| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak rozliczać koszty i przychody

Jak rozliczać koszty i przychody

Przepisy ustawy o rachunkowości wywołują liczne wątpliwości interpretacyjne u osób, które korzystają z tych przepisów na co dzień. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów w jednostkach budżetowych należą do tych tematów, które wzbudzają najwięcej pytań i wątpliwości. Pytania te są ważne, gdyż zarówno czynne, jak i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów służą zapewnieniu współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów.

Czynne koszty operacyjne
Do typowych rozliczeń międzyokresowych czynnych kosztów operacyjnych i finansowych zalicza się:
• koszty większych remontów,
• koszty prac rozwojowych – do czasu podjęcia decyzji o zaliczeniu ich do wartości niematerialnych i prawnych lub odpisania (art. 32 ust. 2 u.o.r.),
• koszty przygotowania nowej produkcji, m.in. prototypów,
• koszty ubezpieczeń majątkowych,
• opłacone z góry czynsze na przyszłe lata z tytułu wynajmowanych pomieszczeń lub urządzeń,
• koszty zapłaconych z góry ubezpieczeń majątkowych dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych,
• koszty prenumeraty zapłacone z góry za dłuższy okres,
• roczny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
• koszty finansowe z tytułu potrąconej z góry prowizji lub zapłaconych z góry odsetek od zaciągniętych kredytów lub pożyczek bądź sprzedaży obligacji z dyskontem itp. 
Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych
Rozliczenia międzyokresowe kosztów spełniają zasadę współmierności kosztów i przychodów poszczególnych okresów.
Rozliczenia międzyokresowe służą do rozliczania kosztów nie dotyczących okresu, w którym zostały poniesione. Na przykład w maju opłacono czynsz dzierżawny za maj i czerwiec. Kosztem maja jest połowa opłaconego czynszu. Koszt czynszu za czerwiec zostanie zaksięgowany do rozliczenia w czasie i obciąży koszty w czerwcu. Rozliczenia w czasie wymaga także tworzenie rezerwy na wydatki przyszłych okresów, dokonywane okresowo, np. rezerwa na remont biura tworzona od stycznia, przy założeniu że remont zostanie wykonany we wrześniu. Od stycznia koszty obciążane są ratą rezerwy, pomimo że usługi jeszcze nie wykonano.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 153, poz. 1752), do ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów w jednostkach budżetowych służy konto 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.
Konto 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” służy do ewidencji kosztów przyszłych okresów (rozliczenia czynne) oraz rezerw na wydatki przyszłych okresów (rozliczenia bierne). Na stronie Wn konta 640 ujmuje się koszty proste i złożone poniesione w okresie sprawozdawczym, a dotyczące przyszłych okresów, oraz wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym, na które utworzono w okresach poprzednich rezerwę. Na stronie Ma konta 640 ujmuje się utworzenie rezerwy na wydatki przyszłych okresów oraz zaliczenie do kosztów okresu sprawozdawczego kosztów poniesionych w okresach poprzednich.
 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 640 powinna umożliwić ustalenie:
1) wysokości tych kosztów zakupu, które podlegają rozliczeniu w czasie,
2) wysokości innych rozliczeń międzyokresowych kosztów z dalszym podziałem według ich tytułów.
Konto 640 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn wyraża koszty przyszłych okresów, a saldo Ma rezerwy na wydatki przyszłych okresów.
Ewidencja kosztów jednostkach budżetowych nieprowadzących kont zespołu 5, na koncie 640 księguje się:
• Księgowanie kosztów do rozliczenia w czasie (rozliczenia czynne) oraz rozliczanie rezerw utworzonych na przyszłe koszty (rozliczenia bierne): Wn konto 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” / Ma konto 490 „Rozliczenie kosztów”,
• Tworzenie rezerw na przyszłe koszty oraz rozliczanie w czasie rozliczeń czynnych: Wn konto 490 „Rozliczenie kosztów” / Ma konto 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

S-NET

Główne dziedziny działalności przedsiębiorstwa to dostawa nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu i ISP; integracja rozwiązań IT takich jak: serwery, sprzęt telekomunikacyjny,​ ​sprzęt​ ​sieciowy,​ ​outsorcing​ ​IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK