| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatek od spadków i darowizn > Ustawa o podatku od spadków i darowizn

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

 

b) dzieł sztuki i rękopisów będących przedmiotem twórczościspadkodawcy oraz materiałów bibliotecznych, jeżeli spadkodawca zajmował się twórczościąlub działalnością naukową, oświatową, artystyczną, literacką lubpublicystyczną,

c) zabytków ruchomych i kolekcji wpisanych do rejestruzabytków, a także zabytków użyczonych muzeum w celach naukowych lubwystawienniczych na okres nie krótszy niż 2 lata,

d) przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej zabytkównieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, jeżeli nabywca zabezpiecza je i konserwujezgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) (uchylony);

11) (uchylony);

12) nabycie przez rolnika pojazdów rolniczych i maszynrolniczych oraz części do tych pojazdów i maszyn pod warunkiem, że te pojazdy imaszyny rolnicze w ciągu 3 lat od daty otrzymania nie zostaną przez nabywcęsprzedane lub darowane osobom trzecim; niedotrzymanie tego warunku powoduje utratęzwolnienia;

13) (uchylony);

14) (uchylony);

15) nabycie przez osoby zaliczone do I grupy podatkowejwłasności rzeczy lub praw majątkowych w drodze nieodpłatnego zniesieniawspółwłasności;

16) nabycie w drodze spadku prawa do rekompensaty wrozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty ztytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RzeczypospolitejPolskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418, z2006 r. Nr 195, poz. 1437 oraz z 2008 r. Nr 197, poz. 1223).

2. (uchylony).

3. (uchylony).

4. Zwolnienia określone w ust. 1 i w art. 4a stosuje się,jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwojednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskichEuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o EuropejskimObszarze Gospodarczym lub miał miejsce zamieszkania na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa.

5. (uchylony).

6. (uchylony).

Art.4a.

 

1.Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka,zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1)zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzęduskarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowegopowstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–8 i ust. 2, a w przypadku nabycia wdrodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia sięorzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4,oraz

2)udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lubpolecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie odtej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiłoostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnionabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – ich otrzymaniedowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzonyprzez spółdzielczą kasę oszczędnościowo kredytową lub przekazem pocztowym.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK