| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Kasy fiskalne > Nowe stawki VAT w kasach fiskalnych od 2011 roku

Nowe stawki VAT w kasach fiskalnych od 2011 roku


Od początku 2011 r. wejdą w życie zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług. Najważniejsze z nich dotyczą podwyższenia stawek VAT. Zmiany stawek podatku VAT wymuszają nowelizacje przepisów wykonawczych do ustawy o podatku od towarów i usług. Jedna z tych zmian dotyczyć ma rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (jest to reguła generalna, od której stosuje się szereg wyjątków o charakterze podmiotowym i przedmiotowym).

Podatnik w kasie rejestrującej ewidencjonuje obrót oraz podatek. Oznacza to, że zaewidencjonowaniu podlegają poszczególne transakcje, z uwzględnieniem ich wartości netto oraz kwoty podatku przypisane do poszczególnych transakcji.

Projektowane zmiany do ww. rozporządzenia wprowadzają one większą elastyczność w zakresie zapisywania stawek podatkowych w kasach.

W szczególności projektowana jest zmiana dotychczas sztywnego przyporządkowania stawek podatkowych, poza stawką podstawową, do oznaczeń literowych A-G, którymi na paragonach i w raportach drukowanych przez kasy oznaczone są tzw. grupy podatkowe.

Dla starszych typów kas, których program działania przewiduje mniejszą niż siedem liczbę grup podatkowych oraz w okresie 5 miesięcy po zmianie stawek dla wszystkich typów kas - dopuszczono zastosowanie w zasadzie dowolnej metody przyporządkowania stawek określonym oznaczeniom literowym.

Polecamy: Faktura VAT od A do Z

Polecamy: Jak rozliczać koszty w czasie

Rozwiązanie to wydaje się niezbędne w związku z przewidzianą możliwością stosowania w okresie przejściowym stawek VAT obowiązujących przed dniem zmiany stawki.

Zgodnie z omawianym projektem rozporządzenia w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338) wprowadza się następujące zmiany:

I. w § 2 w pkt 22 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 23 w brzmieniu:
§ 2 “Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: [...]
23) stawce podstawowej podatku rozumie się przez to stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy, lub stawkę, która na okres przejściowy zastępuje tę stawkę;”

II. w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:
§ 5 ust. 1: “Kasy, z zastrzeżeniem ust. 2-5, muszą odpowiadać następującym warunkom technicznym:
1) zapisywać w pamięci fiskalnej kasy co najmniej następujące dane: [...]
c) oznaczenia literowe od “A” do “G” służące użytkownikowi kasy do przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usług, przy czym:
- literze “A” jest przyporządkowana stawka podstawowa podatku,
- literom od “B” do “G” odpowiadają pozostałe stawki podatku wprowadzone na poszczególne towary i usługi oraz zwolnienie od podatku”;

reklama

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »