| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Faktura > Refakturowanie mediów przy najmie – kiedy powstaje obowiązek podatkowy

Refakturowanie mediów przy najmie – kiedy powstaje obowiązek podatkowy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wydanym 17 lutego 2015 r. wyroku na podstawie skargi na interpretację indywidualną, potwierdził ustaloną linię orzeczniczą sądów, zgodnie z którą obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania opłat za tzw. media (energia cieplna i elektryczna, woda itp.) powstaje niezależnie od obowiązku podatkowego dla samych opłat czynszowych jeśli w umowie obie te opłaty potraktowano oddzielnie.

Najem, dzierżawa i refaktury

W stanie faktycznym będącym przedmiotem wyroku Sądu podatnik wyjaśnił, iż oprócz swej podstawowej działalności oddaje on w najem lub dzierżawę nieruchomości, budynki lub ich części (lokale mieszkalne, pomieszczenia użytkowe), co do których posiada tytułu prawny. Zgodnie z zapisami zawieranych umów najemca (lub dzierżawca) obok czynszu odrębnie będzie obciążany kosztami opłat dodatkowych (tzw. „media” w skład których wchodzą opłaty m.in. za energię elektryczną i wodę).

W powyższych sytuacjach umowy o dostawy tzw. „mediów” (np. energia elektryczna, woda) zawierane są przez Stronę skarżącą z ich bezpośrednimi dostawcami. Ze względu na wymogi formalno-techniczne nie ma bowiem możliwości zawarcia przez najemców (lub dzierżawców) bezpośrednich umów z dostawcami tych usług. Rozliczanie opłat za media odbywa się na podstawie „refaktur” (odprzedaży przedmiotowych usług) bez doliczania marży. Podatnik nie czerpał więc żadnych korzyści finansowych z tytułu przenoszenia na nich opłat za media. Refakturowanie następuje na podstawie odrębnej faktury, a kwoty za media nie są wliczane w ogólną kwotę czynszu.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podatnik zadał pytanie o to, w którym momencie, na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, powinien rozpoznać obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania kosztów tzw. mediów. Dla takiej sprzedaży ustawodawca, zgodnie z treścią art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, przewidział regułę „specjalną” powstania obowiązku podatkowego i powiązał jego powstanie z chwilą wystawienia faktury. Zdaniem podatnika, identyczne zasady winny zostać zastosowane w przypadku odsprzedaży takich usług. Takie stanowisko nie znalazło jednak aprobaty w oczach organu podatkowego.

Kasy rejestrujące 2015 - PDF

Podstawowym problemem w tym wypadku jest brak definicji refakturowania w przepisach polskiej ustawy o VAT. Do pojęcia tego odnosi się jednak art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Z obowiązujących przepisów oraz orzecznictwa sądów administracyjnych i organów podatkowych wynika, że podmiot pośredniczący w opisanej transakcji należy traktować tak, jakby to on sam daną usługę najpierw otrzymał, a następnie sprzedał na rzecz finalnego nabywcy, wobec czego należy taką czynność opodatkować na zasadach ogólnych.

Obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia refaktury

W sytuacji gdy podatnik działając we własnym imieniu bierze udział w świadczeniu usług na rzecz ich rzeczywistych beneficjentów, uznać należy, że podatnik ten najpierw sam nabył te usługi, a następnie wyświadczył je na rzecz ostatecznych odbiorców. W praktyce gospodarczej pojęcia refakturowanie używa się do określenia sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego wykonana została usługa, „przerzuca” koszt tej usługi na inny podmiot, który z danej usługi faktycznie korzysta.

Ewidencja przebiegu pojazdu dla potrzeb VAT - zasady wypełniania

Mamy więc w tym przypadku do czynienia ze swoistym „pośrednictwem” pomiędzy podmiotem pierwotnie świadczącym daną usługę, a osobą faktycznie z danej usługi korzystającą. Z obowiązujących przepisów oraz orzecznictwa sądów administracyjnych i organów podatkowych wynika, że podmiot pośredniczący w opisanej transakcji należy traktować tak, jakby to on sam daną usługę najpierw otrzymał, a następnie sprzedał na rzecz finalnego nabywcy, wobec czego należy taką czynność opodatkować na zasadach ogólnych. Podatnik w takim wypadku występuje niejako w dwóch rolach – najpierw w roli usługobiorcy, a następnie usługodawcy.

Takie rozumienie refakturowania pozwala przyjąć, iż za decydujący dla powstania obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania usług, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstaje na zasadach szczególnych w momencie wystawienia faktury, należy niewątpliwie uznać moment wystawienia refaktury. Za taką interpretacją opowiedział się ostatecznie w przedmiotowej sprawie WSA w Krakowie.

Warto zaznaczyć, iż stanowisko to znajduje aprobatę w jednolitej i utrwalonej linii orzeczniczej sądów administracyjnych. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 października 2012 roku o sygn. I FSK 65/12 (zapadłym na gruncie poprzednio obowiązujących przepisów) czytamy: "(...) moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, w przypadku refakturowania, należy ustalać tak jakby od początku refakturowana usługa była wyświadczona przez odsprzedającego, a więc na zasadach określonych w art. 19 ustawy o VAT dla poszczególnych, będących przedmiotem refakturowania, świadczeń. Dlatego też, wbrew argumentacji Sądu pierwszej instancji, za moment wykonania refakturowanej usługi, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, przyjąć należy moment wykonania wszystkich działań i czynności składających się na refakturowaną usługę.”

500 pytań o VAT - odpowiedzi z interpretacjami MF

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Edyty Grubek EG Usługi Księgowe

Biuro księgowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK