| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatek od spadków i darowizn > Ustawa o podatku od spadków i darowizn

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

 

3. Do długów i ciężarów zalicza się również koszty leczeniai opieki w czasie ostatniej choroby spadkodawcy, jeżeli nie zostały pokryte zajego życia i z jego majątku, koszty pogrzebu spadkodawcy, łącznie z nagrobkiem,w takim zakresie, w jakim koszty te odpowiadają zwyczajom przyjętym w danymśrodowisku, jeżeli nie zostały pokryte z majątku spadkodawcy, z zasiłkupogrzebowego lub nie zostały zwrócone w innej formie, oraz koszty postępowaniaspadkowego, wynagrodzenie wykonawcy testamentu, obowiązki wykonania zapisów ipoleceń zamieszczonych w testamencie, wypłaty z tytułu zachowku oraz inneobowiązki wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących spadków.

4. Przy nabyciu w drodze zasiedzenia wyłącza się z podstawyopodatkowania wartość nakładów dokonanych na rzecz przez nabywcę podczas bieguzasiedzenia.

5. Jeżeli budynek stanowiący część składową gruntu będącegoprzedmiotem nabycia został wzniesiony przez osobę nabywającą nieruchomość przezzasiedzenie, z podstawy opodatkowania wyłącza się wartość tego budynku.

6. Przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesieniawspółwłasności podstawę opodatkowania stanowi wartość rzeczy lub prawmajątkowych, w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności, któryprzed jej zniesieniem przysługiwał nabywcy.

Art.8.

 

1. Wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych przyjmuje sięw wysokości określonej przez nabywcę, jeżeli odpowiada ona wartości rynkowejtych rzeczy i praw, a wartość praw do wkładów oszczędnościowych – w wysokościtych wkładów.

1a. Wartość jednostek uczestnictwa przyjmuje się w wysokościustalonej przez fundusz inwestycyjny, zgodnie z przepisami ustawy o funduszachinwestycyjnych.

2. (uchylony).

3. Wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa sięna podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samegorodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopniazużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dniapowstania obowiązku podatkowego.

4. Jeżeli nabywca nie określił wartości nabytych rzeczy lubpraw majątkowych albo wartość określona przez niego nie odpowiada, według ocenynaczelnika urzędu skarbowego wartości rynkowej, organ ten wezwie nabywcę do jejokreślenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni oddnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnejoceny. Jeżeli nabywca, pomimo wezwania, nie określił wartości lub podał wartośćnieodpowiadającą wartości rynkowej, naczelnik urzędu skarbowego dokona jejokreślenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez nabywcę wycenyrzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona zuwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33 % od wartości podanejprzez nabywcę, koszty opinii biegłego ponosi nabywca.

Czytaj także

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

ustawa o podatku od spadków i darowizn
ustawa o podatku od spadków i darowizn

Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK