| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Postępowanie podatkowe i KKS > Jak zmienić niekorzystną decyzję urzędu skarbowego

Jak zmienić niekorzystną decyzję urzędu skarbowego

Decyzje urzędów skarbowych nie zawsze zawierają rozstrzygnięcia korzystne dla podatników. Można jednak doprowadzić do zmiany decyzji wydanej przez organ podatkowy. Jak to zrobić?

PRZYKŁAD: REGULOWANIE PODATKU

Podatnik odwołał się od decyzji naczelnika urzędu skarbowego określającej mu wysokość zobowiązania podatkowego. Uznał, że kwota zobowiązania jest zbyt wysoka i nie odpowiada okolicznościom faktycznym, z którego wynikła. Jednocześnie wniósł wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji do czasu jej powtórnego rozstrzygnięcia. Niestety, organ podatkowy nie uwzględnił wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji, w wyniku czego podatnik musiał uregulować w całości podatek określony w decyzji, mimo że zaskarżona decyzja nie była jeszcze ostateczna.

Brak takiej zapłaty może oznaczać przymusowe ściągnięcie kwoty podatku wraz z odsetkami za zwłokę oraz kosztami egzekucji. Wstrzymanie decyzji jest obowiązkowe do czasu uprawomocnienia się orzeczenia sądu, gdy na wniosek strony zostanie przyjęte zabezpieczenie określone w przepisach Ordynacji podatkowej. Gdy decyzja organu I instancji zostanie uchylona przez organ II instancji lub sąd, zapłacona przez podatnika kwota podatku będzie podlegać zwrotowi wraz z oprocentowaniem liczonym od dnia zapłaty.

SKARGA DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Podatnik, który nie zgadza się z decyzją wydaną przez organ odwoławczy, może wnieść skargę do sądu administracyjnego. Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, rzecznik praw obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym.

Warto pamiętać, że skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Jeśli więc podatnik chce zaskarżyć decyzję dyrektora izby skarbowej, wnosi ją do właściwego sądu, ale za pośrednictwem dyrektora izby, który wydał zaskarżaną decyzję. Dyrektor Izby Skarbowej przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia.

Dyrektor Izby Skarbowej może też uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Skarga powinna odpowiadać wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać:

l wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;

l oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy;

l określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.


Edyta Wereszczyńska

edyta.wereszczynska@infor.pl

Podstawa prawna

l Art. 220-234 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Stefanowicz

Dyrektor Zespołu ds. Cła i Akcyzy w KPMG

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK