| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT i akcyza > Jak ustalać obowiązek podatkowy dla usług budowlano-montażowych

Jak ustalać obowiązek podatkowy dla usług budowlano-montażowych

W złożonej za luty 2005 r. deklaracji VAT-7 podatnik wykazał, że kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wyniosła 29 478 zł. Organ podatkowy pierwszej instancji zakwestionował jednak ww. rozliczenie, podkreślając, iż w jego ocenie podatnik zawyżył wartość dostaw świadczonych przez niego usług budowlanych opodatkowanych 7-proc. stawką VAT. Zgodnie bowiem z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) ustawy o VAT obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży usług budowlanych powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania tych usług. Tym samym w ww. okresie rozliczeniowym podatnik dokonał przedwczesnego rozliczenia tych faktur, które dokumentując wykonanie usług budowlanych, były co prawda wystawione w miesiącu lutym 2005 r., ale zapłata za nie nastąpiła dopiero w miesiącu następnym tj. marcu 2005 r.


STANOWISKO SĄDU

W wyroku z 17 października 2007 r., sygn. akt I FSK 1380/06, NSA uznał, że: (...) Zatem w przypadku świadczenia przedmiotowych usług będzie to dzień otrzymania całości lub części zapłaty, jeżeli natomiast zapłata nie nastąpiła, obowiązek podatkowy powstanie z upływem 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi. Jeżeli Podatnik wystawi fakturę w dniu otrzymania całości lub części zapłaty, lub w 30 dniu licząc od dnia wykonania usługi, to wówczas data wystawienia faktury będzie taka sama jak moment powstania obowiązku podatkowego. Należy także stwierdzić, że prawodawca w § 18 ust. 2 ww. rozporządzenia określił, że faktury, o których mowa wyżej, nie mogą być wystawione wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego (...).

Mając powyższe na uwadze, wystawienie faktury, nie wcześniej jednak niż 30 dnia przed dniem powstania obowiązku podatkowego, nie wpływa na zmianę momentu powstania obowiązku podatkowego, gdyż obowiązek podatkowy powstanie w chwili otrzymania całości lub części zapłaty, a w przypadku ich braku - w 30 dniu, liczonym od dnia wykonania usługi.

Powtórzyć z całą mocą należy, że przepis art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) ustawy o podatku od towarów i usług jest przepisem szczególnym, w związku z powyższym ma pierwszeństwo stosowania zgodnie z zasadą interpretacyjną lex specialis derogat legi generali (przepis prawny o większym stopniu szczegółowości należy stosować przed przepisem ogólniejszym, przy założeniu, że oba pochodzą z aktów prawnych o tej samej mocy prawnej i obowiązują w tym samym czasie). Dlatego też podatnik nie ma prawa w drodze dowolnego wyboru stosowania przepisów podatkowych i ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego.

Sąd I instancji trafnie też wskazał, że bezzasadny był podnoszony w skardze zarzut naruszenia zaskarżoną decyzją przepisów art. 2, 7, i 32 Konstytucji RP w związku z niejednakowym traktowaniem podatników. Należy podzielić pogląd, że zasady dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego dla wszystkich podatników wykonujących usługi budowlane i budowlano-montażowe są jednakowe. Zatem zarzut nierównego traktowania należało uznać za bezzasadny.

Sąd I instancji trafnie także wskazał w zaskarżonym wyroku, że przepisy, które miały zastosowanie w niniejszej sprawie, nie są sprzeczne z przepisami prawa europejskiego i dlatego nie było potrzeby odwoływania się przy ich interpretacji do prawa europejskiego. Słusznie też sąd wskazał, że sięganie do prawa wspólnotowego jest uzasadnione w przypadku, gdy przepisy krajowe są niejasne i nastręczają trudności interpretacyjnych; wówczas sąd winien zastosować interpretację, która byłaby zgodna z prawem wspólnotowym.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK