| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Zakres opodatkowania > VAT od czynności wykonywanych przez komorników sądowych – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

VAT od czynności wykonywanych przez komorników sądowych – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów informuje, że od 1 października 2015 r. do wszystkich czynności wykonywanych przez komorników będą miały zastosowanie ogólne zasady rozliczania podatku od towarów i usług. W związku z tym faktem MF przygotowało broszurę informacyjną, opublikowaną 21 września 2015 r. którą prezentujemy poniżej.

VII. EWIDENCJE VAT

Na potrzeby podatku VAT, w szczególności na potrzeby sporządzenia składanych przez podatników VAT czynnych deklaracji podatkowych, podatnicy powinni prowadzić odpowiednie ewidencje.

Podatnicy VAT czynni obowiązani są do prowadzenia ewidencji zawierającej:

- dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,

- wysokość podatku należnego,

- kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego, w tym kwoty niezbędne do prawidłowego określenia podatku naliczonego w przypadku odliczenia proporcjonalnego,

- kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, oraz

- inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

Podstawa prawna: art. 109 ust. 1 i ust. 3 ustawy o VAT

Uwaga!

Podatnicy dokonujący sprzedaży (dostarczający towary i świadczący usługi) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani, co do zasady, prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Aktualnie trwają prace legislacyjne nad zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1544). Planuje się objęcie zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących usług wykonywanych przez komorników sądowych w ramach czynności egzekucyjnych lub innych czynności przekazanych do kompetencji komornika sądowego na podstawie odrębnych przepisów. Oznacza to, że przy wykonywaniu tych czynności komornicy sądowi nie mieliby obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kas rejestrujących.

Zakłada się, że wejście w życie projektowanego rozporządzenia nastąpi 1 października 2015 r.

VIII. DEKLARACJE DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ TERMINY PŁATNOŚCI TEGO PODATKU

Deklaracje podatkowe

Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe dla tego podatku w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym.

Zatem komornicy, którzy nie będą zwolnieni podmiotowo z VAT, obowiązani będą do składania deklaracji podatkowych za poszczególne okresy rozliczeniowe w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, bez względu na to czy w danym okresie powstał obowiązek podatkowy, czy taki obowiązek nie powstał.

Podstawa prawna: art. 99 ust. 1 ustawy o VAT

Uwaga!

Podstawowym okresem rozliczeniowym w podatku od towarów i usług jest miesiąc. W takim przypadku podatnik składa deklaracje VAT-7 za okresy miesięczne.

Możliwość rozliczeń za okresy kwartalne

Podatnik może jednak skorzystać z możliwości rozliczania się za okresy kwartalne. Aby skorzystać z możliwości składania deklaracji za okresy kwartalne, podatnik powinien o tym pisemnie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który po raz pierwszy zostanie złożona kwartalna deklaracja. W przypadku, gdy podatnik rozpoczyna w ciągu roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, zawiadomienia dokonuje w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który rozpoczął wykonywanie tych czynności.

Podstawa prawna: art. 99 ust. 3 ustawy o VAT

Uwaga!

W przypadku, gdy komornik chce składać deklaracje za okresy kwartalne już od IV kwartału 2015 r., takie zawiadomienie powinien złożyć w terminie do 25 listopada 2015 r. Zawiadomienia takiego można dokonać w zgłoszeniu rejestracyjnym, poprzez zaznaczenie w poz. 44 kwadratu 1.

Podatnik, który wybrał rozliczenie za okresy kwartalne jest obowiązany składać deklaracje VAT-7K (jeżeli jest małym podatnikiem) lub VAT-7D (jeżeli nie jest małym podatnikiem lub jest obowiązany do wpłacania zaliczek za dwa pierwsze miesiące kwartału).

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 914).

Uwaga!

Komornik spełnia definicję małego podatnika, jeżeli wartość dokonywanej przez niego sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 25 lit. a ustawy o VAT

Uwaga!

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 25 ustawy o VAT

Rezygnacja z rozliczania się za okresy kwartalne możliwa jest dopiero po upływie czterech kwartałów, za które składane były deklaracje kwartalne.

Podstawa prawna: art. 99 ust. 4 ustawy o VAT

Uwaga!

W deklaracjach wykazywane są m.in. kwoty podstawy opodatkowania i podatku, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstał w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale).

Zatem wszystkie kwoty, stanowiące wynagrodzenie komornika za wykonywane przez niego czynności, które otrzymał (pobrał, wpłynęły na jego konto) np. w dniach 1 – 31 grudnia 2015 r. zostaną wykazane w deklaracji za grudzień 2015 r. lub za IV kwartał 2015 r. składanej do 25 stycznia 2015 r.

Terminy płatności podatku

Podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku na rachunek urzędu skarbowego.

Podatnicy, którzy rozliczają się z tego podatku za okresy miesięczne (składają VAT-7), mają obowiązek wpłacenia tego podatku w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Podstawa prawna: art. 103 ust. 1 ustawy o VAT

Podatnicy, którzy rozliczają się z tego podatku za okresy kwartalne (składają VAT-7K lub VAT-7D), mają obowiązek wpłacenia tego podatku w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Podstawa prawna: art. 103 ust. 2 ustawy o VAT

W przypadku wyboru rozliczeń kwartalnych, podatnicy inni niż mali, którzy wybrali składanie deklaracji za okresy kwartalne (VAT-7D) są również zobowiązani do wpłacania zaliczek na podatek za pierwszy i drugi miesiąc kwartału. Do wpłacania zaliczek obowiązani są również podatnicy, rozpoczynający wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu w trakcie roku podatkowego, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej równowartość 1,2 mln zł, lub przekroczy tą kwotę w tracie prowadzenia działalności gospodarczej (wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu).

Podstawa prawna: art. 103 ust. 2a ustawy o VAT

Uwaga!

W przypadku komorników, którzy przed 1 października 2015 r. byli zwolnieni z rozliczania podatku, należy przyjąć, że rozpoczęcie przez nich działalności gospodarczej nastąpiło 1 października 2015 r., a więc kwota ta wyniesie równowartość 0,3 mln euro.

Podstawa prawna: art. 103 ust. 2d ustawy o VAT

Jeżeli więc komornik przewiduje, że wartość sprzedaży w IV kwartale 2015 r. przekroczy równowartość 0,3 mln euro lub w trakcie tego okresu przekroczy tę kwotę, będzie obowiązany składać deklarację VAT-7D, przy czym w IV kwartale nie będzie miał obowiązku wpłacać zaliczek. W następnych kwartałach podatnik będzie obowiązany wpłacać zaliczki za pierwszy i drugi miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty zobowiązania podatkowego wynikającego z rozliczenia za poprzedni kwartał. Podatnik ma przy tym możliwość wpłacania zaliczek na podatek w wysokości faktycznego rozliczenia za dany miesiąc, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego. Zrezygnować z tej metody obliczania zaliczki może nie wcześniej niż po upływie dwóch kwartałów.

Podstawa prawna: art. 103 ust. 2a - ust. 2g ustawy o VAT

Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK