| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Akcyza > Akcyza na samochody 2013 / 2014

Akcyza na samochody 2013 / 2014

Sprowadzane z zagranicy samochody osobowe klasyfikowane do kodu CN 8703 (nowe i używane) obciążone są m.in. akcyzą (3,1% od aut o pojemności silnika do 2 litrów, 18,6% powyżej 2 litrów). Minister Finansów udzielił obszernych wyjaśnień jak kwalifikować samochód jako osobowy. Wyjaśnienia te pozostają aktualne również w 2014 roku.

Istota sprawy sprowadza się więc do określenia klasyfikacji przedmiotowego  samochodu do odpowiedniego kodu nomenklatury scalonej, w tym w  szczególności do istotnego, z punktu widzenia kodu 8703 zasadniczego przeznaczenia samochodu – do przewozu osób.

Ustalenie zasadniczego  przeznaczenia samochodu powinno się odbywać w oparciu o całokształt  okoliczności dotyczących przedmiotowego samochodu.

Klasyfikacji pojazdów  silnikowych dokonuje się indywidualnie w każdym przypadku, gdyż każdy pojazd  może się różnić od innego, zbudowanego na  tym samym nadwoziu co może  skutkować odmienną klasyfikacja taryfową.  

Kasy fiskalne 2015 / 2016 – zwolnienia

Nowe wzory deklaracji i informacji PIT 2014 / 2015

Umowy zlecenia 2014 / 2015 – składki ZUS

Homologacja nie decyduje

W kontekście świadectw homologacji, klasyfikujących niektóre pojazdy w świetle przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 2 czerwca  2005 r. (Dz. U. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) jako pojazdy ciężarowe (N1)  wskazać należy, iż świadectwo homologacji wydawane jest jedynie dla celów  związanych z rejestracją pojazdu.

Według orzecznictwa sądów administracyjnych  świadectwo homologacji, które nawiązuje do podziału na pojazdy ciężarowe i  osobowe nie może stanowić dokumentu przesądzającego przy dokonywaniu  kwalifikacji pojazdu do określonego kodu CN (np. wyrok WSA w Olsztynie z dnia  30 czerwca 2011 r., sygn. akt I SA/Ol 383/11).

Zdaniem Ministra Finansów z punktu widzenia postępowania  podatkowego w podatku akcyzowym  świadectwo homologacji nie przesądza  ostatecznie o przeznaczeniu pojazdu, bowiem powinno być ono ustalane na podstawie całości okoliczności sprawy.

Dokument ten jest jednym z dowodów,  który jest brany pod uwagę przy dokonywaniu klasyfikacji, ale z pewnością nie ma  on rozstrzygającego znaczenia. Dla celów poboru  akcyzy istotna jest tylko  klasyfikacja dokonywana w oparciu o  przepisy klasyfikacyjne scalonej  nomenklatury taryfowej.  

Metody klasyfikacji pojazdów do odpowiednich  kodów nomenklatury scalonej

Organy celne ustalając klasyfikację taryfową towaru opierają się na obowiązujących ww. przepisach prawa. Przepisy regulujące kwestie klasyfikacji  stosowane są nie tylko dla czynności podlegających opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale także w innych państwach członkowskich Unii  Europejskiej.  

Wskaźniki i stawki

Kalkulatory

Aktywne druki i formularze

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Opinia urzędu statystycznego – nie jest wiążąca

Zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów  klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje dany samochód do danego kodu CN i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania tego  samochodu.  

W przypadku trudności w ustaleniu właściwego kodu podmiot możne zgłosić się do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego  w  Łodzi przy ul. Suwalskiej 29 z wnioskiem o wydanie informacji w zakresie obowiązujących standardów klasyfikacyjnych.

Opinia statystyczna może być pomocna w zakresie ustalenia kodu CN pojazdu, lecz nie ma charakteru wiążącego gdyż nie posiada zarówno waloru decyzji  wydawanej przez dyrektora Izby Celnej w Warszawie określanej jako wiążąca  informacja taryfowa ani decyzji, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 29  sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póżn.  zm.).  

Zatem mimo że opinie  urzędu statystycznego mogą w świetle przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa stanowić dowód w sprawie, to organ podatkowy w  postępowaniu podatkowym powinien stosować jedną z podstawowych zasad  postępowania dowodowego, jaką jest zasada swobodnej oceny dowodów.

Zgodnie  z art. 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, organ  podatkowy ocenia na podstawie zebranego materiału dowodowego, czy dana  okoliczność została udowodniona. 

Klasyfikacje organów statystyki publicznej, zawierające klasyfikacje standardów i nomenklatur statystycznych, nie są formalnie wiążące zarówno dla organów podatkowych, jak i dla podatników  (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie 7 sędziów NSA z  dnia 20 listopada 2006 r., sygn. akt. II FPS 3/06).  

W kontekście poruszonej w interpelacji poselskiej sprawy pewnego importera samochodów Minister Finansów uznał, że Naczelnik Urzędu Celnego w Toruniu prawidłowo dokonał klasyfikacji przedmiotowych pojazdów -  zarówno w oparciu o wskazane przepisy ustawy o podatku akcyzowym, jak i o ogólne reguły interpretacji nomenklatury scalonej oraz wyjaśnienia do taryfy  celnej.  

Porównanie cech pojazdów, które wykazują pojazdy klasyfikowane do kodu  8703 z cechami pojazdów według kodu 8704, i odniesienie tego na grunt  przedmiotowych spraw pozwoliło na stwierdzenie,  że sporne pojazdy powinny  zostać zaklasyfikowane do kodu 8703. Mogą one wprawdzie służyć do przewozu  towarów, jednak zasadniczą ich funkcją jest przewóz osób i są tak przystosowane,  posiadają cechy charakterystyczne dla takich pojazdów. Fakt, iż przedmiotowe  pojazdy posiadają przestrzeń ładunkową, zwiększa ich zastosowanie także do  przewozu towarów (jest to funkcja dodatkowa, uzupełniająca, ale nie dominująca).  

Klasyfikując pojazdy organy celne dokonują ich oceny z punktu widzenia cech głównych, przeważających, a nie uzupełniających.  

Źródło: Odpowiedź Jacka Kapicy - podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z września 2012 r. na interpelację poselską nr 8444/12.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK