| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > PIT > Czy działalność rolnika, polegająca na niewielkiej produkcji wędlin, podlega opodatkowaniu?

Czy działalność rolnika, polegająca na niewielkiej produkcji wędlin, podlega opodatkowaniu?

Rolnik może podjąć inną niż prowadzenie gospodarstwa rolnego działalność. Jednak produkcja wędlin z własnej trzody chlewnej, przeznaczonych na sprzedaż na niewielką skalę, którą można określić jako okazjonalną, powoduje powstanie przychodu. Czy rolnik, który jest zryczałtowanym podatnikiem, powinien się rozliczyć z otrzymanego dochodu?

Czy od dochodów z działalności rolniczej płaci się podatek CIT?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 13 lutego 2009 roku orzekł że: "Ustawa z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazuje w przepisie art. 2 na rodzaje przychodów, które uprawniają do zakwalifikowania ich do przychodów z działalności rolniczej, lecz rodzaje działalności, z których przychody stanowią przychody z takiej działalności. powołany przepis zawiera katalog rodzajów działalności uznawanych za działalność rolniczą, który ograniczony jest wyłącznie czynnościami zaliczanymi do działów specjalnych produkcji rolnej, których ustawa zawiera katalog zamknięty.

Wszelkie zatem przejawy działalności, której celem jest wytwarzanie produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym z własnych upraw lub hodowli albo chowu, z powołanymi wyjątkami, stanowi działalność rolniczą a uzyskiwany przychód to przychód z działalności rolniczej. Również sam przepis art. 2 ust. 2 wskazując wprost że działalnością tą jest produkcja materiału siewnego".

Także Minister Finansów w  piśmie będącym odpowiedzią na interpelację poselską stwierdził, że "Działania polegające na poddaniu produktów suszeniu, jeżeli produkty te pozostaną nadal w stanie nieprzetworzonym (naturalnym), nie wykraczają poza zakres działalności rolniczej, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stwierdzić należy także, iż z punktu widzenia przepisów tej ustawy fakt użycia specjalistycznych maszyn i urządzeń, czy też poddanie czynnikom naturalnym powodującym ususzenie produktów pochodzących wyłącznie z własnych upraw, pozostaje bez znaczenia przy kwalifikowaniu tego rodzaju działań do działalności rolniczej".

Wynika z tego, że podstawowym kryterium, pozwalającym na wyróżnienie działalności rolniczej, jest uzyskanie nieprzetworzonych produktów, czyli takich, które powstają dzięki normalnym, biologicznym procesom wzrostu i nieróżniącym się w sposób istotny od stanu tuż po wytworzeniu. Nie będzie nim produkt, który uzyskał nowe właściwości tylko dlatego, że podjęto określone działania technologiczne.

Jednym z podstawowych i najważniejszych kryteriów pozwalających na stwierdzenie, że dana działalność jest działalnością rolniczą to fakt, iż w jej wyniku powstał produkt nieprzetworzony.

Wędliny są produktem przetworzonym, zatem ich sprzedaż - nawet na niewielką skalę - będzie działalnością pozarolniczą, do której stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Także ubój tucznika ani poubojowa rozbiórka mięsa nie stanowi działalności rolniczej.

Kogo uważa się za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą i jakim ubezpieczeniom podlega?

Zostało to potwierdzone przez Naczelny Sąd Administracyjny (do 2003.12.31) w Gdańsku w wyroku z dnia 20 maja 1998 r. "Produkcja zwierzęca obejmuje takie czynności, jak hodowla trzody chlewnej, ubój tuczników wraz z rozbiórką poubojową włącznie. Produkcja ta nie obejmuje natomiast tzw. konfekcjonowania ani też sprzedaży detalicznej mięsa, gdyż czynności te mają charakter czynności handlowych".

Powyżej opisaną produkcję wędlin należy zaliczyć do działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza - zgodnie z art. 5a ust.6 - to działalność zarobkowa:

a)  wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)  polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)  polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów (ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9).

Dotacja z urzędu pracy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej - jak uzyskać?

Pozarolnicza działalność gospodarcza podlega opodatkowaniu. Zatem rolnik będzie miał obowiązek odprowadzenia podatku od uzyskanego dochodu ze sprzedaży wędlin.

Przychód uzyskany ze sprzedaży wędlin będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Tekst powstał na podstawie indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 7 lutego

2012 roku, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (nr IPTPB1/415-279/11-6/KSU).

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK