stypendium nie pochodzi wprost z bezzwrotnej pomocy finansowanej bezpośrednio z Unii Europejskiej, a zatem nie może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust.1 pkt 46 ustawy o PIT.

Polecamy: Podatek od spadków i darowizn

Sąd uchyla interpretację

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, do którego odwołał się student zakwestionował jednak interpretację Ministra Finansów.

Zdaniem WSA dla zwolnienia danych wynagrodzeń, czy stypendiów z PIT na mocy art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT wystarczy wykazać, że są one finansowane z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej.

Decydujące znaczenie dla oceny źródła pochodzenia tych środków ma ustalenie podmiotu, który ostatecznie ponosi ekonomiczny ciężar bezzwrotnej pomocy (podobnie uznał NSA w wyroku z 16 września 2008r., sygn. akt II FSK 874/07; z dnia 30 października 2008r. sygn. akt II FSK 1069/07; z dnia 28 stycznia 2009r., sygn. akt II FSK 1573/07; z dnia 14 stycznia 2009 r., sygn. akt II FSK 1457/07; z dnia 16 kwietnia 2009r.; sygn. akt II FSK 59/08).

Dlatego też sposób wypłaty środków finansowych pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej jest kwestią techniczną, która nie ma znaczenia w przypadku instytucji zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy pdof. W tym przypadku kluczowe znaczenie ma bowiem ustalenie źródła środków składających się na bezzwrotną pomoc, czyli podmiotu który ostatecznie ponosi ekonomiczny ciężar bezzwrotnej pomocy.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK