| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Rozliczenia VAT > Rozliczenia VAT i CIT przy świadczonych usługach marketingowych

Rozliczenia VAT i CIT przy świadczonych usługach marketingowych

Alfa sp. o.o. z siedzibą w Krakowie podpisała 12 grudnia 2014 r. umowę ze spółką Beta z siedzibą w Katowicach (podatnik VAT czynny). Na jej podstawie ma świadczyć usługi marketingowe obejmujące badanie rynku zabawek dla dzieci w Polsce, których dystrybucją w Polsce zajmuje się spółka Beta od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. Umowa przewiduje kwartalne okresy rozliczeniowe. Najpóźniej w ostatnim dniu kwartału spółka Alfa zobowiązana jest przesłać spółce Beta raport z przeprowadzonych badań. Zgodnie z umową spółce Alfa przysługuje kwartalne wynagrodzenie w wysokości netto 12 000 zł (za kwartał) płatne w terminie 21 dni od otrzymania faktury. Fakturę za I kwartał spółka Alfa wystawiła 7 kwietnia 2015 r. i przesłała łącznie z raportem z badań spółce Beta. Jak spółka Alfa powinna rozliczyć świadczone usługi na gruncie VAT i CIT? Spółka Alfa rozlicza VAT i zaliczki na CIT w okresach miesięcznych.

Wydaje się, że na podstawie art. 12 ust. 3c ustawy o CIT może zostać określona data powstania przychodu z tytułu świadczenia usług marketingowych rozliczanych w okresach rozliczeniowych.

W zawartej umowie strony przyjęły kwartalny sposób rozliczania usługi marketingowych, zatem w myśl art. 12 ust. 3c ustawy o CIT za datę powstania przychodu należy uznać ostatni dzień kwartalnego okresu rozliczeniowego określonego w umowie, bez względu na dzień dokonania zapłaty. W przedstawionym stanie faktycznym w stosunku do usług marketingowych wykonanych w I kwartale 2015 r. będzie to 31 marca 2015 r.

Ustawa o CIT nie definiuje pojęcia okresu rozliczeniowego. Wobec tego organy podatkowe przyjmują, że wykładnia tego terminu wymaga odniesienia się do jego znaczenia funkcjonującego w języku powszechnym. I tak, przywołując internetowy słownik języka polskiego (http://sjp.pwn.pl) – „okres” to czas trwania czegoś, przedział czasowy, wyodrębniony ze względu na określone wydarzenie, czas, w którym ma miejsce jakieś zjawisko cykliczne i po jego upływie powtarza się jego przebieg. Z kolei „rozliczenie” to uregulowanie wzajemnych należności, załatwienie z kimś spraw finansowych. Okres rozliczeniowy oznacza zatem przedział czasowy wyodrębniony ze względu na obowiązek uregulowania przez dane podmioty spraw finansowych. Istotną okolicznością w tym wypadku świadczącą o momencie powstania przychodu jest określenie w łączącej strony umowie lub na wystawionej fakturze, jakiego okresu dotyczy czynność będąca jej przedmiotem. Wynika z tego, że określenie okresu rozliczeniowego pozostaje wyłącznie w gestii stron, które łączy stosunek cywilnoprawny (zob. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 czerwca 2012 r., nr ILPB3/423-97/12-2/JG; interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 kwietnia 2011 r., nr IPPB5/423-45/11-3/JC). Z kolei, jak wskazał dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 5 lutego 2010 r., nr IBPBI/2/423-1258/09/MS, „rozpoznanie przychodu winno następować nie rzadziej niż raz w roku. Sformułowanie «nie rzadziej niż raz w roku» oznacza, iż okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy”.

Stawka CIT wynosi 19 proc. Należny CIT od usług marketingowych wykonanych w I kwartale 2015 r. wyniesie zatem 2280 zł (12 000 zł x 19 proc.).

Schemat rozliczenia spółki Alfa*

1. Jaki podatek należałoby zapłacić:

VAT: 2760 zł

CIT : 2280 zł

2. Jaka powinna być podstawa opodatkowania:

VAT: 12 000 zł

CIT: 12 000 zł

3. Jaka jest stawka podatku:

VAT: 23 proc.

CIT: 19 proc.

4. Ile wynosi podatek:

VAT: 2760 zł (12 000 zł x 23 proc.)

CIT: 2280 zł (12 000 zł x 19 proc.)

5. Czy można skorzystać ze zwolnienia:

VAT – nie

6. W jakiej deklaracji wykazać podatek:

VAT: deklaracja VAT-7 (poz. 19: 12 000 zł, poz. 20: 2760 zł)

CIT: nie ma obowiązku składania deklaracji zaliczkowej; spółka powinna jednak uwzględnić przychody przy obliczeniu zaliczki na podatek dochodowy podlegający wpłacie do urzędu skarbowego, a po zakończeniu roku podatkowego uwzględnić w zeznaniu rocznym CIT-8 po stronie przychodów

7. Termin złożenia deklaracji:

VAT-7: 27 kwietnia 2015 r. (25 kwietnia przypada w sobotę)

CIT-8: do 31 marca 2016 r. (zakładam, że rokiem podatkowym spółki Alfa jest rok kalendarzowy)

* Schemat rozliczenia nie uwzględnia wydatków ponoszonych przez spółkę Alfa w związku z realizacją umowy – zarówno w CIT, jak i VAT, ani innych czynności dokonanych przez spółkę Alfa.

Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy

Podstawa prawna:

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.).

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek Tłumaczenia i szkolenia językowe

Skrivanek jest agencją translatorską, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu tłumaczeń i szkoleń językowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK