| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT i akcyza > Czy zmiana rodzaju działalności powoduje obowiązek złożenia VAT-Z

Czy zmiana rodzaju działalności powoduje obowiązek złożenia VAT-Z

Prowadzę przedsiębiorstwo świadczące usługi transportowe (jednoosobowa działalność gospodarcza). Siedziba firmy znajduje się w budynku, który jest własnością firmy. Z końcem tego roku likwiduję jednak tę działalność. Rozumiem, że składając VAT-Z, przestaję być podatnikiem VAT i będę wykreślony z rejestru. Czy w takim razie mogę z końcem roku podpisać umowę i jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą polegającą na wynajmowaniu budynku na cele użytkowe innej firmie?

rada

Nawet jeśli nie będzie Pan już świadczył usług transportowych, nadal będzie Pan wykonywał czynności opodatkowane, tj. najem na cele użytkowe, który jest opodatkowany VAT według 22-proc. stawki. Nie powinien Pan zatem składać zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania działalności VAT-Z. Z tytułu świadczenia usług najmu nadal pozostanie Pan podatnikiem VAT czynnym, zobowiązanym do rozliczania się z tytułu VAT. Ponadto powinien Pan dokonać aktualizacji w urzędzie gminy, w wydziale ewidencji działalności gospodarczej i złożyć NIP-1 do urzęduskarbowego.

uzasadnienie

Z przedstawionego w pytaniu problemu wynika, że ma Pan zamiar zakończyć jedynie wykonywanie działalności gospodarczej opodatkowanej w zakresie świadczenia usług transportowych. Natomiast w miejsce tego będzie Pan świadczył usługi najmu nieruchomości na cele użytkowe. Tego rodzaju działalność podlega opodatkowaniu według stawki VAT w wysokości 22%.

W takiej sytuacji nie ma zatem możliwości przeprowadzenia likwidacji działalności gospodarczej. Trzeba bowiem pamiętać, iż najem również jest rodzajem działalności gospodarczej, która podlega regulacjom ustawy o VAT.

Możemy wyróżnić dwa rodzaje najmu. Najem na cele mieszkaniowe i najem na cele użytkowe. Ten pierwszy podlega zwolnieniu przedmiotowemu z VAT. Zgodnie bowiem z poz. 4 załącznika nr 4 do ustawy o VAT usługi sklasyfikowane pod symbolem ex 70.20.11 w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe, są zwolnione z VAT. Tym samym na podstawie przepisów art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT najem na cele użytkowe, a o takim mowa w pytaniu, będzie podlegał opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej, czyli 22%.

WaŻne!

Najem na cele mieszkaniowe jest zwolniony z VAT, natomiast na cele użytkowe opodatkowany według stawki VAT w wysokości 22%.

Rezygnacja z wykonywania usług w zakresie transportu nie zmienia zatem faktu, że nadal będzie Pan wykonywał czynności opodatkowane, co jednocześnie wyklucza możliwość całkowitej likwidacji działalności gospodarczej poprzez złożenie VAT-Z i wykreślenie z ewidencji podatników.

Do rejestracji w VAT i rozliczania się z tego podatku za okresy miesięczne, względnie kwartalnie, zobowiązani są podatnicy wykonujący czynności opodatkowane tym podatkiem. Tylko całkowite zaprzestanie wykonywania jakichkolwiek czynności podlegających ustawie o VAT może świadczyć o tym, że podatnik nie będzie już prowadził działalności gospodarczej. W takiej sytuacji składa on VAT-Z, jak również NIP-3. VAT-Z należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Natomiast zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3 należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych dla podatnika VAT, a dla podatnika podatku dochodowego w terminie 30 dni od dnia zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. Likwidację działalności należy także zgłosić w ZUS. Trzeba to uczynić w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia tytułu do ubezpieczenia, czyli od dnia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Nie podlega to żadnym dodatkowym opłatom. Podobnie jak wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej, czego dokonuje się w urzędzie gminy.

WaŻne!

Likwidując jednoosobową działalność gospodarczą, w urzędzie skarbowym należy złożyć VAT-Z oraz NIP-3.

Zatem tylko gdyby zaprzestał Pan zupełnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług transportowych i nie świadczył usług w zakresie najmu, wówczas musiałby Pan rozpocząć procedurę likwidacji działalności gospodarczej zgodnie z zasadami omówionymi powyżej. Do tego oczywiście doszłyby wszelkie obowiązku w zakresie rozliczeń w poszczególnych podatkach. Jednak w Pana przypadku nie będzie to miało zastosowania, ponieważ Pan nie będzie likwidował działalności gospodarczej, lecz tylko zmieniał zakres jej prowadzenia.

Dlatego jedyne, co powinien Pan zrobić, to dokonać aktualizacji w ewidencji działalności gospodarczej.

Wpisem do ewidencji jest również wykreślenie albo zmiana wpisu. Wniosek o wpis do ewidencji składa się na formularzu zgodnym z określonym wzorem urzędowym. Składając wniosek, wnioskodawca uiszcza opłatę.

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji zawiera:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;

3) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony;

4) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);

5) informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;

6) informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta;

7) dane stałego pełnomocnika uprawnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udzielił takiego pełnomocnictwa.

Wniosek o wpis do ewidencji podlega opłacie w wysokości 100 złotych. Jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu, opłata wynosi 50 złotych. Pobrane opłaty stanowią dochód budżetu gminy prowadzącej ewidencję. Tylko wniosek o wykreślenie wpisu jest zwolniony z opłat.

Jeśli wniosek nie będzie zawiera danych wymienionych w punktach od 1 do 7 lub jest nieopłacony, organ ewidencyjny niezwłocznie wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Wniosek o wpis do ewidencji może być wysłany listem poleconym. W tym przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy powinna być poświadczona przez notariusza.

Wniosek o zmianę wpisu należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zmiany danych powstałej po dniu dokonania wpisu do ewidencji.

WaŻne!

Wniosek o zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zmiany danych powstałej po dniu dokonania wpisu do ewidencji i uiścić opłatę w wysokości 50 zł.

Podsumowując, należy zatem stwierdzić, iż zobowiązany zgłosić zaprzestanie działalności jest tylko ten podatnik, który w ogóle nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu. Natomiast jeśli podatnik jedynie ogranicza krąg wykonywanych przez siebie czynności podlegających opodatkowaniu, to w dalszym ciągu pozostaje podatnikiem podatku od towarów i usług, w związku z czym nie może zgłosić zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Podatnik taki ma jednak obowiązek złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego.

Ponieważ lokal użytkowy, który jest własnością firmy jednoosobowej, będzie w dalszym ciągu wynajmowany w celach zarobkowych, nie może być mowy o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Z tytułu wynajmu lokalu na cele użytkowe nadal będzie Pan podatnikiem podatku od towarów i usług. Dlatego też nie powinien Pan składać zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na druku VAT-Z.

Obowiązkiem Pana będzie nadal sporządzanie deklaracji VAT-7 oraz rozliczanie się z tytułu podatków.


- art. 41 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 1, art. 96 ust. 6, poz. 4 załącznika nr 4 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1382

- art. 27, art. 28, art. 30, art. 33 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880


Magdalena Jabłecka

ekspert w zakresie VAT


reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Biuletyn VAT

Zdjęcia


Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia (PDF)14.90 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Renata Świgońska

Prawnik, Tłumacz Przysięgły J. Angielskiego i J. Niemieckiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK