| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Ulgi > PIT > Czy można złożyć wniosek o wspólne rozliczenie z małżonkiem po 30 kwietnia

Czy można złożyć wniosek o wspólne rozliczenie z małżonkiem po 30 kwietnia

Zasadniczo odpowiedź na pytanie tytułowe jest negatywna. Jest jednak wyjątkowa możliwość skutecznego złożenia tego wniosku później. Można bowiem postarać się o odroczenie przez organ podatkowy terminu złożenia zeznania podatkowego.

Wyjaśnień w tej kwestii udzieliło oficjalnie Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Rzecznika Praw Obywatelskich. Wyjaśnienia opublikowano w Biuletynie Skarbowym Ministerstwa Finansów nr 1(81)/2009 s. 20.

Ministerstwo Finansów przypomniało, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o PIT, zwanej dalej „ustawą”, małżonkowie zasadniczo podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.

Od reguły tej ustawa przewiduje odstępstwo dla małżonków, którzy łącznie spełniają warunki wymienione w dalszych ustępach tego artykułu. W takim przypadku – na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym – podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a ustawy, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c ustawy.

Co do zasady, zgodnie z art. 6 ust. 10 ustawy preferencyjny sposób opodatkowania dochodów małżonków nie znajduje zastosowania do podatników, którzy ww. wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów złożą po terminie dla złożenia zeznania podatkowego, określonym z art. 45 ust. 1 ustawy, czyli po 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Jednakże na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, termin ten może zostać odroczony przez organ podatkowy stosownie do postanowień art. 48 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

W sytuacji gdy z wnioskiem o odroczenie terminu złożenia zeznania podatkowego wystąpił jedynie podatnik (a nie podatnik i jego małżonek albo podatnik w imieniu swoim lub małżonka), to organ podatkowy może w drodze decyzji odroczyć termin złożenia zeznania wyłącznie przez tego podatnika. Warto zatem, by małżonkowie występowali z takim wnioskiem razem.

Zdaniem Ministerstwa Finansów wprawdzie art. 133 § 3 Ordynacji podatkowej zawiera w swojej treści stwierdzenie, że „jedną stroną postępowania są małżonkowie i każdy z nich jest uprawniony do działania w imieniu obojga” - jednakże przepis ten nie dotyczy postępowania wszczętego na wniosek jednego z małżonków przed dokonaniem wyboru wspólnego opodatkowania w zeznaniu podatkowym.

Powołany wyżej art. 133 § 3 Ordynacji podatkowej, poprzez wyraźne odesłanie w nim do art. 92 § 3 tej ustawy, znajduje bowiem zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy małżonkowie są wspólnie opodatkowani na ich wniosek (art. 6 ust. 2 ustawy) i wobec obojga małżonków następuje wydanie jednej decyzji podatkowej, co w sprawie będącej przedmiotem wystąpienia nie miało miejsca.

Tak więc zdaniem Ministerstwa Finansów, dla uzyskania odroczenia terminu złożenia zeznania podatkowego przez oboje małżonków, każdy z nich winien wystąpić do organu podatkowego (urzędu skarbowego) z wnioskiem w tej sprawie

W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających jednemu z małżonków osobiste działanie w tej sprawie, w jego imieniu może wystąpić – zgodnie z art. 136 Ordynacji podatkowej – drugi z małżonków na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 (tekst jednolity) z późn. zm.


Oprac. Paweł Huczko

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK