| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT i akcyza > VIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa - zmiany podatkowe 2015

VIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa - zmiany podatkowe 2015

W dniach 27-29 października 2014 r. w Warszawie odbędzie się VIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa. Przedmiotem Konferencji będą zmiany przepisów podatkowych od 2015 roku, nowelizacja przepisów VAT i CIT, najnowsze orzecznictwo sądowe w sprawach podatkowych oraz aktualne problemy przedsiębiorców. Konferencję organizuje Akademia Biznesu MDDP. Infor.pl jest patronem medialnym tej Konferencji.

Prowadzący

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego – doświadczony wykładowca, praktyk, autor wielu publikacji i artykułów z zakresu podatku od towarów i usług w świetle dyrektyw unijnych i orzecznictwa NSA i ETS.

Tomasz Michalik – doradca podatkowy, partner w MDDP. Doradztwem podatkowym zajmuje się od 1993 roku. W latach 1995 – 2004 kierował zespołem VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young w Polsce. Od roku 2004 jest ekspertem sejmowej Komisji ds. Finansów Publicznych w pracach nad projektem ustawy o VAT i jej kolejnych nowelizacji. Przez Chamber’s Global, International Tax Review oraz The European Legal 500 uznawany jest za wiodącego eksperta w zakresie VAT na polskim rynku. W rankingu Gazety Prawnej został uznany za Najlepszego Doradcę Podatkowego w Polsce.

Marta Szafarowska – doradca podatkowy, partner w MDDP. Od 1998 roku pracuje jako specjalista w zakresie podatku VAT i akcyzy. W latach 2002-2004 roku pracowała w zespole VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young, a poprzednio od 1998 roku w zespole VAT PricewaterhouseCoopers. W trakcie wieloletniej praktyki zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie problemów podatkowych typowych dla firm z branży leasingowej oraz świadczących usługi finansowe, a także producentów wyrobów akcyzowych, jak również branży dystrybucyjnej. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

Krzysztof Woźniak – doradca podatkowy, doświadczony wykładowca, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, oraz specjalista w zakresie podatku od towarów i usług. W latach 1991-2000 pracownik Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów. W latach 1992-1996 pracownik Ministerstwa Finansów w Zespole Reformy Systemu Podatkowego i Departamentu Podatków Pośrednich. W latach 1997 – 1999 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Autor wielu publikacji oraz wykładów dotyczących podatku od towarów i usług.

Aneta Pożarowska – doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autorka licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej i specjalistycznej oraz autor i współautor wielu publikacji poświęconych ustawie VAT, m.in. „VAT 2014/2015 – ewidencjonowanie i dokumentowanie w świetle nowych przepisów.

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Doktorant WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w problematyce VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontrolę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do TSUE w zakresie VAT.

Paweł Mazurkiewicz – doradca podatkowy, partner w MDDP. Przed podjęciem współpracy z MDDP, pracował w Ernst & Young, gdzie w okresie od 1995 do 2004 roku zajmował się w szczególności doradztwem w zakresie podatków dochodowych oraz podatków międzynarodowych. Kierował zespołami przygotowującymi due diligence oraz przeglądy podatkowe. W latach 2000 – 2002 był odpowiedzialny za zarządzanie wiedzą (knowledge management) w Ernst & Young. W MDDP zajmuje się m.in. obsługą transakcji leasingowych oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. W latach 2009 – 2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Mec. Marcina Górskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych takich jak łączenie oraz podział spółek kapitałowych. Specjalizuje się w prawie spółek, łączeniu oraz podziale jednostek gospodarczych, prawie obrotu instrumentami finansowymi, cenach transferowych, sponsoringu, reprezentacji i reklamie,  podróżach służbowych oraz VAT/CIT/PIT.

Piotr Liss – doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracuje w Dziale Doradztwa Podatkowego w RSM Poland KZWS od 2003 roku. Od 2007 roku na stanowisku Tax Partnera. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie przy optymalizacjach podatkowych oraz podatkowym strukturyzowaniu transakcji. Jego działalność doradcza koncentruje się na problemach z zakresu opodatkowania międzynarodowego i podatku dochodowym od osób prawnych. Autor licznych publikacji książkowych oraz prasowych o tematyce podatkowej.

Program Konferencji

DZIEŃ I

Podatek dochodowy od osób prawnych w 2015 roku oraz podsumowanie aktualnych zmian

9:30 – 10:00 – przerwa powitalna

10:00 – 12:00 – Paweł Mazurkiewicz

1. Planowane zmiany w podatku CIT na 2015 r.:
a) opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych (tzw. CFC),
b) nowe zasady ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze ( w szczególności tzw. dywidendy rzeczowe),
c) rewolucyjne zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji:
- zasady ustalania odsetek jako kosztów uzyskania przychodu w świetle art. 16 ust.1 pkt 60 i 61:
• współczynnik zadłużenia do kapitałów własnych pożyczkobiorcy,
• ustalanie wskaźnika procentowego posiadanych udziałów (akcji) u pożyczkobiorcy,
• powiązanie bezpośrednie i pośrednie pożyczkodawcy,
• definicja pożyczki,
• wysokość zadłużenia dla potrzeb niedostatecznej kapitalizacji,
• ustalanie wysokości kapitału własnego.
- alternatywna metoda ustalania odsetek jako kosztów uzyskania przychodu:
• definicja odsetek,
• ustalenie limitu wysokości odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu,
• wpływ stopy referencyjnej, wartości podatkowej aktywów, roku podatkowego podatnika na wysokość kosztów podatkowych z tytułu odsetek,
• stosowanie alternatywnej metody ustalania odsetek przez podmioty finansowe,
• rozliczenie odsetek w następnych latach podatkowych,
• ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w trakcie roku podatkowego w konsekwencji wyboru alternatywnej metody ustalania odsetek jako kosztów podatkowych,
• formalne kroki związane z wyborem alternatywnej metody ustalania odsetek jako kosztów podatkowych.
d) nowe zasady składania zeznań i deklaracji podatkowych w formie elektronicznej,
e) klauzula obejścia prawa a rozliczenia w CIT,
f) inne zmiany.

12:00 – 12:15 – przerwa kawowa

12:15 – 13:30 – Marcin Zarzycki

2. Samochody w działalności gospodarczej a CIT:
a) nowe definicje od 1 kwietnia 2014 r.,
b) koszty eksploatacji samochodów osobowych a koszty podatkowe,
c) samochody służbowe na cele prywatne oraz samochody prywatne na cele służbowe – zasady rozliczeń w aspekcie podatkowym (nieodpłatne świadczenie na rzecz pracownika, zasady obciążania pracowników wydatkami na paliwo, ubezpieczenie, mandaty itd., naliczenie VAT-u należnego?),
d) samochody niestanowiące składnika majątku podatnika (najem, dzierżawa) – zakres „kilometrówki”,

3. Zmiany w PIT w 2015 r. z tytułu użytkowania pojazdów samochodowych:
a) pojęcie korzystania z pojazdu samochodowego,
b) przychód z tytułu korzystania z samochodu na cele prywatne,
c) możliwość rozliczania zryczałtowanego przychodu z tytułu używania samochodu na cele prywatne,
d) sankcje związane z brakiem rozliczania zryczałtowanego przychodu.

13:30 – 14:30 lunch w Restauracji 99

14:30 – 16:00 – Piotr Liss

4. Najważniejsza praktyka w rozliczaniu kosztów i przychodów:
a) korekty przychodów,
b) korekty kosztów z tytułu niezapłaconych zobowiązań,
c) świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników,
d) reprezentacja, reklama oraz inne działania marketingowe.

5. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych w zakresie podatku CIT.

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji o godzinie 19.30 zapraszamy Państwa do Teatru 6 piętro na spektakl „Słoneczni chłopcy” >>> Opis spektaklu

DZIEŃ II

Nowelizacja ustawy o VAT w 2015 roku, dodatkowe ewidencje

Podsumowanie aktualnych zmian podatkowych, wyjaśnienia wraz z interpretacjami oraz pierwszymi wyrokami sądów administracyjnych

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna

9:00 – 10:00 – Sędzia NSA

1. Sprzedający nie działający jako podatnik:
a) szczególne problemy w przypadku sprzedaży majątku przez osobę fizyczną,
b) znaczenie okoliczności nabycia majątku dla kwestii opodatkowania jego późniejszej sprzedaży,
c) znaczenie częstotliwości transakcji dla ustalenia statusu podatnika,
d) przypadki gdy przedsiębiorca nie występuje w charakterze podatnika.

10:00 – 11:00 – Tomasz Michalik

2. Nowelizacja ustawy o VAT od 2015 r. w zakresie Mini One Stop Shop:
a) nowe zasady określania miejsca świadczenia usług elektronicznych, telekomunikacyjnych świadczonych na rzecz nie-podatników,
b) do czego zobowiązany będzie podatnik świadczący usługę?
c) jak ustalić miejsce nabycia świadczenia?
d) czy zawsze warto korzystać z procedury uproszczonej?
e) jakie nowe obowiązki w zakresie ewidencjonowania i rozliczania podatku spoczywać będą na podatnikach?

11:00 – 11:15 – przerwa kawowa

11:15 – 12:45 – Marta Szafarowska

3. Nowelizacja ustawy o VAT od 2015 roku w pozostałych obszarach:
a) nowy sposób ustalania współczynnika proporcji,
b) zmiany w uldze za złe długi oraz odpowiedzialności solidarnej,
c) odwrotne obciążenie – rozszerzenie stosowania.

4. Obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług – praktyczne aspekty regulacji obowiązujących od 2014 r.:
a) dostawa towarów a powstanie obowiązku podatkowego,
b) pojęcie świadczenia ciągłego – możliwość optymalizacji podatkowej,
c) ustalenie momentu wykonania usługi – najczęstsze spory w praktyce,
d) rozliczenie VAT na zasadzie kasowej,
e) opodatkowanie dostawy mediów (refakturowanie),
f) obowiązek podatkowy z tytułu najmu, dzierżawy oraz leasingu,
g) opodatkowanie zaliczek.

12:45 – 13:45 – lunch w Restauracji 99

13:45 – 15:15 – Krzysztof Woźniak

5. Prawo do odliczenia 2014 w przypadku transakcji krajowych – bieżące problemy interpretacyjne, aktualna praktyka organów podatkowych:
a) nowe terminy odliczania VAT obowiązujące w 2014 r.:
- moment powstania prawa do odliczenia a moment otrzymania faktury,
- moment powstania prawa do odliczenia a moment powstania obowiązku Podatkowego,
- pułapki związane z odliczaniem VAT od nabycia towarów dostarczanych w systemie wysyłkowym,
- szczególne problemy dotyczące ustalania terminu odliczania VAT od zakupionych licencji, prenumerat czasopism,
- wątpliwości interpretacyjne i wskazówki praktyczne co do odliczania VAT w „dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych”,
- zasady i terminy korekty podatku naliczonego w przypadku otrzymania faktury korygującej.
b) ograniczenia w prawie do odliczenia obowiązujące w 2014 r.:
- nowe zasady odliczania VAT w przypadku pojazdów,
- warunki formalne pełnego odliczenia VAT w przypadku pojazdów specjalnych oraz pojazdów o szczególnym przeznaczeniu (m.in. vany, pick-upy, busy),
- dwa tryby odliczania VAT w przypadku samochodów osobowych, warunki ustawowe stosowania pełnego odliczenia a praktyka organów podatkowych,
- zasady odliczania VAT w przypadku tzw. samochodów „z kratką” oraz pick-upów mających więcej niż jeden rząd siedzeń,
- wpływ ograniczeń w prawie do odliczenia na zasady opodatkowania użytku prywatnego pojazdów.

15:15 – 15:30 –  przerwa kawowa

15:30 – 17:00 – Aneta Pożarowska

6. Faktura – praktyczne problemy po nowelizacji przepisów w 2014r.:
a) pojęcie faktury VAT w znowelizowanych przepisach – ryzyka i zagrożenia związane z dokumentami zawierającymi zwyczajowe dane faktur,
b) data „sprzedaży” na fakturze – najczęściej popełniany błąd przez wystawiających faktury,
c) kiedy data „sprzedaży” jest a kiedy nie jest równoznaczna z momentem powstania obowiązku Podatkowego,
d) czy błędną datę „sprzedaży” należy skorygować i kto powinien to zrobić,
e) terminy wystawienia faktur w zależności od sposobu powstawania obowiązku Podatkowego,
g) możliwość wystawienia faktury przed dokonaniem transakcji i ryzyka jakie niesie ta sytuacja,
h) fakturowanie zaliczek – ryzyka wynikające z błędnego zdefiniowania zaliczki na gruncie podatku VAT,
i) faktury korygujące – problemy praktyczne i merytoryczne,
j) faktury uproszczone, dokumenty zrównane z fakturami oraz faktury wystawiane na czynności zwolnione,
k) realne ryzyka związane z fakturami „pustymi” albo uznanymi za „puste”,
l) fakturowanie elektroniczne – ułatwienie czy zagrożenie?

DZIEŃ III SPECJALNY

Transakcje międzynarodowe a VAT

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna

9:00 – 10:45 – Dawid Milczarek

1. Transakcje wewnątrzwspólnotowe 2014 r.:
a) zasady powstawania obowiązku podatkowego z tytułu WDT i WNT,
b) warunki dostawy, reguły INCOTERMS a data dokonania WDT / WNT,
c) zasady rozliczania dostaw okresowych w przypadku WDT / WNT – nowe regulacje obowiązujące w 2014 r.,
d) problematyka rozliczania faktur dokumentujących zapłacone zaliczki w przypadku WDT / WNT,
e) kursy walut stosowane w przypadku WDT / WNT,
f) wymogi formalne konieczne do zastosowania stawki 0% w przypadku WDT,
g) nowe regulacje dotyczące korekty podatku naliczonego w przypadku nieotrzymania faktury potwierdzającej WNT,
h) przemieszczenie towarów własnych pomiędzy państwami UE,
i) procedura magazynu konsygnacyjnego.

10:45 – 11:00 – przerwa kawowa

11:00 – 12:30 – Dawid Milczarek

2. Eksport i import usług:
a) zasady ustalania rezydencji podatkowej na potrzeby VAT,
b) pojęcie siedziby oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
c) miejsce opodatkowania usług w obrocie międzynarodowym,
d) usługi związane z nieruchomościami, usługi wstępu na imprezy, usługi związane z transportem – szczególne problemy związane z rozliczaniem,
e) usługi niematerialne w obrocie międzynarodowym (m.in. licencje, usługi serwisowe, usługi doradcze, usługi marketingowe, usługi finansowe),
f) moment powstania obowiązku podatkowego i kursy walut w przypadku importu i eksportu usług.

12:30 – 13:30 – lunch w Restauracji 99

13:30 – 15:00 – Dawid Milczarek

3. Pozostałe zagadnienia:
a) eksport towarów:
- prawidłowe ustalanie daty dostawy w przypadku eksportu towarów,
- zmiana roli faktury dla powstania obowiązku podatkowego,
- trudności praktyczne związane z rozliczaniem zaliczek w eksporcie towarów.
b) transakcje łańcuchowe:
- pojęcie transakcji łańcuchowej,
- dostawy ruchome i nieruchome w ramach transakcji łańcuchowej,
- nowe zasady określania, która dostawa ma charakter ruchomy – problemy praktyczne,
- wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne jako szczególny przypadek transakcji łańcuchowych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w konferencji i dniu specjalnym (3 dni) wynosi: 
- jednej osoby 2190 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1990 zł/os. + 23% VAT

Koszt uczestnictwa w konferencji dzień I i II: 
- jednej osoby 1690 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1590 zł/os. + 23% VAT

Koszt uczestnictwa w dniu specjalnym dzień III: 
- jednej osoby 690 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 640 zł/os. + 23% VAT

Promocja
Przy zgłoszeniu do 30 września na 3 dni konferencji otrzymają Państwo
w prezencie książkę autorstwa Tomasza Michalika  „VAT 2014. Komentarz”

Cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, bilet do teatru, materiały, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 
Dzień I: 10:00-16:30
Na zakończenie pierwszego dnia konferencji o godzinie 19.30 zapraszamy Państwa do Teatru 6 piętro na spektakl „Słoneczni chłopcy” >>> Opis spektaklu
Dzień II: 9:00-17:00
Dzień III: 9:00-15:00

Miejsce zajęć: 
Budynek Atrium Tower, 
sala konferencyjna Akademii Biznesu MDDP,
Al. Jana Pawła II 25, (3 piętro) Warszawa

Informacje:     
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Formularz zgłoszeniowy

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

wfirma.pl

wFirma.pl jest platformą księgowości on­line udostępniającą, poza księgowością i doradztwem nowoczesne narzędzia informatyczne, niezbędne do zarządzania firmą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK