| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak rozliczać koszty i przychody

Jak rozliczać koszty i przychody

Przepisy ustawy o rachunkowości wywołują liczne wątpliwości interpretacyjne u osób, które korzystają z tych przepisów na co dzień. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów w jednostkach budżetowych należą do tych tematów, które wzbudzają najwięcej pytań i wątpliwości. Pytania te są ważne, gdyż zarówno czynne, jak i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów służą zapewnieniu współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów.

Jak księgować rozliczenia międzyokresowe przychodów
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 153, poz. 1752), do ewidencji rozliczeń międzyokresowych przychodów służy konto 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”.
Konto 840 służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych rozliczeń międzyokresowych i rezerw. Na stronie Ma konta 840 ujmuje się utworzenie i zwiększenie rezerwy, zaś na stronie Wn ich zmniejszenie lub rozwiązanie. Po stronie Ma konta 840 ujmowane jest ponadto powstanie i zwiększenie rozliczeń międzyokresowych przychodów, a na stronie Wn ich rozliczenie poprzez zaliczenie ich do przychodów roku obrotowego lub zysków nadzwyczajnych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 840 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu:
1) rezerw oraz przyczyn jej zwiększeń i zmniejszeń,
2) rozliczeń międzyokresowych przychodów z poszczególnych tytułów oraz przyczyn ich zwiększeń i zmniejszeń.
Konto 840 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów.
 
ZAPAMIĘTAJ
Przychodem podatkowym jest m.in. wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń oraz przychodów w naturze, z wyjątkiem użyczenia środków trwałych w ramach sfery budżetowej.
 
Należy pamiętać, że poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowanie zasady ostrożności (art. 7 ust. 1 u.o.r.). W szczególności należy w tym celu w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, uwzględnić:
• zmniejszenie wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
• wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,
• wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,
• rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.
 
INSTRUKCJA
Operacje na koncie 640
Jak ująć ewidencję kosztów w jednostkach budżetowych prowadzących konta zespołu 5, na koncie 640.
ETAP 1
Księgowanie kosztów bieżącego okresu:
Wn konta zespołu 5 „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”/Ma konto 490 „Rozliczenie kosztów”.
 
ETAP 2
Księgowanie kosztów do rozliczenia w czasie oraz rozliczanie rezerw utworzonych na przyszłe koszty:
Wn konto 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”/Ma konto 490 „Rozliczenie kosztów”.
ETAP 3
Tworzenie rezerw na przyszłe koszty oraz rozliczanie w czasie rozliczeń czynnych:
Wn konta zespołu 5 „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”/Ma konto 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.
INSTRUKCJA
Operacje na koncie 840
Jak przeprowadzać podstawowe operacje księgowe na koncie 840:
ETAP 1
Zarachowanie przychodów rozliczanych w czasie do przychodów danego okresu:
Wn konto 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”/Ma konto 700 „Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia”.
 
ETAP 2
Utworzenie rezerwy w koszty finansowe:
Wn konto 750 „Przychody i koszty finansowe”/Ma konto 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”.
 
ETAP 3
Rozwiązanie rezerwy na operacje finansowe:
Wn konto 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”/Ma konto 750 „Przychody i koszty finansowe”.
 
ETAP 4
Utworzenie rezerwy na pozostałe koszty:
Wn konto 760 „Pozostałe przychody i koszty operacyjne”/Ma konto 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”.
 
ETAP 5
Rozwiązanie rezerwy na pozostałe koszty:
Wn konto 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”/Ma konto 760 „Pozostałe przychody i koszty operacyjne”.
 
ETAP 6
Wpłaty z tytułu przychodów dotyczących przyszłych okresów np. za usługi, które będą wykonane w następnych okresach sprawozdawczych:
Wn konta zespołu 1 czyli konta środków pieniężnych/Ma konto 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”.
 
Barbara Kołodziej

Publikacja:

Gazeta Prawna 164/2005

z dnia 24.08.2005

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK