| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Postępowanie podatkowe i KKS > Postępowanie podatkowe - terminy załatwiania spraw

Postępowanie podatkowe - terminy załatwiania spraw

Zasady dotyczące terminów załatwiania spraw przez organy podatkowe regulują przepisy Ordynacji podatkowej. Przy czym przepisy Ordynacji podatkowej różnicują terminy załatwiania spraw podatkowych w zależności od stopnia ich skomplikowania i zakresu postępowania dowodowego.


Terminy załatwienia spraw przez organy podatkowe


Zgodnie z art. 139 Ordynacji podatkowej załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawianych przez stronę, łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie.

Naliczanie odsetek od zaległości podatkowych

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy, a sprawy, w której przeprowadzono rozprawę lub strona złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy - nie później niż w ciągu 3 miesięcy.

Do terminów określonych powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Należy pamiętać, że terminy te nie mają zastosowania w przypadku kontroli podatkowej, która ma odrębne regulacje w tym zakresie.

Kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Jak uniknąć kary za niedopełnienie obowiązków podatkowych


Wydłużenie terminu rozpoznania sprawy podatkowej


Zgodnie ze stanowiskiem doktryny oraz orzecznictwa terminy na załatwienie sprawy mają charakter instrukcyjny, a ich naruszenie nie powoduje wadliwości decyzji. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie podatkowym również w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu.

Wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy powinno nastąpić w formie postanowienia, na które nie służy zażalenie. Brak jest jednak przepisu, który ograniczałby możliwości przedłużania przez organ podatkowy terminu załatwienia spraw po raz kolejny. W sytuacji więc, gdy organ podatkowy dopełni formalnego obowiązku zawiadomienia o wydłużeniu terminu rozpoznania sprawy, postępowanie podatkowe może trwać o wiele dłużej, niż to określono w art. 139 Ordynacji podatkowej.

Zapraszamy do dyskusji na forum o podatkach

Autor: Radosław Płonka, Adwokat

www.zpp.net.pl

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

Kancelaria Prawno-Patentowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK