| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatnik w urzędzie > Euro 2012 – informacje dla kibiców

Euro 2012 – informacje dla kibiców

W związku z rozpoczynającymi się 8 czerwca 2012 r. Mistrzostwami Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012, Ministerstwo Finansów we współpracy ze Strażą Graniczną przygotowało informator przydatny dla kibiców przekraczających granice Polski. W informatorze poruszone są kwestie dotyczące niezbędnych formalności paszportowych, wizowych, celnych i dewizowych.

Czasowy przywóz przez podróżnych przedmiotów osobistego użytku oraz innych towarów w celach prywatnych (w tym środków transportu):

- rzeczy osobistego użytku i sprzętu sportowego
- środków transportu zarejestrowanych poza obszarem celnym UE

Towary są zgłaszane, ale istnieje obowiązek ich powrotnego wywozu z obszaru celnego UE. Nie mogą to być rzeczy wywożone w celach handlowych.


Zgłoszenie celne tych przedmiotów następuje w granicznym urzędzie celnym. Przywożone przedmioty obejmowane są procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności przywozowych, bez wymogu składania pisemnego zgłoszenia celnego i zabezpieczenia należności przywozowych.

Jednak w przypadku przedmiotów, z którymi wiążą się wysokie kwoty należności przywozowych i podatków organ celny graniczny może zażądać w konkretnej sprawie złożenia pisemnego zgłoszenia celnego i zabezpieczenia należności.

Więcej informacji dla kibiców EURO 2012

Szczególne regulacje prawne dotyczące przywozu i wywozu niektórych towarów – ograniczenia przywozu i wywozu

a) Żywność - zwłaszcza mięso - podlega szczególnym ograniczeniom. Przywóz takich produktów przez podróżnych przyjeżdżających spoza UE jest zabroniony.

b) Produkty lecznicze – leki apteczne: gotowe lub recepturowe- Podróżni mogą przywieźć z zagranicy na własne potrzeby produkt leczniczy w liczbie nie przekraczającej pięciu najmniejszych opakowań. Powyższe zwolnienie nie dotyczy środków odurzających i substancji psychotropowych.

c) Rośliny i zwierzęta- mogą być przywożone w jedynie w ograniczonych ilościach pod ściśle określonymi warunkami.

d) Broń i amunicja- podlega surowej reglamentacji i wymaga uzyskania wymaganych prawem dokumentów.

Zakaz przewozu określonych przedmiotów na pokładzie samolotu - przedmioty i materiały zabronione do wnoszenia na pokład samolotu:

- pistolety, broń palna i inne urządzenia wystrzeliwujące pociski,

- urządzenia do ogłuszania,

- przedmioty z ostrym końcem lub ostrą krawędzią,

- narzędzia robocze,

- tępe narzędzia,

- materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające

Aktualne zasady przewozu płynów w bagażu kabinowym oraz lista przedmiotów dozwolonych i zabronionych do przewozu w transporcie lotniczym znajdują się na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego: www.ulc.gov.pl.

IV. Wybrane naruszenia przepisów dotyczących wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Polski

Cudzoziemiec podlega karze grzywny w sytuacjach, kiedy:

- przebywa na terytorium Polski, nie posiadając do tego tytułu prawnego;

- na żądanie uprawnionych organów nie okazuje dokumentów i zezwoleń uprawniających go do pobytu na terytorium Polski lub środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na tym terytorium;

- uchyla się od obowiązku wymiany karty pobytu, polskiego dokumentu podróż dla cudzoziemca lub polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca;

- nie wykonuje obowiązku opuszczenia terytorium Polski określonego w decyzji o wydaleniu;

- wjechał na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego;

- przebywa poza strefą przygraniczną, w ramach której posiadacz zezwolenia jest

uprawniony do przemieszczania się, albo

- nie opuszcza terytorium Polski po upływie okresu pobytu określonego w tym zezwoleniu.

Cudzoziemiec, który wbrew przepisom przekroczy granicę Polski, podlega wydaleniu z terytorium Polski oraz:

- karze grzywny, lub

 -karze pozbawienia wolności do lat 3, jeśli przekroczenie wbrew przepisom granicy

Rzeczypospolitej Polskiej, nastąpiło przy użyciu przemocy, groźby, podstępu lub

we współdziałaniu z innymi osobami,

- w przypadku organizowania innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy

Rzeczypospolitej Polskiej – karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Naruszenia przepisów dewizowych

Niedopełnienie obowiązku dokonania zgłoszenia organowi celnemu lub organowi Straży Granicznej przywozu do Polski albo wywozu za granicę środków płatniczych, w zakresie, w jakim obowiązek ten jest wymagany zgodnie z pkt 2 Informatora, stanowi wykroczenie skarbowe, za które grozi kara grzywny. Taka sama kara grozi również w przypadku, gdy łączna wartość przewożonych przez granicę środków płatniczych jest niższa niż równowartość 10 000 EUR i nie zostaną one przedstawione organom celnym lub organom Straży Granicznej na ich żądanie.

W mniej znaczących przypadkach może być nałożona kara grzywny w drodze mandatu karnego.

KONTAKT

Informacje o:

- bieżących kolejkach na przejściach granicznych,

- dokonywaniu zgłoszeń celnych,

- zwolnieniach z należności celnych,

- ograniczeniach związanych z przywozem towarów oraz innych zagadnieniach z zakresu prawa celnego można uzyskać na stronie: www.sluzbacelna.gov.pl

Informacje udzielane są także pod numerami telefonów:

Infolinia: 801 470 477

Telefon: (+48) 33 857-62-51 (dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych lub z zagranicy).

Informacje pod wskazanymi powyżej numerami telefonów udzielane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

W okresie od 1 czerwca do 4 lipca br. informacje telefoniczne będą udzielane w godzinach 8.00 – 20.00 a w dniach, w których będą rozgrywane mecze w godzinach 8.00 – 24.00.

W okresie maj – czerwiec 2012 roku zostanie uruchomiony dodatkowy numer telefonu InfoSC: (+48) 33/ 85 76 300

Zapytania można również kierować na adres e-mail: info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl

Informację będzie można uzyskać także we wszystkich granicznych oddziałach celnych.

W przypadku problemów zaistniałych na obszarze Polski obywatele Ukrainy mogą skontaktować się z:

Ambasadą Ukrainy w Warszawie: tel /22/ 629 34 46, /22/ 622 47 97 lub

Konsulatem Ukrainy w Krakowie tel. /12/ 429 60 66 lub

Konsulatem Ukrainy w Gdańsku tel. /58/346 06 90

Więcej informacji dla kibiców EURO 2012

Źródło: Ministerstwo Finansów

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Saliński

Ekspert rynku nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK