| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT i akcyza > Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zwrot w przyśpieszonym terminie

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zwrot w przyśpieszonym terminie

Czy faktury i dokumenty celne powinny być zapłacone w całości na dzień złożenia deklaracji VAT-7, czy też opłacenie należności z tytułu faktur zakupu i dokumentów celnych musi nastąpić najpóźniej w dniu upływu 25-dniowego terminu dokonania przyspieszonego zwrotu różnicy podatku? Czy potrącenie wierzytelności spełnia ten warunek?

RADA

Tak, najpóźniej do dnia złożenia deklaracji powinny być zapłacone wszystkie faktury wykazane w deklaracji. Potrącenie wierzytelności spełnia ten warunek, jeżeli kompensowane należności są niższe niż 15 000 euro.

UZASADNIENIE

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego w danym okresie rozliczeniowym jest wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do wyboru:

l obniżenia o tę różnicę kwot podatku należnego za następne okresy lub

l zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Przepisy przewidują dwa terminy zwrotu: 60-dniowy i 180-dniowy. Terminy te podlegają skróceniu po spełnieniu ustawowych warunków. Aby z tego korzystać, wraz deklaracją należy złożyć umotywowany wniosek (art. 87 ust. 6 ustawy). W takim przypadku termin 60-dniowy ulega skróceniu do 25 dni, a termin 180-dniowy do 60 dni od dnia złożenia rozliczenia, gdy kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji podatkowej wynikają z:

l faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktury, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu),

l dokumentów celnych oraz decyzji celnych, gdy kwoty z nich wynikające zostały przez podatnika zapłacone,

l wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

Powyższy przepis art. 87 ust. 6 ustawy o VAT wymaga więc, aby „kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji” wynikały z faktur, które zostały w całości zapłacone. Oznacza to, że ustawodawca żąda, aby wszystkie faktury - nie tylko te odnoszące się do uprawnienia podatnika otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego, z których wynika podatek naliczony wykazany w deklaracji, zostały w całości zapłacone.

Treść art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług odnosi się do zapłaty w sensie cywilistycznym. Dlatego potrącenie wierzytelności również należy uznać za zapłatę należności. Zgodnie z art. 498 § 1 kodeksu cywilnego, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami lub wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelnościami są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub innym organem państwowym. Potrącenie jest formą zapłaty, przy czym nie występuje tu w ogóle bezpośredni obrót gotówkowy, lecz wierzytelności obu stron wzajemnie się potrącają, do wysokości wierzytelności niższej.

W takiej sytuacji potrącenie wzajemnej wierzytelności podatnika z wierzytelnością, na którą została wystawiona faktura będąca podstawą ustalenia kwoty podatku naliczonego, powoduje, że uregulowanie tej należności jest zapłatą całkowitą i bezpośrednią. Odpowiada wymogom art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, pod warunkiem że kompensowane są należności w kwocie niższej niż 15 000 euro. Płatności powyższej tej kwoty muszą być realizowane za pośrednictwem rachunku bankowego.

Zatem podatnik, składając deklarację VAT-7 wraz z wnioskiem o skrócenie terminu zwrotu, może w niej wykazać podatek naliczony wynikający z faktur, których należności zostały zapłacone. Gdy zostaną wykazane faktury, które nie zostały opłacone, nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu w przyspieszonym terminie.

O zwrot w terminie przyspieszonym podatnik może się ubiegać tylko wówczas, jeżeli zapłacił bezpośrednio wystawcom faktur, z których wynika VAT wykazany w deklaracji rozliczeniowej jako podatek naliczony, pełną kwotę należności wynikających z tych faktur na dzień złożenia deklaracji.

l art. 87 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029

Jan Zieliński

ekspert w zakresie VAT

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »