| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatek od spadków i darowizn > Obowiązek składania druku SD-Z2

Obowiązek składania druku SD-Z2

Obowiązujące obecnie przepisy nakładają obowiązek składania druku SD-Z2 w terminie 6 miesięcy do urzędu skarbowego od daty powstania obowiązku podatkowego, co jest warunkiem koniecznym w uzyskaniu zupełnego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn dla osób z tzw. 0 grupy podatkowej. Ustawodawca zwalnia tę grupę podatkową od uiszczenia podatku, ale jednocześnie nakłada obowiązek złożenia druku SD-Z2. Czy nie byłoby zasadne zniesienia obowiązku składania SD-Z2 dla osób z tej grupy podatkowej?

Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn

Wynikający z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obowiązek ponoszenia ciężaru podatku od spadków i darowizn został określony w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U z 2015 r. poz. 86, z późn. zm.). Stosownie do art. 1 upsd podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych na podstawie enumeratywnie wymienionych tytułów.

Natomiast zgodnie z art. 4a ust. 1 upsd zwolnione od podatku jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.
Jednakże mając na względzie, że wszelkie zwolnienia są odstępstwem od wyżej wskazanej konstytucyjnej zasady powszechności opodatkowania oraz wytyczne wynikające z Konstytucji dotyczące zasad ich wprowadzania, w ustawie określono warunek od spełnienia którego uzależnione jest stosowanie zwolnienia.

Wykonanie zapisu testamentowego a obowiązek złożenia formularza SD-Z2

Konieczne zgłoszenie SD-Z2

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie powołanego przepisu jest wymienienie w zgłoszeniu nabytych rzeczy lub praw majątkowych i złożenie zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2 upsd, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Celem wprowadzenia tych warunków, jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, było zapewnienie szczelności systemu podatkowego, a także uzyskanie pewności prawnopododatkowej odnośnie nabytego majątku.

SD-Z2 - Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

Z tych też względów, wyłączony został obowiązek składania zgłoszenia w przypadkach, gdy nabycie dokonywane jest na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego (art. 4a ust. 2 ww. ustawy). W treści czynności cywilnoprawnej określona jest bowiem data i przedmiot nieodpłatnego nabycia, a obowiązek przekazania organowi podatkowemu odpisów sporządzanych aktów notarialnych dotyczących tych czynności został nałożony na notariuszy, jako płatników podatku.

W pozostałych przypadkach, istnieje konieczność pozostawienia warunku zgłoszenia organowi podatkowemu nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych.

Likwidacja zgłoszenia nie byłaby racjonalna

Zdaniem Jarosław Neneman, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, wyrażonym w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 32153) zniesienie tego obowiązku spowodowałoby pozbawienie organu podatkowego informacji dotyczących nieodpłatnego obrotu majątkiem między osobami najbliższymi, w tym w odniesieniu do składników masy spadkowej, bowiem w postanowieniu sądu oraz w akcie poświadczenia dziedziczenia wymienione są wyłącznie informacje dotyczące spadkobierców nabywających spadek oraz wysokości przypadających im udziałów. Skonkretyzowanie nabywanych składników majątkowych następuje w zgłoszeniu.

Według MF, brak wymogu składania zgłoszenia stanowiłby istotne zagrożenie dla szczelności systemu podatkowego z powodu utraty przez organy podatkowe jedynego źródła informacji o majątku nabytym nieodpłatnie przez podatników należących do kręgu najbliższej rodziny. W konsekwencji, mogłoby stanowić istotny instrument umożliwiający ukrywanie rzeczywistych dochodów i unikanie opodatkowania.

Jak zapłacić podatek od spadku - PORADNIK

Obowiązujący obecnie 6-miesięczny termin do złożenia zgłoszenia organowi podatkowemu jest, wystarczający do zapoznania się przez podatnika z przepisami podatkowymi i wypełnienia obowiązku zgłoszenia nabytego majątku w celu skorzystania ze zwolnienia podatkowego. W związku z powyższym, zdaniem resoru finansów, nie jest racjonalne zniesienie obowiązku składania zgłoszenia w celu skorzystania ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Gontarek, HUKE Finanse

Firma HUKE Finanse jest multiagencją, która oferuje pełen zakres produktów ubezpieczeniowych i kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK