| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Najczęstsze problemy > Co z podatkami po śmierci podatnika?

Co z podatkami po śmierci podatnika?

Jak polskie prawo podatkowe reguluje obowiązki spadkobierców odnośnie zobowiązań podatkowych, nadpłat i innych spraw podatkowych spadkodawcy? Czy trzeba składać deklaracje podatkowe i regulować zaległości podatkowe zmarłego członka rodziny? Ministerstwo Finansów udzieliło obszernych wyjaśnień odpowiadając na pytania redakcji biznes.wieszjak.pl.

Spadkobiercy wstępują w miejsce zmarłego

W razie śmierci strony w toku postępowania w sprawach dotyczących praw lub obowiązków wymienionych w art. 97 w miejsce dotychczasowej strony wstępują jej spadkobiercy (art. 102     § 2 Ordynacji podatkowej).

Zgodnie z art. 103 § 1 Ordynacji podatkowej organy podatkowe zawiadamiają spadkobierców o:

1)  złożonych przez spadkodawcę odwołaniach od decyzji, zażaleniach na postanowienia i skargach do sądu administracyjnego;

2)  decyzjach wydanych na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, jeżeli nie upłynął termin płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej lub termin płatności rat;

3)  decyzjach i postanowieniach, które zostały doręczone spadkodawcy, a w dniu jego śmierci nie upłynął jeszcze termin do złożenia odwołania, zażalenia lub skargi do sądu administracyjnego;

4)  wszczętej kontroli podatkowej;

5)  złożonych przez spadkodawcę wnioskach o wszczęcie postępowania;

6)  postępowaniach wszczętych z urzędu wobec spadkodawcy.

W przypadkach, o których mowa w art. 103 § 1 pkt 1 i 3 Ordynacji podatkowej, terminy do złożenia odwołania, zażalenia lub skargi do sądu administracyjnego biegną ponownie od dnia doręczenia zawiadomienia (art. 103 § 2 Ordynacji podatkowej).

Nadpłaty dla spadkobierców

Zgodnie z zasadą zawartą w art. 105 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa oprocentowanie   z tytułu przypadających na rzecz spadkodawcy nadpłat oraz zwrotów podatków naliczane jest do dnia otwarcia spadku.

Zasada ta odpowiada zawartej w art. 101 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa regule przewidującej, że odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy także naliczane są do dnia otwarcia spadku.

Przypadające na rzecz spadkodawcy należności z tytułu  nadpłat i zwrotów podatków oraz ich oprocentowania są zwracane poszczególnym spadkobiercom w proporcji określonej w ich zgodnym oświadczeniu woli, pod warunkiem złożenia w organie podatkowym:
  1)  prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku;
  2)  zgodnego oświadczenia woli wszystkich spadkobierców o podziale tych należności (art. 105 § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa).

Z mocy art. 95p ustawy z dnia 14.02.1991 r. – prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.) na równi z postanowieniem o stwierdzeniu nabyciu spadku traktuje się zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.

Jak wynika z art. 105 § 2 pkt 2 ustawy – Ordynacji podatkowa oświadczenie powinni złożyć wszyscy spadkobiercy i ma z niego wynikać zgoda wszystkich spadkobierców na określony podział przypadającej im kwoty. Podział kwot w zgodnym oświadczeniu woli nie musi nastąpić stosownie do wielkości udziałów przypadających spadkobiercom na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabyciu spadku.

W razie niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w § 2 pkt 2, w terminie 30 dni od dnia złożenia prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku kwoty należnych nadpłat i zwrotów podatku, a także kwoty oprocentowania z tych tytułów składane są do depozytu organu podatkowego.

Nadpłata lub zwrot podatku są pomniejszane o koszty przechowywania w depozycie (art. 105 § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa). Złożenie oświadczenia w okresie kiedy należności są przechowywane w depozycie organu podatkowego umożliwia zwrot należności spadkobiercom.  

Zgodnie z art. 105 § 4 ustawy – Ordynacja podatkowa oprocentowanie naliczane jest nadal, jeżeli zwrot nadpłaty lub zwrot podatku nie został dokonany w terminie 15 dni od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 2 pkt 2.

Podatki zmarłego przedsiębiorcy

Fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez spadkodawcę i rozliczanie przez niego podatku od towarów i usług nie zmienia zasad odpowiedzialności spadkobierców takiego podatnika.

Spadkobiercy nie składają za spadkodawcę deklaracji.

 Jeśli w stosunku do spadkodawcy nie zostało wszczęte postępowanie podatkowe lub postępowanie, którego stroną był spadkodawca zostało zakończone decyzją ostateczną organ podatkowy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy wyda, po przeprowadzeniu postępowania podatkowego, decyzję o zakresie odpowiedzialności poszczególnych spadkobierców (art. 100 § 1 Ordynacji podatkowej).

Jeżeli, na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek (art. 97 § 2 Ordynacji podatkowej).

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK