| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Postępowanie podatkowe > Kiedy można wznowić postępowanie podatkowe – niezawiniony brak udziału strony

Kiedy można wznowić postępowanie podatkowe – niezawiniony brak udziału strony

Czwartą przesłanką wznowienia postępowania podatkowego jest brak udziału strony w postępowaniu nie z własnej winy. Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej, organy podatkowe obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Poza tym, udział strony w każdym stadium postępowania dotyczy zarówno postępowania podatkowego w pierwszej, jak i w drugiej instancji, a także postępowań prowadzonych w trybie nadzwyczajnym. Jak stwierdził NSA w wyroku z dnia 22 maja 1987 r., sygn. akt IV SA 1062/86 przeprowadzenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania bez udziału strony daje podstawę do ponownego wznowienia postępowania.

Naczelnik urzędu skarbowego wszczął z urzędu postępowanie w sprawie Spółki Y dotyczące podatku od towarów i usług za maj 2010 r. Pracownik urzędu nieprawidłowo zaadresował kopertę, w związku z czym postanowienie o wszczęciu postępowaniu nigdy nie zostało doręczone Spółce. W wyniku postępowania, została wydana decyzja, która została już prawidłowo doręczona, lecz Spółka nie odwołała się od niej. Gdy decyzja stała się prawomocna, doradca podatkowy zwrócił stronie uwagę, że w związku z niezawiadomieniem Spółki o wszczęciu postępowania podatkowego istnieje możliwość wznowienia postępowania.

Strona będzie mogła wnieść wniosek na podstawie omawianej przesłanki w sytuacji gdy nie brała udziału w czynnościach mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, jak również w konkretnych czynnościach, które przewiduje Ordynacja podatkowa. Poza tym, przesłanka wznowienia postępowania określona w art. 240 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej zostanie spełniona zarówno wtedy, gdy strona w ogóle nie brała udziału w postępowaniu podatkowym, jak i jedynie w niektórych czynnościach istotnych dla rozstrzygnięcia. Przykładem takich czynności mogą być m.in.:
- obowiązek zakomunikowania stronie o faktach znanych organowi z urzędu,
- obowiązek zawiadomienia Strony o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków, opinii biegłych lub oględzin przynajmniej na 7 dni przed terminem,
- obowiązek informowana Strony o wystąpieniu do innego organu o zajęcie stanowiska.

Oprócz niezawiadomienia strony o ww. czynnościach, podstawą do wznowienia postępowania mogą być również błędy formalne związane z zawiadomieniem lub niedoręczenie zawiadomienia w odpowiednim terminie. Brak zawiadomienia strony o przeprowadzeniu dowodu z zeznań świadka nie może być konwalidowany przez zapewnienie stronie możliwości zapoznania się z protokołem z przeprowadzenia tej czynności (zob. wyrok WSA z dnia 22 kwietnia 2004 r., sygn. akt I SA/Łd 787/03).

Stronie będzie przysługiwał wniosek o wznowienia postępowania w związku z przeprowadzeniem dowodu z zeznań świadka m.in w następujących przypadkach:
- została poinformowana o przeprowadzeniu dowodu telefonicznie;
- zostało jej doręczone zawiadomienie o przeprowadzeniu dowodu w terminie krótszym niż wymagane 7 dni przed wyznaczonym dniem;
- była obecna podczas przesłuchania, lecz nie mogła zadawać pytań świadkowi.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Anna Bielińska-Piechota

Ekspert ds. Kadr i Płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »