| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Rozliczenia VAT > Nieodpłatne przekazanie biletów na mecz a VAT

Nieodpłatne przekazanie biletów na mecz a VAT

Czynności przekazania biletów przez klub sportowy zaproszonym gościom nie można uznać za odpłatne świadczenie usług, ponieważ czynność ta jest związana z działalnością gospodarczą prowadzoną przez klub. Tym samym klub nie ma obowiązku rozliczania należnego podatku VAT od tych czynności.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Należy jednak zaznaczyć, iż nie każde działanie, powstrzymanie się od działania, czy tolerowanie czynności lub sytuacji może zostać uznane za usługę, w rozumieniu przepisów ustawy. Aby tak się stało muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

  • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
  • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Oba ww. warunki winny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Aby dana usługa podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia (interpretacja indywidualna znak: ILPP4/443-790/11-4/ISN Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 marca 2012r.)

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że o ile otrzymanie przez zaproszonych gości (poza uczniami) biletów wstępu na mecze, wypełni pierwszy warunek pozwalający na uznanie tej czynności za świadczenie usługi, bowiem w następstwie świadczonych czynności, niektórzy z otrzymujących zaproszenia staną się on bezpośrednim beneficjentem tego świadczenia, to nie zostaje spełniony drugi warunek, to znaczy Klub nie otrzymuje za przekazane nieodpłatnie zaproszenia wynagrodzenia, ani żadnego innego świadczenia wzajemnego.

Tym samym stwierdzić należy, że nie zostanie spełniona przesłanka dotycząca wynagrodzenia za wykonywaną czynność. W sytuacji bowiem, gdy w zamian za określone świadczenie wykonywane przez Klub na rzecz otrzymujących bezpłatne zaproszenia, Klub nie otrzyma wynagrodzenia za tą czynność, nie można mówić o świadczeniu wzajemnym ze strony nabywcy.

Z treści przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że świadczenie usług, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie. Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątek, który został zawarty w art. 8 ust. 2 ustawy.

Rozliczanie VAT w usługach turystycznych

Zdaniem Klubu, zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług (podlegające opodatkowaniu VAT) uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Działalność gospodarcza, o której mowa w ustawie o VAT, w przypadku Klubu polega przede wszystkim na zawodowym uprawianiu koszykówki.

Analizując powyższe uregulowanie Klub zauważa, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlega nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika, jego pracowników, byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia a także nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z powyższego wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi być spełniony podstawowy warunek, a mianowicie brak związku świadczonych usług z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika.

Za usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Niedopełnienie tego warunku jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (interpretacja indywidualna znak: IPPPl-443-832/ll-2/IGo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 lipca 2011 r.)

Zważywszy, iż Klub umożliwia nieodpłatny wstęp na mecze przedstawicielom instytucji oraz osobom fizycznym będącym gośćmi specjalnymi jak również młodzieży oraz biorąc pod uwagę fakt, że działania polegające na umożliwieniu wstępu na mecze bez konieczności ponoszenia opłaty przez określonych usługobiorców służą propagowaniu i promowaniu działalności Klubu co w przyszłości może przyczynić się do: pozyskania dodatkowych źródeł finansowania jego działalności, zwiększonego zainteresowania meczami i wpłynąć na zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów - należy uznać, że nieodpłatny wstęp na podstawie przekazanych zaproszeń nie podlega opodatkowaniu VAT jako działanie wykonane z myślą o przyszłym świadczeniu usług - czyli są to nieodpłatne świadczenia wykonane do celów działalności gospodarczej podatnika.

Biorąc zatem pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz powołany powyżej przepis art. 8 ust. 2 ustawy Klub stwierdza, że czynności przekazania biletów przez Wnioskodawcę zaproszonym gościom nie będzie można uznać za odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w tym przepisie, bowiem czynność ta będzie związana z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Klub. Tym samym Klub nie ma obowiązku rozliczania należnego podatku VAT od tych czynności.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał stanowisko Klubu w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego za prawidłowe. A także, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpił od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.”


oprac. Adam Kuchta


Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ratajczak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK