| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT i akcyza > Czy od 2008 roku podstawą opodatkowania umów barterowych będzie wartość rynkowa

Czy od 2008 roku podstawą opodatkowania umów barterowych będzie wartość rynkowa

Firma deweloperska podpisała umowę barterową z biurem reklamowym. W dokumencie określono, że biuro będzie mogło wynajmować lokal przez rok. W zamian będzie świadczyło usługi reklamowe. Nie wskazano jednak cen wymienianych usług, to znaczy nie określono kosztów wynajmu lokalu oraz kosztów usług reklamowych. Umowa wchodzi w życie od lutego 2008 r. Problem polega na tym, że od 1 stycznia 2008 r. wchodzi w życie znowelizowana ustawa o podatku VAT. W związku z tym zarówno biuro, jak i firma deweloperska pytają, jak prawidłowo opodatkować tę umowę do celów VAT? Czy podstawą opodatkowania będzie wartość rynkowa?

 

IZBA SKARBOWA W POZNANIU ODPOWIEDZIAŁA

Tak. Od nowego roku w przypadku dostawy towarów, dla których nie została określona cena, podstawą opodatkowania będzie wartość rynkowa towarów pomniejszona o kwotę podatku.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.

Do określenia podstawy opodatkowania umów barterowych, dla których nie określono cen wymienianych usług, zastosowanie mają przepisy art. 29 ust. 9 ww. ustawy.

Stosownie do treści powołanego przepisu w przypadku wykonania czynności, o których mowa w art. 5, dla których nie została określona cena, podstawą opodatkowania jest wartość towarów lub usług obliczona według cen stosowanych w obrotach z głównym odbiorcą (odbiorcami), a w przypadku braku odbiorcy według przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku z dnia wykonania tych czynności, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Od 1 stycznia 2008 r. art. 29 ust. 9 ulega zmianie. Według nowego brzmienia w przypadku wykonania czynności, o których mowa w art. 5, dla których nie została określona cena, podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa towarów lub usług pomniejszona o kwotę podatku. W art. 2 pkt 27b cyt. ustawy zdefiniowano pojęcie wartości rynkowej. Przez wartość rynkową rozumie się całkowitą kwotę, jaką w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby w warunkach uczciwej konkurencji zapłacić niezależnemu dostawcy na terytorium kraju. W przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się:

a) w odniesieniu do towarów - kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy,

b) w odniesieniu do usług - kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług.

Zmiany zostały wprowadzone ustawą z 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

EKSPERT WYJAŚNIA

MICHAŁ KORBAS

aplikant radcowski, Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów

Tak

Od 1 stycznia 2008 r. w przypadku umów barterowych, dla których cena nie została określona, podstawą opodatkowania będzie wartość rynkowa pomniejszona o kwotę podatku.

Barter jest to rodzaj wymiany bezpośredniej (bez pośrednictwa pieniądza), polegający na wymianie jednego towaru na drugi. Każda ze stron transakcji barterowej jest jednocześnie nabywcą i sprzedawcą, a ekwiwalentem pieniądza jest towar. Barter jest narzędziem, które umożliwia firmie zaoszczędzenie gotówki i zamianę nadmiaru zapasów lub niewykorzystanych mocy produkcyjnych na produkty i usługi potrzebne do rozwoju firmy.

Do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2008 r. wchodzą następujące zmiany mające na celu dostosowanie polskiego prawa do Dyrektywy 2006/112/WE.

W art. 2 pkt 27b wprowadzono definicję wartości rynkowej, która ma szczególnie istotne znaczenie w przypadkach chociażby przywołanej w pytaniu transakcji barterowych, gdy towary lub usługi są wymieniane na inne usługi/towary lub też gdy należność jest określana w naturze albo gdy towary są przekazywane nieodpłatnie lub usługi są nieodpłatnie świadczone lub przekazywane bez ustalania ceny.

Zgodnie z brzmieniem wspomnianego przepisu wartością rynkową będzie całkowita kwota, jaką w celu uzyskania w danym momencie konkretnych towarów lub usług nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby w warunkach uczciwej konkurencji zapłacić niezależnemu dostawcy albo usługodawcy na terytorium kraju.

Gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się:

l w odniesieniu do towarów - kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, zaś w przypadku braku ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy;

l w odniesieniu do usług - kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług.

Zatem powyższa definicja znajdzie zastosowanie także do czynności określonych w art. 29 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług - jeżeli należność jest określona w naturze, podstawą opodatkowania jest wartość świadczenia obliczona na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, pomniejszonych o podatek.

Aktualnie zatem, w przypadku wykonywania odpłatnych czynności (wzajemnych) podlegających opodatkowaniu VAT, dla których nie została określona cena, podstawą opodatkowania jest wartość towarów lub usług określona na podstawie cen stosowanych w obrotach z głównym odbiorcą, a w przypadku odbiorcy na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku z dnia wykonania tych czynności, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Po zmianie z 1 stycznia 2008 r. w sytuacji wykonania odpłatnych czynności (wzajemnych) podlegających opodatkowaniu VAT, dla których cena nie została określona, podstawą opodatkowania będzie wartość rynkowa definiowana na podstawie art. 2 pkt 27b ustawy o VAT, pomniejszona o kwotę podatku.

Opracował ŁUKASZ ZALEWSKI


PODSTAWA PRAWNA

l Art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 29 ust. 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »