zamknij okno Następny artykuł

Czy wydatki odbiorców mediów na infrastrukturę dostawców są kosztem podatkowym

Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Podatki » VAT i akcyza » Podatki

Zmiana terminu płatności na fakturze

Ostatnia aktualizacja: 2008-05-29
Autor: Mariusz Darecki
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy nr 20 z dnia 2008-05-27
Otrzymałam faktury, na których jest inny termin płatności niż ten, który wynika z umowy. Jak można zmienić termin płatności na fakturze?

Termin płatności na fakturze może poprawić sprzedawca, wystawiając fakturę korygującą. Wprawdzie wykazanie na fakturze terminu płatności nie jest obligatoryjne, ale może mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego. Termin płatności nie został umieszczony w katalogu danych określonych w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie faktur, jakie powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura VAT. Wyjątkiem są faktury oznaczone jako "Faktura VAT-MP" wystawione przez "małego podatnika", który stosuje kasową metodę rozliczania VAT.

W pozostałych przypadkach termin płatności może być ustalony na podstawie zawartej umowy albo wykazany na fakturze VAT (mimo że jego określenie nie jest obligatoryjne). Szczególnie może to dotyczyć faktur dokumentujących usługi określone w art. 19 ust. 13 ustawy o VAT, dla których obowiązek podatkowy jest wyznaczony przez termin płatności. Z tego względu ma on istotne znaczenie dla prawidłowego rozliczenia VAT dla wystawcy faktury. Nabywca natomiast nie jest nim związany dla określenia terminu odliczenia VAT z otrzymanej faktury (z wyjątkiem faktur za media). Niezależnie od wskazanego w fakturze terminu płatności, odlicza on wykazany w niej VAT na zasadach ogólnych. Przepisy ww. rozporządzenia w sprawie faktur nie rozstrzygają jednoznacznie, kto jest uprawniony do korekty terminu płatności wykazanego w fakturze VAT, tj. czy powinien skorygować go wystawca faktury fakturą korygującą, czy też leży to w zakresie uprawnień nabywcy, który mógłby tego dokonać notą korygującą.

Faktury korygujące służą do poprawiania błędów w części zasadniczej faktury, tj. takich, które określane są przez dostawcę towaru lub usługi, a mianowicie dotyczą: przedmiotu sprzedaży, jego ceny i wartości, stawki opodatkowania, kwoty podatku oraz wszelkich informacji, do których wykazania na fakturze jest zobowiązany jej wystawca, w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Generalnie wystawca faktury ma prawo do korekty każdej zawartej w fakturze informacji.

Uprawnień takich nie posiada natomiast nabywca. Zakres korekty faktury notą korygującą jest znacznie ograniczony. Może on dotyczyć jedynie takich informacji, które wiążą się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą, oznaczeniem towaru lub usługi. Korekta pozostałych informacji zawartych w fakturze leży wyłącznie w gestii jej wystawcy.

Nie jest dopuszczalna korekta notą korygującą pomyłek określonych w § 9 ust. 1 pkt 5-12, czyli:

• jednostki miary i ilości sprzedanych towarów lub rodzaju wykonanych usług,

• ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto),

• wartości towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto),

• stawki podatku,Strona
1
2 »

Chcesz otrzymywać najnowsze
informacje na ten temat?

Najnowsze komentarze:

 • avatar

  BT 2010-11-10 13:34

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Mój radca prawny twierdzi, ze w takiej sytuacji ważniejszy jest zapis /data/ z faktury. Wobec tego powinnaś wystawić notę korygującą, wysłać ją i po uzyskaniu podpisanego przez nich egz. noty masz nowy termin

 • avatar

  ibukowska@ok.biurovita.pl 2010-11-09 12:58

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  ll

HITY INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?