| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Transakcje zagraniczne > Czy faktura wzywająca do zaliczki generuje konieczność rozliczenia WNT?

Czy faktura wzywająca do zaliczki generuje konieczność rozliczenia WNT?

Obowiązek podatkowy w VAT w przypadku dokonania wpłaty zaliczki na rzecz podatnika podatku wartości dodanej, istnieje wyłącznie w sytuacji gdy podatnik ten wystawi na rzecz podatnika fakturę (invoice, rechung, etc.) potwierdzającą otrzymanie przez ten podmiot części lub całości wynagrodzenia przed realizacją dostawy, w tym także przedpłatę. Dlatego też faktura wystawiona przez ww. podmiot, która nie potwierdza otrzymania przedpłaty, lecz wzywa do jej uiszczenia nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w VAT.

Rozliczenie transakcji z przykładu

Obowiązek podatkowy

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka Alfa przed dostawą towaru uiściła 50% wynagrodzenia należnego na podstawie wystawionej przez podatnika podatku od wartości dodanej faktury.

W konsekwencji uwzględniając fakt, że przedmiotowa faktura wzywa do uiszczenia zaliczki (a nie potwierdza jej otrzymanie), nie istnieje obowiązek rozliczenia jej na gruncie powołanych przepisów ustawy o VAT. Obowiązku tego nie generuje również sam fakt wpłaty przez Spółkę zaliczki (w dniu 4.07.2011 r.).

Jednocześnie, Spółka otrzymała towar w lipcu 2011 r. Fakt ten kontrahent udokumentował fakturą z dnia 2.08.2011 r. (a więc fakturą wystawioną po dniu dostawy a przed 15 następnego miesiąca). W konsekwencji, Spółka Alfa zobowiązana jest do rozpoznania WNT z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej (tj. 2.08.2011 r.)

Podstawa opodatkowania

W myśl art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania WNT jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. Podstawa opodatkowania obejmuje:

- podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku;

- wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Zatem w rozliczeniu za miesiąc sierpień 2011 r. Spółka Alfa winna wykazać całość należności jaką ma obowiązek zapłacić kontrahentowi.

Stawka podatku VAT

WNT podlega opodatkowaniu według stawki właściwej dla nabywanego towaru.

Kurs waluty

Do przeliczenia wartości wykazanych w walucie obcej (tutaj euro) Spółka Alfa powinna, zgodnie z brzmieniem art. 31a ust. 1 ustawy o VAT, zastosować kurs średni danej waluty obcej ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego (czyli kurs z dnia 1.08.2011 r.).

Faktura wewnętrzna

WNT podlega udokumentowaniu poprzez wystawienie faktury wewnętrznej (art. 106 ust. 7 ustawy o VAT). Faktura ta może zostać wystawiona:

- na koniec okresu rozliczeniowego jako tzw. faktura wewnętrzna zbiorcza (dokumentująca transakcje dokonane w danym miesiącu z tym samym kontrahentem), albo

- w terminie siedmiu dni od dnia dokonania dostawy (§ 23 ust. 1 w zw. z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur).

Wybór jednego z przedstawionych tutaj sposobów pozostaje wyłącznie w gestii podatnika.

Podatek należny, podatek naliczony

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o VAT, kwota podatku należnego z tytułu WNT, stanowi zarazem kwotę podatku naliczonego. Prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym, przy czym może ono zostać zrealizowane w ww. okresie, albo w deklaracji VAT składanej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 11 ustawy o VAT).

Karolina Gierszewska, doradca podatkowy, Z-ca Dyrektora Departamentu Podatków Pośrednich

Ewa Sokołowska-Strug, doradca podatkowy, Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich

ECDDP Sp. z o.o.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK