| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatek od dochodów kapitałowych > Czy dochody z akcji można pomniejszyć o straty z funduszy inwestycyjnych?

Czy dochody z akcji można pomniejszyć o straty z funduszy inwestycyjnych?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał w precedensowym wyroku z 14 grudnia 2009 r. (sygn. III SA/Wa 1147/09), że podatnik ma prawo odliczyć stratę z tytułu udziału w funduszach kapitałowych od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia akcji. Od lat urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów twierdziły i twierdzą nadal, że jest to niemożliwe.
We wrześniu 2011 r. NSA zakwestionował tezę zaprezentowaną przez WSA w Warszawie.

Zdaniem Sądu, zgodzić się należy ze Skarżącym, iż stanowisko Ministra Finansów nie znajduje umocowania w przywołanych w interpretacji indywidualnej przepisach prawa i nawet zestawienie wszystkich regulacji zawartych w tych przepisach nie uzasadnia postawionej przez organ tezy.

WSA w Warszawie stwierdził wyraźnie, że: (…) wbrew twierdzeniu Ministra Finansów, art. 9 ust. 6 u.p.d.o.f. nie wyklucza możliwości odliczenia straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia akcji.

W rozpatrywanej przez WSA w Warszawie sprawie Skarżący podatnik osiągnął dochód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT, tj. dochód z kapitałów pieniężnych (dochód ze sprzedaży akcji); to samo źródło przychodów (udział w funduszach kapitałowych), przyniosło stratę (w tym samym roku podatkowym, w którym Skarżący uzyskał ww. dochód).

Sąd zauważył, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 i pkt 6a ustawy o PIT przychodem z kapitałów pieniężnych jest przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz przychód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. I dlatego zdaniem Sądu niewątpliwie w przedstawionym przez Skarżącego stanie faktycznym dochód i strata pochodzi z tego samego źródła. Oznacza to, że warunki pomniejszenia dochodu o poniesioną stratę określone w art. 9 ust. 3 ustawy o PIT zostały spełnione.

Zdaniem Sądu: (…) w świetle postanowień ww. przepisu nie ma przeszkód, by Skarżący mógł odliczyć stratę z tytułu udziału w funduszach kapitałowych od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia akcji.

Według opinii Sądu, prawa do pomniejszenia dochodu o poniesioną stratę, w realiach niniejszej sprawy, nie pozbawia Skarżącego art. 9 ust. 6 ustawy o PIT. Przede wszystkim przepis ten nie wyklucza takiego uprawnienia. Wymienia on straty z niektórych kapitałów pieniężnych i nakazuje stosować do nich ust. 3 art. 9, nie zakazując przy tym stosowania zasady określonej w ust. 3 art. 9 ustawy o PIT do innych dochodów z kapitałów pieniężnych.

W zaskarżonej interpretacji Minister Finansów powołał się na art. 30a ustawy o PIT, który to przepis reguluje zasady opodatkowania dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. W szczególności przytoczył treść ust. 5 i ust. 7 tego artykułu. Pierwszy z nich stanowi, iż dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 (dochodu z udziału w funduszach kapitałowych - wyjaśnienie Sądu), nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

Jednak w rozpatrywanej sprawie Skarżący nie chciał pomniejszać dochodu z udziału w funduszach kapitałowych o stratę z akcji, lecz odwrotnie, chciał pomniejszyć dochód ze sprzedaży akcji o stratę z udziału w funduszach kapitałowych. Ograniczenie wynikające z tego przepisu nie znajduje więc zastosowania w niniejszej sprawie.

Według drugiego z ww. przepisów (art. 30a ust. 7 ustawy o PIT) dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27. Z przepisu tego wynika, że dochodów z udziału w funduszach kapitałowych nie można łączyć tylko i wyłącznie z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy o PIT. Ponieważ strata jest w istocie dochodem ujemnym, należy przyjąć, iż przepis ten swym działaniem obejmuje również straty.

Skarżący zamierza połączyć stratę z udziału w funduszach kapitałowych z dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, a więc art. 30a ust. 7 ustawy o PIT nie stoi na przeszkodzie w połączeniu straty z udziału w funduszach kapitałowych z dochodem ze sprzedaży akcji.

Następnie WSA w Warszawie analizował inne przepisy ustawy o PIT powołane przez Ministra Finansów (art. 30b ust. 5, art. 41 ust. 4 i art. 45 ust. 1a pkt, art. 45 ust. 3) i ostatecznie doszedł do konkluzji, że:
(…) żaden przepis nie zakazuje wykazania w zeznaniu (PIT-38 – przypisek PH) o wysokości dochodu ze sprzedaży akcji, dochodu (straty) z udziału w funduszach kapitałowych. Z samego faktu, iż to płatnik jest obowiązany pobrać podatek dochodowy nie wynika, iż podatnik nie ma prawa złożyć zeznania podatkowego. Brak obowiązku złożenia zeznania nie może być utożsamiany z zakazem złożenia zeznania.

Wskutek opisanego wyroku Minister Finansów został zobowiązany do wydania interpretacji z uwzględnieniem powyżej zaprezentowanego stanowiska Sądu. Jednak Minister Finansów złożył skargę kasacyjną do NSA i wygrał.

28 września 2011 r. NSA (sygn. akt II FSK 565/10) stanął ostatecznie po stronie fiskusa i uznał, że nie można od dochodów z akcji odliczać strat z funduszy inwestycyjnych.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK