| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Rozliczenia VAT > Nowe deklaracje VAT od kwietnia 2013: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8 i VAT-9M

Nowe deklaracje VAT od kwietnia 2013: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8 i VAT-9M

Minister Finansów przygotował nowe wzory deklaracji VAT. Chodzi o VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8 i VAT-9M. Nowe wzory obowiązują od 1 kwietnia 2013 r.

Nowe wzory deklaracji VAT znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Finansów z 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług, określającym nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7(14), VAT-7K(8), VAT-7D(5), VAT-8(5), VAT-9M(3) (Dz. U. poz. 394);

VAT-7 – to miesięczna deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7), o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy o VAT - od 1 kwietnia 2013 r. obowiązuje wersja 14 tej deklaracji;

VAT-7K, to kwartalna deklaracji dla podatku od towarów i usług dla małych podatników, o której mowa w art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy o VAT - od 1 kwietnia 2013 r. obowiązuje wersja 8 tej deklaracji;

VAT-7D – to kwartalna deklaracja dla podatku od towarów i usług dla podatników VAT innych niż tzw. mali podatnicy, o której mowa w art. 99 ust. 3 ustawy o VAT - od 1 kwietnia 2013 r. obowiązuje wersja 5 tej deklaracji;

VAT-8 – to miesięczna deklaracja dla podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 99 ust. 8 ustawy o VAT - od 1 kwietnia 2013 r. obowiązuje wersja 5 tej deklaracji; deklarację tę składają podatnicy, o których mowa w art.15 ustawy o VAT, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art.15 ustawy - zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, którzy zadeklarowali w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, że będą dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

VAT-9M – to miesięczna deklaracja dla podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 99 ust. 9 ustawy o VAT - od 1 kwietnia 2013 r. obowiązuje wersja 3 tej deklaracji; deklarację tę składają podatnicy niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D lub VAT-8, dokonujący importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których są podatnikami.

Nowe wzory deklaracji VAT-7(14), VAT-8(5), VAT-9M(3) stosuje się, począwszy od rozliczenia za kwiecień 2013 r.;

Nowe wzory deklaracjiVAT-7K(8) VAT-7D(5) stosuje się, począwszy od rozliczenia za II kwartał 2013 r.

Poprzednie wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, określone w załącznikach nr 1–4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 211, poz. 1333, z późn. zm.3)) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2013 r., mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2013 r.

Jednak poprzednich wzorów nie można stosować do rozliczeń za okresy rozliczeniowe, w których podatnik koryguje podstawę opodatko­wania oraz kwotę podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy o VAT lub dokonuje zwiększenia podatku naliczonego na pod­stawie art. 89b ust. 4 tej ustawy.

Nowe deklaracje VAT od kwietnia 2013 - VAT-10, VAT-11, VAT-12 i VAT-13

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r. - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Nowe terminy wystawiania faktur od 2013 roku

Objaśnienia do wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

(VAT-7(14), VAT-7K(8) i VAT-7D(5))

wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 394).

Podstawowym aktem prawnym regulującym opodatkowanie podatkiem od towarów i usług jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”.

Ilekroć w objaśnieniach jest mowa o okresie rozliczeniowym, należy przez to rozumieć:

- w przypadku deklaracji VAT-7 - miesiąc, 

- w przypadku deklaracji VAT-7K i VAT-7D - kwartał.

Deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7 składają podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, obowiązani do składania deklaracji za okresy miesięczne, zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy.

Deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7K składają mali podatnicy, o których mowa w art. 2 pkt 25 ustawy, rozliczający podatek za okresy kwartalne, zgodnie z art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy, niemający obowiązku płacenia zaliczek na podatek za okresy miesięczne.

Deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7D składają podatnicy inni niż mali, rozliczający podatek za okresy kwartalne, zgodnie z art. 99 ust. 3 ustawy oraz podatnicy, którzy w ciągu roku podatkowego przekroczą kwoty, o których mowa w art. 2 pkt 25 ustawy.

OBJAŚNIENIA OGÓLNE

1. Deklarację składa się w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym.

2. Kwoty z poszczególnych pozycji deklaracji zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych - zgodnie z art. 63 § 1  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.).

3.Wszystkie wielkości ujemne poprzedza się znakiem minus ( - ).

4.Niewypełnienie którejkolwiek pozycji:

- od 10 do 55 w przypadku deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 lub VAT-7K, 

- od 10 do 61 w przypadku deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7D

jest równoznaczne z wpisaniem zera (0).

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK