| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatnik w urzędzie > Euro 2012 – informacje dla kibiców

Euro 2012 – informacje dla kibiców

W związku z rozpoczynającymi się 8 czerwca 2012 r. Mistrzostwami Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012, Ministerstwo Finansów we współpracy ze Strażą Graniczną przygotowało informator przydatny dla kibiców przekraczających granice Polski. W informatorze poruszone są kwestie dotyczące niezbędnych formalności paszportowych, wizowych, celnych i dewizowych.

Czasowy przywóz przez podróżnych przedmiotów osobistego użytku oraz innych towarów w celach prywatnych (w tym środków transportu):

- rzeczy osobistego użytku i sprzętu sportowego
- środków transportu zarejestrowanych poza obszarem celnym UE

Towary są zgłaszane, ale istnieje obowiązek ich powrotnego wywozu z obszaru celnego UE. Nie mogą to być rzeczy wywożone w celach handlowych.


Zgłoszenie celne tych przedmiotów następuje w granicznym urzędzie celnym. Przywożone przedmioty obejmowane są procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności przywozowych, bez wymogu składania pisemnego zgłoszenia celnego i zabezpieczenia należności przywozowych.

Jednak w przypadku przedmiotów, z którymi wiążą się wysokie kwoty należności przywozowych i podatków organ celny graniczny może zażądać w konkretnej sprawie złożenia pisemnego zgłoszenia celnego i zabezpieczenia należności.

Więcej informacji dla kibiców EURO 2012

Szczególne regulacje prawne dotyczące przywozu i wywozu niektórych towarów – ograniczenia przywozu i wywozu

a) Żywność - zwłaszcza mięso - podlega szczególnym ograniczeniom. Przywóz takich produktów przez podróżnych przyjeżdżających spoza UE jest zabroniony.

b) Produkty lecznicze – leki apteczne: gotowe lub recepturowe- Podróżni mogą przywieźć z zagranicy na własne potrzeby produkt leczniczy w liczbie nie przekraczającej pięciu najmniejszych opakowań. Powyższe zwolnienie nie dotyczy środków odurzających i substancji psychotropowych.

c) Rośliny i zwierzęta- mogą być przywożone w jedynie w ograniczonych ilościach pod ściśle określonymi warunkami.

d) Broń i amunicja- podlega surowej reglamentacji i wymaga uzyskania wymaganych prawem dokumentów.

Zakaz przewozu określonych przedmiotów na pokładzie samolotu - przedmioty i materiały zabronione do wnoszenia na pokład samolotu:

- pistolety, broń palna i inne urządzenia wystrzeliwujące pociski,

- urządzenia do ogłuszania,

- przedmioty z ostrym końcem lub ostrą krawędzią,

- narzędzia robocze,

- tępe narzędzia,

- materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające

Aktualne zasady przewozu płynów w bagażu kabinowym oraz lista przedmiotów dozwolonych i zabronionych do przewozu w transporcie lotniczym znajdują się na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego: www.ulc.gov.pl.

IV. Wybrane naruszenia przepisów dotyczących wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Polski

Cudzoziemiec podlega karze grzywny w sytuacjach, kiedy:

- przebywa na terytorium Polski, nie posiadając do tego tytułu prawnego;

- na żądanie uprawnionych organów nie okazuje dokumentów i zezwoleń uprawniających go do pobytu na terytorium Polski lub środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na tym terytorium;

- uchyla się od obowiązku wymiany karty pobytu, polskiego dokumentu podróż dla cudzoziemca lub polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca;

- nie wykonuje obowiązku opuszczenia terytorium Polski określonego w decyzji o wydaleniu;

- wjechał na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego;

- przebywa poza strefą przygraniczną, w ramach której posiadacz zezwolenia jest

uprawniony do przemieszczania się, albo

- nie opuszcza terytorium Polski po upływie okresu pobytu określonego w tym zezwoleniu.

Cudzoziemiec, który wbrew przepisom przekroczy granicę Polski, podlega wydaleniu z terytorium Polski oraz:

- karze grzywny, lub

 -karze pozbawienia wolności do lat 3, jeśli przekroczenie wbrew przepisom granicy

Rzeczypospolitej Polskiej, nastąpiło przy użyciu przemocy, groźby, podstępu lub

we współdziałaniu z innymi osobami,

- w przypadku organizowania innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy

Rzeczypospolitej Polskiej – karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Naruszenia przepisów dewizowych

Niedopełnienie obowiązku dokonania zgłoszenia organowi celnemu lub organowi Straży Granicznej przywozu do Polski albo wywozu za granicę środków płatniczych, w zakresie, w jakim obowiązek ten jest wymagany zgodnie z pkt 2 Informatora, stanowi wykroczenie skarbowe, za które grozi kara grzywny. Taka sama kara grozi również w przypadku, gdy łączna wartość przewożonych przez granicę środków płatniczych jest niższa niż równowartość 10 000 EUR i nie zostaną one przedstawione organom celnym lub organom Straży Granicznej na ich żądanie.

W mniej znaczących przypadkach może być nałożona kara grzywny w drodze mandatu karnego.

KONTAKT

Informacje o:

- bieżących kolejkach na przejściach granicznych,

- dokonywaniu zgłoszeń celnych,

- zwolnieniach z należności celnych,

- ograniczeniach związanych z przywozem towarów oraz innych zagadnieniach z zakresu prawa celnego można uzyskać na stronie: www.sluzbacelna.gov.pl

Informacje udzielane są także pod numerami telefonów:

Infolinia: 801 470 477

Telefon: (+48) 33 857-62-51 (dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych lub z zagranicy).

Informacje pod wskazanymi powyżej numerami telefonów udzielane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

W okresie od 1 czerwca do 4 lipca br. informacje telefoniczne będą udzielane w godzinach 8.00 – 20.00 a w dniach, w których będą rozgrywane mecze w godzinach 8.00 – 24.00.

W okresie maj – czerwiec 2012 roku zostanie uruchomiony dodatkowy numer telefonu InfoSC: (+48) 33/ 85 76 300

Zapytania można również kierować na adres e-mail: info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl

Informację będzie można uzyskać także we wszystkich granicznych oddziałach celnych.

W przypadku problemów zaistniałych na obszarze Polski obywatele Ukrainy mogą skontaktować się z:

Ambasadą Ukrainy w Warszawie: tel /22/ 629 34 46, /22/ 622 47 97 lub

Konsulatem Ukrainy w Krakowie tel. /12/ 429 60 66 lub

Konsulatem Ukrainy w Gdańsku tel. /58/346 06 90

Więcej informacji dla kibiców EURO 2012

Źródło: Ministerstwo Finansów

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Wybranowski

Adwokat, specjalista z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK