| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > PIT > Nowe podatkowe ulgi mieszkaniowe - założenia projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych

Nowe podatkowe ulgi mieszkaniowe - założenia projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych

Ministerstwo Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przygotowało założenia projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych jako nową formułę przedsięwzięć budownictwa mieszkaniowego odnośnie mieszkań na wynajem. Pomysł opiera się na zasadzie partycypacji przyszłego najemcy w kosztach budowy mieszkania z docelowym przeniesieniem własności na najemcę. Beneficjentami tego nowego rozwiązania mają być gospodarstwa domowe o średnich dochodach – dochodach zbyt dużych by nabyć prawo do lokali komunalnych, a zbyt niskich, by uzyskać kredyt mieszkaniowy.

Sposobem na zaspokojenie mieszkaniowych potrzeb społeczeństwa wydaje się być stworzenie nowego systemu opartego na szczególnej umowie najmu lokalu opartej o wniesienie przez najemcę partycypacji w wysokości do 50 % przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz rozłożonej w czasie spłaty pozostałych kosztów inwestycji. Właścicielowi lokalu (inwestorowi SGM - deweloperowi), w razie braku terminowych wpłat ze strony najemcy, przysługiwać ma prawo wypowiedzenia umowy wraz ze zwrotem na rzecz najemcy kwoty odpowiadającej opłaconej przezeń części kosztów budowy lokalu.

Podmiotem odpowiedzialnym za budowanie budynków, a następnie wynajmowanie lokali z przyrzeczeniem docelowego przeniesienia ich własności ma być inwestor. Budowanie budynków oznaczać będzie wykonywanie nowego budynku, a także odbudowę budynku istniejącego.

Projektowane rozwiązanie nie będzie przewidywało możliwości wynajmowania lokali osobom prawnym. W ocenie Rady Legislacyjnej takie rozwiązanie nie oznacza naruszenia Konstytucji, gdyż stosowanie preferencyjnych kosztów najmu można ograniczyć – zgodnie z art. 75 ust. 1 Konstytucji oraz prawem UE – do osób fizycznych.

SGM będzie jedynie formą działalności inwestora, nie przewiduje się uznania jej za osobę prawną. Model taki nie nasuwa zdaniem Rady zastrzeżeń; przeciwnie, należy go powitać z uznaniem, gdyż mnożenie typów osób prawnych pozostaje zbyteczne w sytuacjach, w których wystarczające jest już dostępne instrumentarium. SGM nie będzie zwłaszcza podejmowała jakichkolwiek czynności prawnych, wymagających posiadania przez nią zdolności prawnej, jak to jest np. w przypadku wspólnot mieszkaniowych.

SGM powstawać będzie z chwilą zawarcia pierwszej umowy najmu lokalu mieszkalnego w obrębie danej nieruchomości.

Zanim do tego dojdzie, zakłada się zawarcie między inwestorem i przyszłym najemcą umowy przedwstępnej, która zawierać ma m.in.:

1)     zobowiązanie inwestora do wybudowania konkretnego lokalu mieszkalnego, a następnie zawarcia najmu tegoż lokalu;

2)     zastrzeżenie docelowego przeniesienia własności;

3)     określenie powierzchni użytkowej i położenia lokalu;

4)     określenie sposobu ustalania wartości zbywanego udziału w gruncie;

5)     wysokość i zasady wpłaty przez przyszłego najemcę partycypacji.

Formą wsparcia dla inwestycji w formule SGM będzie możliwość przekazania bez przetargu gruntu na rzecz inwestora, przy założeniu, że spłata należności za udział w gruncie następować będzie na etapie przenoszenia własności lokalu. Innym instrumentem pomocy dla nowobudowanych inwestycji w formule SGM będą przyznawane z prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Funduszu Dopłat „granty”, wynoszące 20% planowanych kosztów inwestycji.

Pozyskane w ten sposób środki zwracane będą przez inwestorów z chwilą wykupu poszczególnych lokali, a ich spłata nastąpi w wartości nominalnej nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia otrzymania pozwolenia na użytkowanie budynku. Maksymalna powierzchnia lokali objętych wsparciem w postaci „grantów” wynosić ma 75 m2. „Granty” będą przyznawane w drodze otwartych konkursów.

Zobowiązaniem osoby fizycznej będzie wniesienie partycypacji nie większej niż 50% kosztów przypadających na dany lokal. Przeniesienie własności lokalu będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż po upływie 5 lat. Poziom marży (zysku) inwestora w formule SGM będzie ograniczony w przypadku korzystania przez niego z formy pomocy publicznej. Wymaga przemyślenia, czy za taką pomoc nie będzie można uznać samej możliwości nabycia gruntów w trybie bezprzetargowym.

Przyrzeczona umowa najmu ma być zawierana dopiero po wybudowaniu lokalu oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku i przewidywać niezbędną ochronę praw właściciela lokalu według zasad jak dla najmu okazjonalnego, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

W przypadku wypowiedzenia umowy, najemca otrzyma od inwestora uiszczoną dotychczas kwotę odpowiadającą pokrytej części kosztów budowy lokalu.

Przeniesienie własności zajmowanego lokalu powinno nastąpić w terminie do trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym spłacona została całość kosztów budowy. Projekt przewidywać ma możliwość uregulowania w umowie zawartej między inwestorem i najemcą trybu wcześniejszej spłaty zobowiązań - nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia podpisania umowy najmu.

Gdy po śmierci najemcy prawo do wpłaconej części kosztów budowy będzie przysługiwało także innym niż wstępujący w stosunek najmu, po wezwaniu inwestora, osoba uprawniona do wstąpienia w najem powinna uzupełnić część kosztów budowy lokalu, w wysokości równej sumie kwot wypłaconych pozostałym spadkobiercom. Analogiczne rozwiązanie przewiduje się co do małżonka, któremu przypadło prawo najmu po ustaniu małżeństwa. Rozwiązania te nie nasuwają zastrzeżeń z punktu widzenia prawa cywilnego.

Założenia projektu są aktualnie konsultowane przez poszczególne resorty. W szczególności dość krytyczne stanowisko wyraził Minister Finansów, zwłaszcza odnośnie projektowanych rozwiązań podatkowych.

Źródła:

Opinia Rady Legislacyjnej z 30 listopada 2011 r. o projekcie założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych;

Projekt założeń do ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK