| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Rozliczenia VAT > Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy odsprzedaży usług do grupy

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy odsprzedaży usług do grupy

W przypadku refakturowania usług obowiązek podatkowy w VAT powstaje co do zasady w momencie wykonania usługi na rzecz podmiotu, który odsprzedaje ją bezpośredniemu beneficjentowi. Wyjątkiem są usługi, w stosunku do których obowiązek podatkowy wiąże się z momentem wystawienia faktury oraz przypadki, gdy dochodzi do zapłaty zaliczki. Wtedy decyduje data refaktury lub moment otrzymania płatności.

Tak orzekł WSA w Warszawie w wyroku z dnia 31 marca 2015 r., III SA/Wa 2828/14. 

Sprawa dotyczyła podatnika, który wystąpił o wydanie interpretacji indywidualnej w przedmiocie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT przy refakturowaniu usług. Podatnik wskazał, iż poza zakupami na własne potrzeby w ramach wykonywanej działalności gospodarczej nabywa również szereg towarów i usług na rzecz podmiotów powiązanych. Następnie podatnik odsprzedaje te usługi podmiotom z grupy, wystawiając na ich rzecz faktury VAT. Wśród czynności refakturowanych podatnik wymienił usługi szkoleniowe, hotelowe, usługi z zakresu promocji i reklamy, organizacji i udziału w targach, konferencjach itp. Zdarza się, że pomiędzy nabyciem usługi przez spółkę, a jej odsprzedażą na rzecz ostatecznego beneficjenta upływa okres liczony w tygodniach, lub nawet miesiącach. Wnioskodawca wskazał, że decyzja o dokonywaniu zakupów grupowych spowodowana jest chęcią uzyskania oszczędności z racji silniejszej pozycji negocjacyjnej w przypadku realizacji większych zamówień.

Samochód w firmie 2015 – multipakiet

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym spółka zapytała, czy prawidłowe jest jej stanowisko, zgodnie z którym w przypadku refakturowania usług, obowiązek podatkowy w VAT u refakturującego powstaje zasadniczo z chwilą wykonania tej usługi przez dostawcę na rzecz pierwotnego nabywcy tej usługi. 

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał to stanowisko za prawidłowe. Pomimo uzyskania pozytywnej interpretacji spółka zdecydowała się zaskarżyć ją do sądu administracyjnego.

 Rozpoznając skargę WSA w Warszawie nie znalazł podstaw do uchylenia przedmiotowej interpretacji. Sąd wskazał, że w całości zgadza się ze stanowiskiem przedstawionym w interpretacji. W ocenie sądu kluczowa jest definicja art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, z której wynika, że w przypadku, gdy podatnik działając we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, uznaje się, że podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Z definicji tej wynika zdaniem sądu, iż refakturowanie podlega takim samym regulacjom jak świadczenie pierwotne, nie tylko w zakresie miejsca świadczenia usług i stawki VAT, ale również w odniesieniu do powstania obowiązku podatkowego. 

500 pytań o VAT - odpowiedzi z interpretacjami MF

VAT należny co do zasady w momencie wykonania usługi

W wielu grupach kapitałowych stosuje się model, w którym jeden, wyznaczony podmiot dokonuje zakupów na rzecz spółek powiązanych. W rezultacie podmiot zamawiający refakturuje koszty ponoszone na rzecz rzeczywistych odbiorców usług. W zależności od przyjętej metodologii i ilości zaangażowanych podmiotów, refakturujący potrzebuje nawet kilka tygodni aby określić kwotę obciążenia dla poszczególnych korzystających. Na tym tle powstaje problem ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego u refakturującego: czy obowiązek podatkowy należy rozpoznać tak jak dla usługi pierwotnej, czy też powstaje on niezależnie w stosunku do odsprzedawanych świadczeń.

Analizując orzecznictwo sądów administracyjnych oraz aktualnie wydawane interpretacje indywidualne w tym zakresie należy dojść do wniosku, że zgodnie z przeważającym stanowiskiem, w przypadku refakturowania usług moment powstania obowiązku podatkowego należy ustalać w taki sposób jakby od początku odsprzedawana usługa była wykonywana przez refakturującego, z wyłączeniem jednak sytuacji, w której obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wstawienia faktury oraz przypadków, gdy odbiorca usługi wpłaca zaliczkę . Stanowisko takie zostało zaprezentowane przez NSA w wyroku z 25 października 2012 r., sygn. I FSK 65/12 i jest często cytowane przez organy podatkowe w wydawanych interpretacjach.

W świetle powyższego należy jednak zwrócić uwagę, jak duże znaczenie dla podmiotów refakturujących usługi miały zmiany do ustawy o VAT w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r. Obowiązująca uprzednio zasada stanowiła, iż  obowiązek podatkowy powstawał co prawda generalnie w momencie wykonania usługi, jednak w stosunku do transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą był on powiązany z momentem wystawienia faktury. Był to najczęściej występujący przypadek. Zmiana spowodowała, iż obecnie, poza pewnymi wyjątkami, obowiązek podatkowy powstaje w momencie wykonania usługi.

Biorąc pod uwagę prezentowane stanowisko organów podatkowych, powyższa zmiana powoduje, że o ile w stanie prawnym obowiązującym do końca 2013 r. większość refakturowanych usług generowała obowiązek podatkowy w momencie wystawienia refaktury, o tyle aktualnie przesunięcie momentu powstania obowiązku podatkowego do chwili wystawienia refaktury jest jedynie wyjątkiem. Zasadą jest natomiast, że obowiązek podatkowy powstaje już w momencie wykonania usługi przez pierwotnego usługodawcę. 

Wobec tego, w przypadku znacznej większości transakcji podmioty odsprzedające usługi w ramach grupy będą zobowiązane do rozpoznawania obowiązku podatkowego w okresie, w którym została wykonana refakturowana usługa.

Końcowo należy zwrócić uwagę, iż organy podatkowe potwierdzają, iż w sytuacji, gdy przy odsprzedaży usługi do jej wartości dodany zostanie narzut, nie ma miejsca refakturowanie, lecz świadczenie odrębnej usługi, w stosunku do której obowiązek podatkowy powstanie tak jakby podmiot dokonujący odsprzedaży sam tę usługę wyświadczył.

Bartłomiej Bieńkowski, doradca podatkowy, starszy konsultant w Zespole Podatków Pośrednich Działu Prawno-Podatkowego PwC, biuro w Gdańsku

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK