zamknij okno Następny artykuł

Czy przysługuje odliczenie VAT od nabycia środka trwałego sfinansowanego z dotacji UE

Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Podatki » VAT i akcyza » Podatki

Jak wygląda rozliczenie VAT w przypadku świadczenia usług budowlanych za granicą

Ostatnia aktualizacja: 2007-07-17
Autor: Tomasz Krywan
Źródło: Monitor Księgowego Nr 010/2007 z dnia 2007-05-20
Moja firma (działalność jednoosobowa, osoba fizyczna) ma zamiar przyjąć zlecenie od firmy szwedzkiej na wybudowanie kilku domów w Szwecji. Jak wygląda rozliczanie VAT w przypadku usług budowlanych świadczonych na rzecz podmiotów z innych państw UE?

rada

Roboty budowlane wykonywane poza Polską nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce, lecz w państwie, w którym są położone nieruchomości. Konsekwencje takiego rozwiązania zostały omówione w uzasadnieniu.

uzasadnienie

Miejsce świadczenia usług budowlanych (jako usług związanych z nieruchomościami) należy ustalić według miejsca położenia nieruchomości, której dotyczą (art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT). W konsekwencji usługi budowlane wykonywane na nieruchomościach położonych poza Polską (niezależnie od tego, na rzecz kogo są świadczone) nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce. Z punktu widzenia polskich przepisów są to czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT w Polsce.

W związku z tym zasady opodatkowania tych usług będą regulowały przepisy VAT obowiązujące w Szwecji. Oznaczać to może konieczność rejestracji jako podatnika VAT w państwie świadczenia tych usług (w omawianym przypadku - w Szwecji) oraz dokumentowania świadczenia tych usług fakturami (lub innymi dokumentami) wystawianymi zgodnie z przepisami danego państwa (w omawianym przypadku - dokumentami wystawianymi zgodnie z przepisami szwedzkimi). Obowiązek rejestracji w Szwecji wystąpi w szczególności w przypadku:

l robót wykonywanych dla osób zagranicznych niebędących podatnikami VAT (tj. przede wszystkim dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) lub

l robót wykonywanych dla podatników niezarejestrowanych w danym państwie (ten problem może występować w przypadku podwykonawców).

Inaczej jest wówczas, gdy roboty budowlane są wykonywane dla podatników VAT z danego państwa. Państwa członkowskie w takich przypadkach przeważnie zwalniają podatników zagranicznych z obowiązku rejestracji jako podatnika VAT. Jednocześnie obowiązek rozliczenia VAT jest nakładany na nabywców tych usług będących podatnikami VAT zarejestrowanymi w danym państwie. W Polsce odbywa się to w ramach tzw. importu usług. Taki sposób opodatkowania należy jednak potwierdzić z regulacjami VAT obowiązującymi w Szwecji.

Polski podatnik, który nie jest dla tych czynności zarejestrowany jako podatnik podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze wykonujący usługi opodatkowane poza terytorium Polski jest obowiązany do ich dokumentowania. Dokumentami wystawianymi w takich przypadkach są faktury uproszczone, o których mowa w § 27 rozporządzenia o fakturach, a więc faktury bez stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.

Jednocześnie należy zauważyć, że na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy mają prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli importowane przez nich lub nabywane towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, pod warunkiem że:Strona
1
2 »

Chcesz otrzymywać najnowsze
informacje na ten temat?

Sklep INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?