| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > PIT > Działy specjalne produkcji rolnej - złóż deklarację PIT-6 lub PIT-6Ldo 30 listopada

Działy specjalne produkcji rolnej - złóż deklarację PIT-6 lub PIT-6Ldo 30 listopada

Do 30 listopada każdego roku podatnicy, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, są obowiązani złożyć urzędowi skarbowemu (właściwemu wg miejsca zamieszkania podatnika) deklarację PIT-6 / PIT-6L o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym. (PIT-6L przeznaczony jest dla podatników, którzy wybrali sposób opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT, tj według tzw. stawki liniowej 19%. Przepisów ustawy o PIT nie stosuje się m.in. do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Jeżeli dochód z działów specjalnych produkcji rolnej jest ustalany na podstawie księgi przychodów i rozchodów, podatnicy składają ponadto urzędowi skarbowemu również do 30 listopada - deklarację o wysokości przewidywanego dochodu w roku następnym.

Podatnicy osiągający dochody z działów specjalnych produkcji rolnej są obowiązani zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni o:
1) zaistnieniu zmian w prowadzonej produkcji w stosunku do podanej w deklaracji,
2) zaprzestaniu lub rozpoczęciu w ciągu roku eksploatacji obiektów umożliwiających całoroczny cykl produkcji,
3) rozpoczęciu w ciągu roku podatkowego prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej; w tym wypadku podatnicy ci składają deklaracje, o których mowa w ust. 1, o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w tym roku.

Podatnicy rozpoczynający w ciągu roku podatkowego prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej winni złożyć deklarację PIT-6/PIT-6L wskazując rodzaj i rozmiar zamierzonej produkcji w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego rodzaju produkcji.

Deklarację PIT-6/PIT-6L można złożyć w formie:
- pisemnej – w siedzibie urzędu skarbowego (sala obsługi klienta) lub za pośrednictwem poczty,
- lub dokumentu elektronicznego – za pomocą interaktywnego formularza opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym do systemu eDeklaracje. Formularz interaktywny oraz instrukcja obsługi i składania deklaracji dostępne są na stronie www.e-deklaracje.pl

Skutkiem złożenia przez podatnika deklaracji PIT-6/PIT-6L jest wydanie przez organ podatkowy (urząd skarbowy) decyzji w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Organ podatkowy weryfikuje złożoną przez podatnika deklarację PIT-6/PIT-6L i jeżeli wyliczony dochód nie przekracza kwoty wolnej od podatku, decyzja w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy nie jest wydawana. Gdy deklaracja PIT- 6/PIT-6L nie spełnia wymogów – przed wydaniem decyzji wzywa się podatnika do usunięcia jej braków.

Decyzja ustalająca wysokość zaliczek na podatek z działów specjalnych produkcji rolnej wydawana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, tj. złożenia deklaracji PIT-6/PI -6L. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, decyzja w sprawie zaliczek na podatek dochodowy wydawana jest nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podatnikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania, w terminie 14 dni od doręczenia tej decyzji, do Dyrektora Izby Skarbowej.

Podatnicy osiągający dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, są obowiązani wpłacać do kasy lub na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości ustalonej decyzją naczelnika tego urzędu skarbowego obniżone o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b ustawy o PIT, opłaconej w tym miesiącu przez podatnika w terminach do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad, uiszcza się w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego.

Działami specjalnymi produkcji rolnej są:
- uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych,
- uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro",
- fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego,
- wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych,
- hodowla dżdżownic,
- hodowla entomofagów,
- hodowla jedwabników,
- prowadzenie pasiek oraz
- hodowla i chów poza gospodarstwem rolnym następujących zwierząt: psów rasowych, kotów rasowych, koni, ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi, owiec – powyżej 10 sztuk, świni – powyżej 50 sztuk, bydła i cieląt – powyżej 10 sztuk, krów – powyżej 5 sztuk.

Nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy o PIT.

Przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej nie łączy się z przychodami opodatkowanymi wg skali podatkowej i opodatkowuje wg jednej stawki 19% (podobnie jak działalność gospodarczą).

Dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania,
- powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i
- pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego.

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi księgi przychodów i rozchodów, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określanych corocznie w rozporządzeniu przez Ministra Finansów.

Działy specjalne produkcji rolnej 2012 - normy szacunkowe dochodu

Działy specjalne produkcji rolnej 2013 - normy szacunkowe dochodu

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

DEWELOPERSKI.com

Blog o działalności deweloperskiej, kluczowych aspektach zarządzania i obrocie nieruchomościami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK