| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Zakres opodatkowania > Opodatkowanie VAT czynności podejmowanych w ramach cash poolingu

Opodatkowanie VAT czynności podejmowanych w ramach cash poolingu

Usługi realizowane na podstawie umów cash poolingowych rodzą liczne wątpliwości na gruncie podatku VAT.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Ze świadczeniem opodatkowanej usługi gdy istnieje stosunek prawny zobowiązujący jeden podmiot (usługodawcę) do świadczenia na rzecz drugiej strony (usługobiorcy) w zamian za określone wynagrodzenie. Warto zatem zastanowić się, czy w ramach struktur cash poolingowych dochodzi do świadczenia usług w ww. rozumieniu.

Umowa cash poolingu należy do umów nienazwanych, a zasady jej funkcjonowania zostały wypracowane w ramach praktyki gospodarczej. Przedmiotem umów cash poolingowych jest ustanowienie wspólnego systemu zarządzania płynnością finansową w ramach grupy kapitałowej poprzez wzajemne bilansowanie sald rachunków bankowych spółek należących do tej grupy. W ramach systemów cash poolingu dochodzi do kompensowania niedoborów środków finansowych uczestnika należącego do danej grupy z nadwyżkami innych przedsiębiorstw należących do tej samej grupy. Co do zasady, w cash poolingu udział biorą: uczestniczy, podmiot zarządzający środkami finansowymi (pool lider) oraz bank.

Ze względu na zakres obowiązków przypisanych poszczególnym podmiotom biorącym udział w złożonej strukturze cash poolingu (na podstawie wielostronnych umów), wykształciły się dwa sposoby rozliczania w VAT czynności podejmowanych w ramach ww. systemu:

  1. bank realizuje usługę na rzecz pool lidera, zaś pool lider – na rzecz uczestników cash polingu oraz; w takim schemacie transakcji uczestnicy cash poolingu nie świadczą zaś żadnych usług (ani między sobą, ani na rzecz pool lidera/banku),
  2. usługa jest świadczonawyłącznie przez bank, natomiast czynności podejmowane przez uczestników i pool lidera mają jedynie charakter techniczny.

W obu tych przypadkach rola uczestnika ogranicza się w zasadzie do udostępniania własnych środków pieniężnych w celu uzyskania płynności finansowej w ramach cash poolingu. Uczestnik nigdy nie ma pewnej wiedzy o tym, czy i w jaki sposób jego środki zostaną wykorzystane. To zaś przesądza o tym, że czynności podejmowane przez uczestnika mają jedynie techniczny, pomocniczy w stosunku do świadczeń podmiotu faktycznie zarządzającego płynnością finansową, czyli pool lidera lub banku (uczestnik jest jedynie beneficjentem tych świadczeń). Tym samym należy stwierdzić, że czynności uczestnika cash poolingu są neutralne z punktu widzenia podatku VAT. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegać mogą jedynie świadczenia realizowane odpowiednio” przez bank i pool lidera (przypadek nr 1) lub tylko przez bank (przypadek nr 2), o ile podmioty te otrzymują wynagrodzenie za swoje usługi (np. w postaci odsetek).

Polecamy: 500 pytań o VAT odpowiedzi na trudne pytania z interpretacjami Ministerstwa Finansów (PDF)

Polecamy: Przewodnik po zmianach w ustawie o rachunkowości 2015/2016 (PDF)

Powyższe znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji z 28.04.2015 r. sygn. IPTPP2/4512-89/15-2/DS Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, że czynności uczestnika (nawet jeśli otrzymuje on odsetki) nie stanowią świadczenia usługi w rozumieniu ustawy o VAT w niżej opisanym systemie cash poolingu: „Rolą tego banku w systemie Cash pooling jest zapewnienie technicznej struktury Cash pooling. Oprocentowanie posiadanych środków oraz oprocentowanie zadłużenia Spółki na rachunkach bankowych będzie naliczane według zasad rynkowych wynikających z umowy zawartej pomiędzy Bankiem obsługującym system Cash pooling i Pool Leaderem, do której zamierza przystąpić Spółka. Naliczenie będzie następować dla każdej waluty oraz każdego rachunku bankowego osobno. Bank uzna lub obciąży rachunek odsetkowy Pool Leadera skompensowanymi odsetkami w ramach systemu Cash pooling tzw. odsetki netto całej grupy Cash poolowej. Natomiast uznania lub obciążenia naliczonymi odsetkami dodatnimi bądź ujemnymi poszczególnych Uczestników w tym Zainteresowanego, dokonywał będzie Pool Leader dla każdego Uczestnika i dla każdego rachunku bankowego osobno, przy zastosowaniu naliczeń Banku obsługującego tzw. odsetki brutto wszystkich Uczestników. Przedstawiając stan faktyczny należy stwierdzić, iż jedynymi transakcjami przychodowymi i kosztowymi uzyskiwanymi przez Spółkę w odniesieniu do Pool Leadera będą otrzymywane i/lub płacone odsetki od rachunków bankowych, innych przychodów i kosztów na rzecz Pool Leadera Spółka nie będzie otrzymywała i ponosiła. Opłaty za obsługę systemu Cash pooling Spółka będzie płaciła bezpośrednio do Banku obsługującego system zgodnie z warunkami zawartymi w umowach

Ewelina Kalita, Młodszy konsultant podatkowy

Paweł Barnik, Zastępca Dyrektora Departamentu ds Podatków Pośrednich

ECDDP Sp. z o.o.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK