| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > PIT > Czy dział spadku jest odpłatnym zbyciem mieszkania

Czy dział spadku jest odpłatnym zbyciem mieszkania

Nabyłem wraz z bratem prawo do spadku po zmarłym w 2007 r. ojcu. W skład spadku wchodziło m. in. własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego po 1/2 każdy. Spadek do urzędu skarbowego został zgłoszony w terminie. Podatek nie należał się. W 2008 r. dokonano umownego (notarialnego) działu spadku. W wyniku tego działu jedynym właścicielem mieszkania stał się mój brat, a mi przypadła spłata pieniężna mojej części mieszkania.
Czy na gruncie art. 30e ustawy o PIT powstał obowiązek podatkowy?

Zdaniem organów podatkowych - TAK. Jednak w listopadzie 2011 r. pojawiło się orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, kwestionujące stanowisko fiskusa.

Stanowisko i argumentacja organów podatkowych

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o PIT źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 m. in.:
1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz
3. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów,
jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Umowny bądź sądowy dział spadku polega na przyznaniu rzeczy jednemu ze współwłaścicieli, podczas gdy drugi z współwłaścicieli może otrzymać spłatę. Czynność ta w świetle prawa cywilnego stanowi zdaniem fiskusa formę odpłatnego zbycia, o którym m.in. mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o PIT.

W przypadku nieruchomości nabytych w latach 2007 od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Podstawą obliczenia podatku zgodnie z art. 30e ust. 2 ustawy o PIT jest dochód. Stanowi on różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d ustawy o PIT, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 1 ustawy o PIT).

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6d ustawy o PIT za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się też udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o PIT nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.

Stanowisko WSA w Łodzi

Sąd ten uznał w wyroku z 9 listopada 2011 r.  uznał, że spadkobierca, który otrzymał spłatę na skutek działu spadku nie musi płacić PIT. A tezę tą powtórzyć musiał w konsekwencji ww. wyroku WSA w Łodzi - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. 

Zdaniem WSA otrzymanie przez spadkobiercę w wyniku działu spadku kwoty nieprzekraczającej udziału w spadku nie spowoduje powstania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Okoliczność, że suma spłaty nie przekracza wartości przysługującego spadkobiercy udziału spadkowego jest decydująca dla braku opodatkowania PIT.

Więcej w tekście Spłaty otrzymane w ramach działu spadku nie podlegają PIT

Jest to na razie pojedynczy wyrok i nie został potwierdzony przez NSA, przez co nie może oznaczać jasnej wskazówki dla podatników. Pokazuje jednak, że interpretacja fiskusa nie jest jedyną dopuszczalną w tej materii.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Stowarzyszenie polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »