| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > PIT > Działy specjalne produkcji rolnej - złóż deklarację PIT-6 lub PIT-6Ldo 30 listopada

Działy specjalne produkcji rolnej - złóż deklarację PIT-6 lub PIT-6Ldo 30 listopada

Do 30 listopada każdego roku podatnicy, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, są obowiązani złożyć urzędowi skarbowemu (właściwemu wg miejsca zamieszkania podatnika) deklarację PIT-6 / PIT-6L o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym. (PIT-6L przeznaczony jest dla podatników, którzy wybrali sposób opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT, tj według tzw. stawki liniowej 19%. Przepisów ustawy o PIT nie stosuje się m.in. do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Jeżeli dochód z działów specjalnych produkcji rolnej jest ustalany na podstawie księgi przychodów i rozchodów, podatnicy składają ponadto urzędowi skarbowemu również do 30 listopada - deklarację o wysokości przewidywanego dochodu w roku następnym.

Podatnicy osiągający dochody z działów specjalnych produkcji rolnej są obowiązani zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni o:
1) zaistnieniu zmian w prowadzonej produkcji w stosunku do podanej w deklaracji,
2) zaprzestaniu lub rozpoczęciu w ciągu roku eksploatacji obiektów umożliwiających całoroczny cykl produkcji,
3) rozpoczęciu w ciągu roku podatkowego prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej; w tym wypadku podatnicy ci składają deklaracje, o których mowa w ust. 1, o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w tym roku.

Podatnicy rozpoczynający w ciągu roku podatkowego prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej winni złożyć deklarację PIT-6/PIT-6L wskazując rodzaj i rozmiar zamierzonej produkcji w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego rodzaju produkcji.

Deklarację PIT-6/PIT-6L można złożyć w formie:
- pisemnej – w siedzibie urzędu skarbowego (sala obsługi klienta) lub za pośrednictwem poczty,
- lub dokumentu elektronicznego – za pomocą interaktywnego formularza opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym do systemu eDeklaracje. Formularz interaktywny oraz instrukcja obsługi i składania deklaracji dostępne są na stronie www.e-deklaracje.pl

Skutkiem złożenia przez podatnika deklaracji PIT-6/PIT-6L jest wydanie przez organ podatkowy (urząd skarbowy) decyzji w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Organ podatkowy weryfikuje złożoną przez podatnika deklarację PIT-6/PIT-6L i jeżeli wyliczony dochód nie przekracza kwoty wolnej od podatku, decyzja w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy nie jest wydawana. Gdy deklaracja PIT- 6/PIT-6L nie spełnia wymogów – przed wydaniem decyzji wzywa się podatnika do usunięcia jej braków.

Decyzja ustalająca wysokość zaliczek na podatek z działów specjalnych produkcji rolnej wydawana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, tj. złożenia deklaracji PIT-6/PI -6L. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, decyzja w sprawie zaliczek na podatek dochodowy wydawana jest nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podatnikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania, w terminie 14 dni od doręczenia tej decyzji, do Dyrektora Izby Skarbowej.

Podatnicy osiągający dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, są obowiązani wpłacać do kasy lub na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości ustalonej decyzją naczelnika tego urzędu skarbowego obniżone o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b ustawy o PIT, opłaconej w tym miesiącu przez podatnika w terminach do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad, uiszcza się w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego.

Działami specjalnymi produkcji rolnej są:
- uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych,
- uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro",
- fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego,
- wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych,
- hodowla dżdżownic,
- hodowla entomofagów,
- hodowla jedwabników,
- prowadzenie pasiek oraz
- hodowla i chów poza gospodarstwem rolnym następujących zwierząt: psów rasowych, kotów rasowych, koni, ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi, owiec – powyżej 10 sztuk, świni – powyżej 50 sztuk, bydła i cieląt – powyżej 10 sztuk, krów – powyżej 5 sztuk.

Nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy o PIT.

Przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej nie łączy się z przychodami opodatkowanymi wg skali podatkowej i opodatkowuje wg jednej stawki 19% (podobnie jak działalność gospodarczą).

Dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania,
- powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i
- pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego.

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi księgi przychodów i rozchodów, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określanych corocznie w rozporządzeniu przez Ministra Finansów.

Działy specjalne produkcji rolnej 2012 - normy szacunkowe dochodu

Działy specjalne produkcji rolnej 2013 - normy szacunkowe dochodu

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jarosz

specjalista ds. controllingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK