| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Faktura > Jak rozliczyć korektę ilości energii elektrycznej sprzedanej do nabywcy końcowego?

Jak rozliczyć korektę ilości energii elektrycznej sprzedanej do nabywcy końcowego?

Wstępne dane określające ilość zużytej energii elektrycznej nabywanej przez odbiorców (nabywców końcowych) często różnią się od faktycznego zużycia energii elektrycznej przez te podmioty. W takich przypadkach, podmioty dostarczające energię elektryczną zobowiązane są do wystawienia faktur korygujących zwiększających lub zmniejszających ilość sprzedawanej energii elektrycznej, wynikającej z faktury pierwotnej. Weryfikacja faktycznego zużycia energii elektrycznej często zajmuje kilka miesięcy, dlatego też faktury korygujące wystawiane są już po upływie okresu rozliczeniowego za dany miesiąc. Podatnicy często mają wówczas wątpliwości jak należy w podatku akcyzowym rozliczyć faktury korygujące zwiększające lub zmniejszające ilość sprzedanej energii elektrycznej.

W sytuacji wystawiania faktur korygujących in minus (zmniejszających ilość sprzedanej energii elektrycznej) należy mieć na uwadze przepis ustawy o podatku akcyzowym regulujący moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży energii na terytorium kraju. Zatem w przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje w momencie wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu (w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju).

Wydanie energii elektrycznej, nabywcy końcowemu jest związane z wystawieniem przez dostawcę energii elektrycznej faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za sprzedaną energię elektryczną. Na gruncie ustawy o podatku akcyzowym faktura korygująca in minus zmniejszająca ilość dostarczonej energii (w stosunku do faktury prognozowej) oznacza, że nabywca końcowy zużył w rzeczywistości mniej energii elektrycznej niż zostało to zawarte w fakturze prognozowej.

Zatem gdy faktura korygująca dotyczy zmniejszenia wykazanej w fakturze pierwotnej ilości sprzedanej energii, podatnik będzie zobowiązany do korekty deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym uwzględnił fakturę pierwotną. W przeciwnym bowiem przypadku deklaracja za ten okres odzwierciedlałaby ilość energii elektrycznej, która faktycznie nie została sprzedana nabywcy końcowemu. Tym samym od takiej sprzedaży nie mógł powstać obowiązek podatkowy, ponieważ nie miało miejsca wydanie energii nabywcy końcowemu, w takiej ilości w jakiej wynika to z faktury pierwotnej.

Stąd w przypadku wystawienia faktury korygującej in minus prawidłowe jest rozliczenie tej korekty w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym została uwzględniona faktura pierwotna. Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 maja 2015 r. (sygn. V SA/Wa 2436/14).

Monitor Księgowego – prenumerata

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Zdarza się także, że dostawca energii elektrycznej wystawia faktury korygujące in plus. Takie faktury świadczą o tym, że nabywca zużył większą ilość energii elektrycznej niż wynikało to z faktury prognozowej. W przypadku faktur korygujących „in plus” oprócz regulacji dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego należy mieć na uwadze przepis ustawy o podatku akcyzowym określający w jakim terminie podatnik podatku akcyzowego jest zobowiązany składać deklaracje podatkowe.

W przypadku energii elektrycznej podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin płatności określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu dostaw energii elektrycznej albo, jeżeli termin ten nie został określony w umowie - upłynął termin płatności wynikający z faktury lub innego dokumentu wystawionego przez podatnika, z którego wynika zapłata należności za sprzedaną przez podatnika energię elektryczną, a jeżeli termin płatności nie został określony w umowie ani w fakturze lub w tym dokumencie - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę lub ten dokument - w przypadku sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju.

Z powyższej regulacji wynika, że okresem rozliczeniowym w przypadku energii elektrycznej jest okres rozliczeniowy, w którym przypada termin płatności wynikający z faktury, o ile termin ten nie został określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu dostaw energii elektrycznej. Zatem mając to na uwadze, fakturę korygującą in plus zwiększającą ilość dostarczanej energii elektrycznej nabywcy końcowemu należy, w deklaracji podatkowej składanej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin płatności określony dla faktury korygującej in plus.

Polecamy: 500 pytań o VAT odpowiedzi na trudne pytania z interpretacjami Ministerstwa Finansów (PDF)

Polecamy: Przewodnik po zmianach w ustawie o rachunkowości 2015/2016 (PDF)

Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Innymi słowny, w przypadku faktur zwiększających należny podatek (faktury korygujące in plus) mogą być one rozliczane na bieżąco, czyli w deklaracjach podatkowych składanych za te okresy, w których mija termin płatności faktury korygującej in plus niezależnie od przyczyny korekty. W tym też terminie należy obliczyć i wpłacić akcyzę w związku z wystawieniem faktury korygującej zwiększającej ilość sprzedanej energii elektrycznej.

Na uwadze należy mieć również, że podatnik dokonujący sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu jest obowiązany do prowadzenia ilościowej ewidencji energii elektrycznej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych u nabywcy końcowego. Zatem podatnik podatku akcyzowego w przypadku wystawienia obu rodzajów faktur korygujących (in plus oraz in minus), będzie zobowiązany także do dokonania korekt w ewidencji sprzedaży energii elektrycznej (w rozliczeniu za okresy, w których dokonano sprzedaży energii elektrycznej do nabywcy końcowego).

Przykład 1

W sierpniu 2015 r. Spółka wystawiła fakturę korygującą in minus dotycząca sprzedaży energii elektrycznej do nabywcy  końcowego w okresie od 15 lutego 2014 r. do 1 kwietnia  2014  r., na której jako datę sprzedaży wskazano 1 kwietnia  2014 r. Termin płatności dla pierwotnej faktury przypadał w maju 2014 r. i w tym też miesiącu spółką ujęła pierwotną fakturę w deklaracji podatkowej. W tej sytuacji spółka, w związku z wystawieniem w sierpniu 2015 r. faktury korygującej in minus powinna dokonać odpowiedniej korekty deklaracji podatkowej złożonej za miesiąc maj 2014 r. oraz uwzględnić korektę w ewidencji energii elektrycznej za miesiąc kwiecień 2014 r. (bo w tym miesiącu miała miejsce sprzedaż). W związku z korektą deklaracji podatkowej za maj 2014 r. po stronie spółki wystąpi nadpłata podatku.

Przykład 2

W lipcu 2015 r. spółka wystawiła fakturę korygującą in plus dotycząca sprzedaży energii elektrycznej do nabywcy  końcowego w okresie od 15 marca 2015 r. do 15 kwietnia  2015  r., na której jako datę sprzedaży wskazano 15 kwietnia  2015 r. a termin jej płatności przypadał w dniu 5 sierpnia 2015 r. W takim wypadku wystawiona faktura korygująca winna zostać ujęta w ewidencji energii elektrycznej w  miesiącu kwietniu 2015 r. (zgodnie z datą sprzedaży). Jednocześnie, faktura korygująca winna być ujęta w deklaracji podatkowej składanej za miesiąc sierpień 2015 r. (w tym miesiącu przypadał termin płatności).

Marcelina Fabia, Konsultant podatkowy w ECDDP Sp. z o. o.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Iga Kalinowska

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK