| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatek od spadków i darowizn > Ustawa o podatku od spadków i darowizn

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

 

2. Obowiązek składania zeznań podatkowych nie dotyczyprzypadków, w których podatek jest pobierany przez płatnika.

3. W przypadku nabycia rzeczy lub praw majątkowychniewykazanych w zeznaniu podatkowym, podatnik jest obowiązany do złożeniakorekty zeznania podatkowego organowi, któremu złożono zeznanie podatkowe, wterminie 14 dni od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi,w drodze rozporządzenia:

1) wzór zeznania podatkowego, a także szczegółowy zakreszawartych w nim danych, uwzględniając w szczególności:

a) imię i nazwisko (nazwę lub firmę)oraz ostatni adres spadkodawcy, darczyńcy lub innej osoby, od której lub poktórej zostały nabyte rzeczy lub prawa majątkowe, oraz jej numer identyfikacjipodatkowej,

b) dane dotyczące przedmiotuopodatkowania, w tym nabyte rzeczy i prawa majątkowe, miejsce położenia tychrzeczy lub wykonywania praw majątkowych, wraz z ich wartością rynkową, orazdługi i ciężary obciążające nabyte rzeczy i prawa majątkowe, a także nakładypoczynione na rzeczy nabyte w drodze zasiedzenia,

c) dane podatników obowiązanych dozłożenia zeznania podatkowego, w tym imiona, nazwiska, adresy i numeryidentyfikacji podatkowej, dane stanowiące podstawę zaliczenia do grupypodatkowej, o której mowa w art. 14, oraz wielkość nabytego udziału;

2) rodzaje dokumentów, które powinny być dołączone dozeznania podatkowego, uwzględniając konieczność potwierdzenia nabycia rzeczylub praw majątkowych wymienionych w zeznaniu podatkowym, posiadania przez zbywcętytułu prawnego do tych rzeczy lub praw, istnienia długów i ciężarów, obciążającychnabyte rzeczy lub prawa majątkowe, a przy nabyciu w drodze zasiedzenia –poniesienie nakładów na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia;

3) przypadki, w których może być złożone wspólne zeznaniepodatkowe, oraz tryb jego składania, uwzględniając konieczność uproszczeniapostępowania podatkowego oraz zmniejszenia kosztów jego prowadzenia.

Rozdział5

Płatnicy

Art.18.

1. Notariusze są płatnikami podatku od darowizny dokonanej wformie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnegozniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.

2. Płatnicy są obowiązani:

1) prowadzić rejestr podatku;

2) pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego,z zastrzeżeniem ust. 3;

3) wpłacić pobrany podatek na rachunek urzędu skarbowego,którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibępłatnika, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którympobrano podatek, a także przekazać w tym terminie deklarację o wysokościpobranego i wpłaconego przez płatnika podatku, według ustalonego wzoru, wraz z informacjąo kwocie podatku należnego poszczególnym gminom;

Polecamy artykuły

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

ustawa o podatku od spadków i darowizn
ustawa o podatku od spadków i darowizn

Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Marta Padała

Instruktorka nauki jazdy kat.B z uprawnieniami egzaminatora

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK