| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Rozliczenia VAT > Zatrzymanie kaucji gwarancyjnej z wynagrodzenia podwykonawcy a korekta VAT

Zatrzymanie kaucji gwarancyjnej z wynagrodzenia podwykonawcy a korekta VAT

Jeżeli spółka działająca w branży budowlanej zatrzymuje część wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonania określonego etapu prac, nie dochodzi do „nieuregulowania należności” skutkującego obowiązkiem korekty podatku VAT naliczonego zgodnie z art. 89b ustawy o VAT. Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Analogiczne interpretacje zapadają na tle podatku dochodowego – podatnik nie ma zatem również obowiązku korekty kosztów określonej w art. 15b ustawy o CIT.

Zatrzymane kwoty w związku z kaucją gwarancyjną (ze względu na charakter kwoty zatrzymanej, która jest kwotą należną w związku z zabezpieczeniem należnego wykonania umowy) – nie stanowią podstawy do zastosowania przez spółkę korekty podatku naliczonego, w części dotyczącej potrąconej kaucji gwarancyjnej, zgodnie z art. 89b ustawy.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 stycznia 2014 r., IPTPP4/443-791/13-2/BM.

Sprawa dotyczyła spółki, działającej w branży budowlanej. W ramach swojej działalności, spółka zwierała umowy z podwykonawcami, dotyczące poszczególnych etapów prac. Celem zabezpieczenia roszczeń spółki o usunięcie wad i usterek, które mogły pojawić się w okresie gwarancji, spółka potrącała określony procent wynagrodzenia podwykonawców tytułem kaucji gwarancyjnej, w wysokości 5% netto wartości każdej wystawianej przez nich faktury .

Kaucję potrącano na okres 5 lat licząc od końca roku, w którym zakończono wykonywanie danych prac. W sytuacji niewystąpienia wad czy usterek, albo po ich usunięciu przez podwykonawcę kwota gwarancji zostaje zwolniona do końca miesiąca grudnia roku upływu 5-cio letniego okresu gwarancji. W przypadku zaś nieusunięcia przez podwykonawcę ujawnionych w czasie gwarancji wad lub usterek roszczenia finansowe spółki z tytułu zastępczego ich usunięcia mogą zostać zaspokojone z zatrzymanej kaucji gwarancyjnej. W takim przypadku, wartość kaucji pierwotnie zatrzymanej przez spółkę nie zostaje zwrócona podwykonawcy lub zostaje zwrócona w części.

Na tle powyższego, spółka zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, w którym zapytała, czy w odniesieniu do kaucji potrącanej przez spółkę znajdą zastosowanie przepisy art. 89b ustawy o VAT tj.: czy na mocy wspomnianego artykułu spółka będzie zobowiązana do korekty odliczonej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury, z której dokonała potrącenia kaucji w części odpowiadającej temu potrąceniu?

Zatrzymania kaucji nie można utożsamiać z nieuregulowaniem należności wobec kontrahenta

Prezentując własne stanowisko spółka wskazała, że nie obciąża jej obowiązek korekty podatku naliczonego. W chwili zapłaty podwykonawcy należności wynikającej z jego faktury za usługi montażowe spółka potrąca swoją wymagalną wierzytelność z tytułu kaucji gwarancyjnej określonej w umowie stron. Wskutek tego potrącenia dochodzi do wygaśnięcia części zobowiązania wynikającego z faktury w wysokości potrąconej kaucji, zgodnie z art. 498 § 2 Kodeksu cywilnego. Wobec tego kwota potrąconej kaucji nie jest wierzytelnością nieuregulowaną (nastąpiła kompensata wzajemnych należności).

Organ podatkowy uznał to stanowisko za prawidłowe. W uzasadnieniu interpretacji wskazał, że zatrzymane kwoty na kaucje potrącone z części wynagrodzenia, stanowiące kaucje gwarancyjne, nie są równoznaczne z niewywiązaniem się przez spółkę z ciążącego na niej obowiązku uiszczenia wynagrodzenia podwykonawcy.  Strony zgodnie bowiem postanowiły, że spółka ma prawo potrącić część wynagrodzenia w charakterze kaucji gwarantującej za prawidłowe wykonanie usług budowlanych przez wykonawcę. Wobec powyższego nie można, w tym przypadku, dokonanego potrącenia kaucji utożsamiać z sytuacją, w której spółka nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań pieniężnych.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 r. - vademecum

Polecamy: Zmiany 2014 - Podatki, Księgowość, Kadry, Firma, Prawo

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »