| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Kasy fiskalne > Kto musi rejestrować sprzedaż kasą fiskalną

Kto musi rejestrować sprzedaż kasą fiskalną

Jeżeli rozpoczynasz działalność gospodarczą powinieneś sprawdzić, czy musisz kupić kasę fiskalną i używać jej na co dzień. Możesz skorzystać z ulgi podatkowej związanej z tym zakupem.

Krok 3. Kupujemy kasę fiskalną i prawidłowo rozpoczynamy rejestrację sprzedaży przy jej pomocy

Gdy stwierdzisz, że nie możesz korzystać z żadnego zwolnienia lub przestaniesz spełniać warunki musisz rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej. Przepisy określają specjalne terminy rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie, gdy korzystałeś ze zwolnień omówionych w pkt 2-3 rozporządzenia.

Terminy wprowadzenia kasy rejestrującej

Jeśli korzystałeś ze zwolnienia omówionego w pkt 2 i przestałeś spełniać warunki, to musisz wprowadzić kasę rejestrującą:

1) od 1 września 2011 r. – jeśli w I półroczu 2011 r. udział obrotów z tytułu tej sprzedaży (wymienionej w załączniku do poprzedniego rozporządzenia) w obrotach ogółem z działalności podlegającej ewidencjonowaniu na kasie fiskalnej był równy lub mniejszy niż 80%.

2) od 2 marca 2012 r. - jeśli w II półroczu 2011 r. udział obrotów z tytułu tej sprzedaży (wymienionej w załączniku do rozporządzenia) w obrotach ogółem z działalności podlegającej ewidencjonowaniu na kasie fiskalnej był równy lub mniejszy niż 80%.

Jeśli korzystałeś ze zwolnienia omówionego w pkt 3 (Krok 2.) i przestałeś spełniać warunki musisz wprowadzić kasę rejestrującą:

1. po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu – gdy obowiązywała cię kwota limitu 40 000 zł. Jeśli limit został przekroczony np. 15 lipca, kasę będziesz musiał wprowadzić od 1 października br.;

2. od dnia następującego po dniu w którym przekroczony został limit – gdy obowiązywała cię kwota limitu 20 000 zł. Jeśli limit został przekroczony np. 15 lipca, kasę będziesz musiał wprowadzić od 16 lipca br.;

Najpierw musisz oczywiście kupić kasę fiskalną. Na rynku jest wiele modeli. Warto przy zakupie zwrócić uwagę czy producent kasy posiada decyzję Ministra Finansów, uznającą że dany model kasy rejestrującej spełnia warunki i kryteria techniczne, co jest niezbędne aby skorzystać z ulgi na zakup kasy rejestrującej.

Kupując kasę musisz też wykonać poprawnie i terminowo szereg czynności, aby skorzystać z ulgi na zakup kasy rejestrującej.

Pamiętaj, że możesz skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej, tylko gdy rozpoczynasz ewidencjonowanie. Gdy po pewnym okresie będziesz wymieniał kasę lub kupował nową, ulga nie będzie Ci przysługiwać.

Co zrobić, aby nie stracić prawa do ulgi na zakup kasy rejestrującej:

1. posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą oraz fakturę VAT wystawioną na Twoją firmę,

2. złożyć w urzędzie skarbowym przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania do ewidencjonowania;

W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie, może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 28.11.2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania, określonego w załączniku nr 3 do tego rozporządzenia - jeżeli zgłoszenie to zostało złożone przed terminem obowiązkowego rozpoczęcia ewidencjonowania tych kwot.

3. rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących terminach (patrz wyżej ramka: Terminy wprowadzenia kasy rejestrującej), przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem Ministra Finansów.

Zawiadomienie o liczbie kas rejestrujących

……………., data …………………..

Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

Adres: …………………………….

NIP: ………………………………

Naczelnik Urzędu Skarbowego

w ………………………………..

Zgłoszenie kas rejestrujących

Zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących informuję że od …………………………. rozpoczynam ewidencjonowanie obrotu na kasie rejestrującej.

Do ewidencjonowania obrotu będę używał/a ……... kasę/y rejestrującą/e.

Kasa/y będzie/będą użytkowane pod adresem: …………………………….. .

Podpis podatnika

Definicje

Fiskalizacja kasy - jednokrotna i niepowtarzalna czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego (§ 1 pkt 11 rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników). Jest to nieodwracalne uaktywnienie pamięci fiskalnej. Fiskalizacji dokonują służby serwisowe.

Rozpoczęcie ewidencjonowania - czynność faktyczna polegająca na zaewidencjonowaniu za pomocą zafiskalizowanej kasy fiskalnej pierwszej sprzedaży podlegającej takiemu obowiązkowi.

Dodatkowo podatnik musi dokonać fiskalizacji kasy i w terminie 7 dni od dnia tej fiskalizacji, dokonać jej zgłoszenia do urzędu skarbowego na specjalnym druku (określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące).

Za nieterminowe rozpoczęcie ewidencjonowania grozi Ci:
1.
utrata prawa do ulgi,
2. utrata 30% podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą ewidencjonowaną na kasie rejestrującej – do czasu rozpoczęcia ewidencjonowania
3. sankcje karno - skarbowe.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK