| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Rozliczenia VAT > Rozliczenia VAT i CIT przy świadczonych usługach marketingowych

Rozliczenia VAT i CIT przy świadczonych usługach marketingowych

Alfa sp. o.o. z siedzibą w Krakowie podpisała 12 grudnia 2014 r. umowę ze spółką Beta z siedzibą w Katowicach (podatnik VAT czynny). Na jej podstawie ma świadczyć usługi marketingowe obejmujące badanie rynku zabawek dla dzieci w Polsce, których dystrybucją w Polsce zajmuje się spółka Beta od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. Umowa przewiduje kwartalne okresy rozliczeniowe. Najpóźniej w ostatnim dniu kwartału spółka Alfa zobowiązana jest przesłać spółce Beta raport z przeprowadzonych badań. Zgodnie z umową spółce Alfa przysługuje kwartalne wynagrodzenie w wysokości netto 12 000 zł (za kwartał) płatne w terminie 21 dni od otrzymania faktury. Fakturę za I kwartał spółka Alfa wystawiła 7 kwietnia 2015 r. i przesłała łącznie z raportem z badań spółce Beta. Jak spółka Alfa powinna rozliczyć świadczone usługi na gruncie VAT i CIT? Spółka Alfa rozlicza VAT i zaliczki na CIT w okresach miesięcznych.

Wydaje się, że na podstawie art. 12 ust. 3c ustawy o CIT może zostać określona data powstania przychodu z tytułu świadczenia usług marketingowych rozliczanych w okresach rozliczeniowych.

W zawartej umowie strony przyjęły kwartalny sposób rozliczania usługi marketingowych, zatem w myśl art. 12 ust. 3c ustawy o CIT za datę powstania przychodu należy uznać ostatni dzień kwartalnego okresu rozliczeniowego określonego w umowie, bez względu na dzień dokonania zapłaty. W przedstawionym stanie faktycznym w stosunku do usług marketingowych wykonanych w I kwartale 2015 r. będzie to 31 marca 2015 r.

Ustawa o CIT nie definiuje pojęcia okresu rozliczeniowego. Wobec tego organy podatkowe przyjmują, że wykładnia tego terminu wymaga odniesienia się do jego znaczenia funkcjonującego w języku powszechnym. I tak, przywołując internetowy słownik języka polskiego (http://sjp.pwn.pl) – „okres” to czas trwania czegoś, przedział czasowy, wyodrębniony ze względu na określone wydarzenie, czas, w którym ma miejsce jakieś zjawisko cykliczne i po jego upływie powtarza się jego przebieg. Z kolei „rozliczenie” to uregulowanie wzajemnych należności, załatwienie z kimś spraw finansowych. Okres rozliczeniowy oznacza zatem przedział czasowy wyodrębniony ze względu na obowiązek uregulowania przez dane podmioty spraw finansowych. Istotną okolicznością w tym wypadku świadczącą o momencie powstania przychodu jest określenie w łączącej strony umowie lub na wystawionej fakturze, jakiego okresu dotyczy czynność będąca jej przedmiotem. Wynika z tego, że określenie okresu rozliczeniowego pozostaje wyłącznie w gestii stron, które łączy stosunek cywilnoprawny (zob. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 czerwca 2012 r., nr ILPB3/423-97/12-2/JG; interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 kwietnia 2011 r., nr IPPB5/423-45/11-3/JC). Z kolei, jak wskazał dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 5 lutego 2010 r., nr IBPBI/2/423-1258/09/MS, „rozpoznanie przychodu winno następować nie rzadziej niż raz w roku. Sformułowanie «nie rzadziej niż raz w roku» oznacza, iż okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy”.

Stawka CIT wynosi 19 proc. Należny CIT od usług marketingowych wykonanych w I kwartale 2015 r. wyniesie zatem 2280 zł (12 000 zł x 19 proc.).

Schemat rozliczenia spółki Alfa*

1. Jaki podatek należałoby zapłacić:

VAT: 2760 zł

CIT : 2280 zł

2. Jaka powinna być podstawa opodatkowania:

VAT: 12 000 zł

CIT: 12 000 zł

3. Jaka jest stawka podatku:

VAT: 23 proc.

CIT: 19 proc.

4. Ile wynosi podatek:

VAT: 2760 zł (12 000 zł x 23 proc.)

CIT: 2280 zł (12 000 zł x 19 proc.)

5. Czy można skorzystać ze zwolnienia:

VAT – nie

6. W jakiej deklaracji wykazać podatek:

VAT: deklaracja VAT-7 (poz. 19: 12 000 zł, poz. 20: 2760 zł)

CIT: nie ma obowiązku składania deklaracji zaliczkowej; spółka powinna jednak uwzględnić przychody przy obliczeniu zaliczki na podatek dochodowy podlegający wpłacie do urzędu skarbowego, a po zakończeniu roku podatkowego uwzględnić w zeznaniu rocznym CIT-8 po stronie przychodów

7. Termin złożenia deklaracji:

VAT-7: 27 kwietnia 2015 r. (25 kwietnia przypada w sobotę)

CIT-8: do 31 marca 2016 r. (zakładam, że rokiem podatkowym spółki Alfa jest rok kalendarzowy)

* Schemat rozliczenia nie uwzględnia wydatków ponoszonych przez spółkę Alfa w związku z realizacją umowy – zarówno w CIT, jak i VAT, ani innych czynności dokonanych przez spółkę Alfa.

Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy

Podstawa prawna:

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.).

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK