| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Akcyza > Zezwolenie wyprowadzenia – czyli jak wyprowadzać swoje wyroby akcyzowe z cudzego składu podatkowego

Zezwolenie wyprowadzenia – czyli jak wyprowadzać swoje wyroby akcyzowe z cudzego składu podatkowego

W obecnych realiach gospodarczych, coraz częściej możemy spotkać się z usługą magazynowania wyrobów akcyzowych w składach podatkowych wykonywaną na rzecz podmiotów, które nie mogą lub z przyczyn ekonomicznych nie chcą prowadzić składu podatkowego. W przypadku, gdy podmiot zdecyduje się na przechowywanie swoich wyrobów akcyzowych w cudzym składzie podatkowym, musi być świadomy warunków, jakie wiążą się z wyprowadzaniem wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Dokładne sprecyzowanie, jakie dokumenty potwierdzające dane podmiotu starającego się o zezwolenie winny być dołączone do wniosku, znajduje się w przywołanym już rozporządzeniu w sprawie zezwoleń. Jak wynika z § 14 ust. 1 w zw. z § 3 ust. 1 pkt 1, 4-7 i 13 rozporządzenia w sprawie zezwoleń, oprócz zgody podmiotu prowadzącego skład podatkowy, podmiot ubiegający się o uzyskanie zezwolenia wyprowadzenia załącza do wniosku następujące dokumenty:

1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług;

2. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego;

3. zaświadczenie wydane przez:

a) właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

b) właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez wnioskodawcę z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

4. informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób kierujących działalnością wnioskodawcy za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;

5. oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyłączeniem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu;

6. oświadczenie wnioskodawcy, że nie zostało mu cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie wyrobów akcyzowych.

Oprócz przedstawionych już wymogów, kolejnym z warunków uzyskania zezwolenia wyprowadzenia wspomnianym już uprzednio, jest złożenie odpowiedniego zabezpieczenia akcyzowego, zgodnego z przepisami ustawy o podatku akcyzowym. Obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego nie dotyczy jednakże podmiotów, które zostały zwolnione przez właściwego naczelnika urzędu celnego z obowiązku składania przedmiotowego zabezpieczenia.

Uzyskanie zezwolenia to jeszcze nie koniec formalności. Podmiot, który uzyskał zezwolenie musi przed dokonaniem pierwszego wyprowadzenia przekazać kopię zezwolenia podmiotowi, który prowadzi skład podatkowy (art. 54 ust. 14 ustawy o podatku akcyzowym).

Dopiero po dopełnieniu wszystkich z wyżej wymienionych warunków, podmiot który magazynuje swoje wyroby w składzie podatkowym osoby trzeciej, może dokonać wyprowadzenia tych wyrobów poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Kto i jak składa deklaracje podatkowe?

Podmiot, który uzyskał zezwolenie wyprowadzenia jest podatnikiem akcyzy od wyrobów wyprowadzanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z cudzego składu podatkowego w ramach tego zezwolenia.

W związku z tym, podmiot ten obowiązany będzie do składania deklaracji podatkowych do właściwego dla siebie naczelnika urzędu celnego (w których rozliczy podatek akcyzowy od wyrobów wyprowadzonych z cudzego składu podatkowego w ramach zezwolenia wyprowadzenia).

Podmiot, który uzyskał zezwolenie wyprowadzenia składa deklaracje podatkowe w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Pamiętać przy tym należy, że istnieje obowiązek uiszczania wstępnych wpłat dziennych.

Wstępne wpłaty dzienne uiszcza się nie później niż 25. dnia po dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy (na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy). Z zasady więc składając deklarację podatkową podmiot posiadający zezwolenie wyprowadzenia nie uiszcza akcyzy, ponieważ cały należny podatek akcyzowy winien być zapłacony już wcześniej w drodze wstępny wpłat dziennych.

Dodatkowo podmiot, który uzyskał zezwolenie wyprowadzenia winien pamiętać o obowiązku wynikającym z art. 21 ust. 4 ustawy, na podstawie którego jest obowiązany przesłać do naczelnika urzędu celnego właściwego dla podmiotu prowadzącego skład podatkowy, z którego wyroby akcyzowe zostały wyprowadzone poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, kopię złożonej deklaracji podatkowej w zakresie dotyczącym tych wyrobów akcyzowych, w terminie trzech dni od dnia jej złożenia.

Zatem podmiot, który uzyskał zezwolenie wyprowadzenia przesyła deklarację podatkową nie tylko do właściwego dla siebie naczelnika urzędu celnego, ale także przesyła kopię złożonej deklaracji podatkowej do naczelnika urzędu celnego właściwego dla podmiotu prowadzącego skład podatkowy z którego wyroby akcyzowe zostały wyprowadzone w terminie trzech dni od dnia jej złożenia.

Piotr Paszek, doradca podatkowy w ECDDP Sp. z o.o.

Tomasz Kolarczyk, młodszy konsultant podatkowy w ECDDP Sp. z o.o.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Deloitte

Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe i podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK