| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Postępowanie podatkowe i KKS > Postępowanie podatkowe - terminy załatwiania spraw

Postępowanie podatkowe - terminy załatwiania spraw

Zasady dotyczące terminów załatwiania spraw przez organy podatkowe regulują przepisy Ordynacji podatkowej. Przy czym przepisy Ordynacji podatkowej różnicują terminy załatwiania spraw podatkowych w zależności od stopnia ich skomplikowania i zakresu postępowania dowodowego.


Terminy załatwienia spraw przez organy podatkowe


Zgodnie z art. 139 Ordynacji podatkowej załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawianych przez stronę, łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie.

Naliczanie odsetek od zaległości podatkowych

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy, a sprawy, w której przeprowadzono rozprawę lub strona złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy - nie później niż w ciągu 3 miesięcy.

Do terminów określonych powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Należy pamiętać, że terminy te nie mają zastosowania w przypadku kontroli podatkowej, która ma odrębne regulacje w tym zakresie.

Kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Jak uniknąć kary za niedopełnienie obowiązków podatkowych


Wydłużenie terminu rozpoznania sprawy podatkowej


Zgodnie ze stanowiskiem doktryny oraz orzecznictwa terminy na załatwienie sprawy mają charakter instrukcyjny, a ich naruszenie nie powoduje wadliwości decyzji. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie podatkowym również w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu.

Wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy powinno nastąpić w formie postanowienia, na które nie służy zażalenie. Brak jest jednak przepisu, który ograniczałby możliwości przedłużania przez organ podatkowy terminu załatwienia spraw po raz kolejny. W sytuacji więc, gdy organ podatkowy dopełni formalnego obowiązku zawiadomienia o wydłużeniu terminu rozpoznania sprawy, postępowanie podatkowe może trwać o wiele dłużej, niż to określono w art. 139 Ordynacji podatkowej.

Zapraszamy do dyskusji na forum o podatkach

Autor: Radosław Płonka, Adwokat

www.zpp.net.pl

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK